Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

VÄTTELAND
(VÄTTLAND)

Vätteland (Vättland) kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Skede)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Arkiv
Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Stavas i dag officiellt Vättland.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändring


Uppgick i Skede senast 1544.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Vättland (där sannolikt kyrkan låg)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Historik


I biskop Eystein Aslakssons jordebok över Oslo stift ("Den röde bok") uppges vilka jordar som "lågo till prästbordet" i Vätteland "och nu följer prästen" år 1391; vilket visar att Vätteland antingen var en egen socken, men med prästen gemensam med en annan socken, eller åtminstone varit en socken, men upphört som en sådan.

När kronans första jordebok upprättades 1544 fanns socknen inte längre.
Regionalt

Skeppreda (härad)


Vätte
Arkiv

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Skee socken
· Lantmäterimyndigheten:
Skee socken
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Skee socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skee socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skee socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1595 Skee (Skede) socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Skee Sockens Hembygdsförening
Strömstads Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Skede)
Anbytarforum (Skede)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost