Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Askums socken

Askum kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Askum Sochn:

53 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 32 gårdar x 1 mantal, 13 x 1/2, 6 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 40 1/4 mantal, varav 20 1/4 skatte (26 jbg), 1 prästebol (3), 6 1/2 krono (9), 2 kyrko (3), 8 utsockne frälse (9) och 2 1/2 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 2 husmän (skatte), 2 utjordar (skatte) och 8 ängar (3 skatte, 4 prästebol och 1 kyrko).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Amborsröd
Amhult
Anneröd
Anneslätt
Askum
     1 Askum Kronog.
     2 Askum Lilla
     3 Askum Stora
Assleröd
Backa
Bergås | äng
Björneröd
Bratteby
Bua
Dale (Dala)
Djupedal, Lilla
Dössedal och Skogen
Flatersröd
Germunneröd
Gidderöd
Gluvik | äng u. Ramsvik
     2
Haby
Hovenäs
Håle
     1 Håle Överg.
     2 Håle Nederg.
Knutsdal
Knutsvik
Kärrshåla
     1
     2 | äng
Linddal (Lindal)
Lycke
Långeland
Långevik
Lönnekärr, Lilla
Prästbacka
Ramsvik
     1
     2
     3
Risdal
Rished
Rån (Råen)
Rörvik Västergård
     2
Rörvik Östergård
     1
Sanneröd
Skindelsröd
Skogen, se Dössedal och Skogen
Stenkärr | äng
Ståleröd
Svenneby
Svälte
Todderöd
Tryggö | torp
Ulvedalen | äng
Vattersröd
Vägga
     1 Vägga Nordg.
     2 Vägga Sörg.
Åttonebräcka | äng
Ödby
     1 Ödby Nordg.
     2 Ödby Framg.
     3 Ödby Sörg.
     4 Ödby Nederg.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost