Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Berfeldals socken

Jordeboken

1697 omfattade Bärffendahl Sochn:

28 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 12 gårdar x 1 mantal, 1 x 3/4, 8 x 1/2, 6 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 18 3/8 mantal, varav 4 5/8 skatte (8 jbg), 1 prästebol (2), 1 1/4 krono (3), 1/4 kyrko (1), 1 1/2 kloster (2) och 9 3/4 utsockne frälse (12).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (prästebol) och 1 äng (utsockne frälse).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Berg
Bergskär (Bäskär)
Bottnelycke
Bålkeröd
Eldsbacka
Gategård
Heden
Hedum, Stora
Holma
Håveröd
     1 Håveröd Stora
     2 Håveröd Lilla | utj.
Hästhagen
Kapperöd (Kopperöd)
Keberg
Linddalen (Lindal)
Låssby
Medbo
Mälleröd
Mörtorp (Myrtorp)
Orreberg
Röd
Skörbo
Stumperöd
Vattneröd
Välseröd (Vällseröd)
Åseby
Östebo (Österbo)
     1 Östebo Norg.
     2 Östebo Sörg.
     3 Östebo Lilla | äng
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost