Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Askums socken

Jordeboken

1697 omfattade Askum Sochn:

53 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 32 gårdar x 1 mantal, 13 x 1/2, 6 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 40 1/4 mantal, varav 20 1/4 skatte (26 jbg), 1 prästebol (3), 6 1/2 krono (9), 2 kyrko (3), 8 utsockne frälse (9) och 2 1/2 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 2 husmän (skatte), 2 utjordar (skatte) och 8 ängar (3 skatte, 4 prästebol och 1 kyrko).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Amborsröd
Amhult
Anneröd
Anneslätt
Askum
     1 Askum Kronog.
     2 Askum Lilla
     3 Askum Stora
Assleröd
Backa
Bergås | äng
Björneröd
Bratteby
Bua
Dale (Dala)
Djupedal, Lilla
Dössedal och Skogen
Flatersröd
Germunneröd
Gidderöd
Gluvik | äng u. Ramsvik
     2
Haby
Hovenäs
Håle
     1 Håle Överg.
     2 Håle Nederg.
Knutsdal
Knutsvik
Kärrshåla
     1
     2 | äng
Linddal (Lindal)
Lycke
Långeland
Långevik
Lönnekärr, Lilla
Prästbacka
Ramsvik
     1
     2
     3
Risdal
Rished
Rån (Råen)
Rörvik Västergård
     2
Rörvik Östergård
     1
Sanneröd
Skindelsröd
Skogen, se Dössedal och Skogen
Stenkärr | äng
Ståleröd
Svenneby
Svälte
Todderöd
Tryggö | torp
Ulvedalen | äng
Vattersröd
Vägga
     1 Vägga Nordg.
     2 Vägga Sörg.
Åttonebräcka | äng
Ödby
     1 Ödby Nordg.
     2 Ödby Framg.
     3 Ödby Sörg.
     4 Ödby Nederg.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost