Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

ÅBY

Åby kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Tossene)
Åby säteri, där sockenkyrkan troligen låg (Intill huvudbyggnaden finns murrester efter vad som sägs vara ett kapell, vilket alltså kan vara Åby kyrka)
Åby säteri, där sockenkyrkan troligen låg
(Intill huvudbyggnaden finns murrester efter vad som sägs vara ett kapell,
vilket alltså kan vara Åby kyrka)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Uppgick i Tossene senast 1544.

Historik


I biskop Eystein Aslakssons jordebok över Oslo stift ("Den röde bok") uppges hur mycket Åby kyrka ägde år 1391, vilket visar att det rörde sig om en sockenkyrka, då en s.k. högendiskyrka (privat gårdskyrka) inte skulle återfinnas i kyrkans jordebok.

När kronans första jordebok upprättades 1544 fanns socknen inte längre.

Kartor


Lantmäteriet: Kartsök
Åby (där sannolikt kyrkan låg)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs
Arkiv

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Tossene socken
· Lantmäterimyndigheten:
Tossene socken
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tossene socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tossene socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tossene socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1612 Tossene socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Tossene)
Anbytarforum (Tossene)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost