Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

RELLEN

Rellen kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Skede)
INNEHÅLL

Lokalt
Regionalt
 

Arkiv
Kulturminnen
 

Övrigt
Lokalt

Indelningsändring


Uppgick i Skede senast 1544.

Historik


I biskop Eystein Aslakssons jordebok över Oslo stift ("Den röde bok") uppges hur mycket Rellens kyrka ägde år 1391, vilket visar att det rörde sig om en sockenkyrka, då en s.k. högendiskyrka (privat gårdskyrka) inte skulle återfinnas i kyrkans jordebok.

När kronans första jordebok upprättades 1544 fanns socknen inte längre.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Rellen (där sannolikt kyrkan låg)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Vätte
Arkiv

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Skee socken
· Lantmäterimyndigheten:
Skee socken
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Skee socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skee socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skee socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1595 Skee (Skede) socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Skee Sockens Hembygdsförening
Strömstads Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Skede)
Anbytarforum (Skede)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost