Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Backa socken

Backa kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Backa Sochn:

40 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 24 gårdar x 1 mantal, 13 x 1/2, 1 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 31 mantal, varav 17 skatte (19 jbg), 10 krono (16), 3 frälse (4) och 1 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (krono), 1 åker (kyrko) och 2 ängar (kyrko).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D H K L R S T
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Aröd

Jordeboksgård


1 Aröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1539 - 10:706/768

Backa

Jordeboksgårdar


1 Backa Annexeg.
2 Backa Kroneg.
3 Backa Västerg.
4 Backa Österg.

Brandkärr

Jordeboksgård


1 Brandkärr
Hörde troligen förr till Lärje.

Bäckebo

Namn


LM, JR: Bäckebol

Jordeboksgård


1 Bäckebo

Bällskär

Jordeboksgårdar


1 Bällskär Nordg.
2 Bällskär Sörg.

Dubberöd

Namn


LM: -
JR, EK: Dubbered

Jordeboksgård


1 Dubberöd

Hagen

Jordeboksgårdar


1 Lill-Hagen [Lillhagen]
2 Stor-Hagen [Storhagen]
Högen, se Tingstad

Kärrsgarden

Namn


LM: -
JR, EK: Kärrsgården

Jordeboksgård


1 Kärrsgarden
Räknades förr till Tingstad.

Lärje

Jordeboksgårdar


01 Lärje Albog.
02 Lärje Halleg.
03 Lärje Kolleg.
04 Lärje Madg.
05 Lärje Mellom.
06 Lärje Tolseg.
07 Lärje Trulseg.
08 Lärje Torkeleg.
09 Lärje Västerg.
10 Lärje Österg.
11 Lärje [äng]
12 Lärje Frälseg.
Se också Brandkärr och Tufta.

Rödet

Namn


LM, JR, EK: Röd

Jordeboksgård


1 Rödet

Skår

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Skår

Skälltorp

Jordeboksgårdar


1 Skälltorp Västerg.
2 Skälltorp Österg.

Tagene

Jordeboksgårdar


1 Tagene Nordg.
2 Tagene Sörg.
En del av Tagene hör till Sjöe s:n.

Tingstad

Jordeboksgårdar


01 Högen (Tingstad Högen)
02 Tingstad Lille Krokeg.
03 Tingstad Store Krokeg.
04 Tingstad Lilleg.
05 Tingstad Madg.
06 Tingstad Posteg.
07 Tingstad Storeg.
08 Tingstad Tjörbog.
09 Tingstad Tomteg.
10 Tingstad [åker]
11 Tingstad [äng]
Se också Kärrsgarden.

Tufta

Namn


LM: -
JR: Toftan eller Lärje
EK: Tofta

Jordeboksgård


1 Tufta
Hörde förr till Lärje.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost