Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

ÖDSMÅL

Ödsmål kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Ödsmåls kyrka (Järnbanan nederst)
Ödsmåls kyrka
(Järnbanan nederst)
Foto (år 1933): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Ödsmåls socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Ödsmåls kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Nordre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1845 Ödsmål (+ Åckland)
1845 - 1972 Ödsmål (+ Norum)
1972 - 1991 Norum

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Norums pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Ödsmål

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Ödsmål

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Ödsmåls socken
· Lantmäterimyndigheten:
Ödsmåls socken [ändra "%F6" i adressen till "ö"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Ödsmål
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Ödsmåls socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Ödsmåls socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Ödsmåls socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1622 Ödsmåls socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Ödsmåls Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost