Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Björlanda socken

Björlanda kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Björland Sochn:

53 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 38 gårdar x 1 mantal, 12 x 1/2, 1 x 1/4, 1 x 1/8 och 1 x 1/16.

Sammanlagt 44 7/16 mantal, varav 24 1/2 skatte (27 jbg), 4 knape (4), 7 7/16 krono (13), 7 adelns frälse (7) och 1 1/2 ofrimans frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 4 utjordar (3 skatte och 1 kyrko), 1 äng (kyrko) och 4 holmar (3 skatte och 1 krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B F H K L N R S V Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Alleby

Jordeboksgårdar


1 Alleby Skatteg.
2 Alleby Frälseg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1381 - 5:322/234
1382 - 3:438/332
1550 - 15:579/709

Björlanda

Jordeboksgårdar


1 Björlanda Prästeg.
2 Björlanda Mellomg.
3 Björlanda Österg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Björlanda s:n)
1381 - 5:322/234
1382 - 3:438/331
1476 - 2:901/669
1497 - 2:993/730
1499 - 2:1006/739
1550 - 15:579/709

Fuglevik

Namn


LM, EK: Fåglevik
JR: Fågelvik

Jordeboksgårdar


1 Fuglevik Annexeg.
2 Fuglevik Bremseg.
3 Fuglevik Mellomg.
4 Fuglevik [utj.]

Halvordsäng

Namn


LM, EK: Halvorsäng
JR: Halvardsängen

Jordeboksgård


1 Halvordsäng

Hede

Jordeboksgård


1 Hede

Helgeröd

Namn


LM, EK: Helgered
JR: Heljered

Jordeboksgård


1 Helgeröd

Hovgarden

Namn


LM, JR, EK: Hovgården

Jordeboksgård


1 Hovgarden

Högen

Jordeboksgård


1 Högen

Kalvhed

Namn


LM, JR, EK: Kallhed

Jordeboksgård


1 Kalvhed

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1381 - 5:322/234

Kippholmen

Jordeboksgård


1 Kippholmen

Kolseröd

Namn


LM, JR, EK: Kålsered

Jordeboksgård


1 Kolseröd

Kusslingeby

Namn


LM, JR: Kvisljungeby
EK: Kvisslingeby

Jordeboksgårdar


1 Kusslingeby Kroneg.
2 Kusslingeby Skomakerg.
3 Kusslingeby Trulseg.

Lessby

Namn


LM, JR, EK: Lexby

Jordeboksgårdar


1 Lessby Bergeg.
2 Lessby Smedjeg.
3 Lessby Västerg.
4 Lessby Österg.
5 Lessby [äng]

Lilleby

Jordeboksgårdar


1 Lilleby Bergeg.
2 Lilleby Elverg.
3 Lilleby Kroneg.
4 Lilleby Mellomg.
5 Lilleby Nordg.
6 Lilleby Sörg.

Lunnegarden

Namn


LM, JR, EK: Lunnegården

Jordeboksgård


1 Lunnegarden

Lössby

Namn


LM, JR, EK: Låssby

Jordeboksgårdar


1 Lössby Inneg.
2 Lössby Knapeg.
3 Lössby Skrädderg.
4 Lössby Sörg.

Nordvik

Namn


LM, JR, EK: Nolvik

Jordeboksgårdar


1 Nordvik Mellomg.
2 Nordvik Österg.
3 Nordvik Västerg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1381 - 5:322/234

Rödjan

Namn


Också: Lille Rödjan [Lilla Rödjan]
JR: Rya

Jordeboksgård


1 Rödjan

Röra

Jordeboksgårdar


1 Röra Nordg.
2 Röra Sörg.
3 Röra [utj.]

Skäggeröd

Namn


LM: -
JR, EK: Skäggered

Jordeboksgård


1 Skäggeröd

Steneby

Jordeboksgård


1 Steneby

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1550 - 15:579/709

Storegarden

Namn


LM, JR, EK: Storegården

Jordeboksgård


1 Storegarden

Sörröd

Namn


LM, JR, EK: Sörred

Jordeboksgårdar


1 Sörröd Bergeg.
2 Sörröd Kroneg.
3 Sörröd Vinneg.
4 Sörröd Frälseg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1476 - 2:901/669

Viken

Namn


LM: -
JR: Vikan

Jordeboksgårdar


1 Viken Bergeg.
2 Viken Mellomg.
3 Viken Nordg.
4 Viken [utj.]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1476 - 2:901/669
1497 - 2:993/730
1550 - 15:579/709

Önneröd

Jordeboksgård


1 Önneröd

Östergärde

Namn


LM: -

Jordeboksgårdar


1 Östergärde Skatteg.
2 Östergärde Frälseg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1550 - 15:579/709
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost