Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Berfeldals socken
(Bärfendal)

Berfeldal (Bärfendal) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Bärffendahl Sochn:

28 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 12 gårdar x 1 mantal, 1 x 3/4, 8 x 1/2, 6 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 18 3/8 mantal, varav 4 5/8 skatte (8 jbg), 1 prästebol (2), 1 1/4 krono (3), 1/4 kyrko (1), 1 1/2 kloster (2) och 9 3/4 utsockne frälse (12).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (prästebol) och 1 äng (utsockne frälse).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Berg
Bergskär (Bäskär)
Bottnelycke
Bålkeröd
Eldsbacka
Gategård
Heden
Hedum, Stora
Holma
Håveröd
     1 Håveröd Stora
     2 Håveröd Lilla | utj.
Hästhagen
Kapperöd (Kopperöd)
Keberg
Linddalen (Lindal)
Låssby
Medbo
Mälleröd
Mörtorp (Myrtorp)
Orreberg
Röd
Skörbo
Stumperöd
Vattneröd
Välseröd (Vällseröd)
Åseby
Östebo (Österbo)
     1 Östebo Norg.
     2 Östebo Sörg.
     3 Östebo Lilla | äng
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost