Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Bokenäs socken

Bokenäs kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Bogenäs Sochn:

58 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 38 gårdar x 1 mantal, 8 x 1/2, 10 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 44 3/4 mantal, varav 9 skatte (12 jbg), 11 krono (13), 22 3/4 kloster (28), 1 1/4 utsockne frälse (2) och 3/4 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (kloster), 3 åkrar/ängar (krono) och 5 ängar (1 skatte och 4 kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Backa
Berg
Bjällandså (Bjällansås)
Bjällane
     1 Bjällane Övra
     2 Bjällane Nedra
     3 Bjällane Uddevallsg. (Bjällane Uddevallag.)
Bräcke, Lilla
     2
Bräcke, Stora
     1
Bua
Bön
     1 Bokenäs Bön (Bön Bokenäs)
     2 Bön Norg.
     3 Bön Kronog.
Bönneröd
Egersten
Eskilsröd
Fossen
     1
     2 | äng
Hjältön
Hogen
     1 Hogen Stora
     2 Hogen Lilla
Humlehed
Häller | äng
Högstale
Jordfall
Kavlanda
Klev
     1
Klev, Nordre (Klev Norr)
     2
Klåva
Knarrevik
Kolvik (Kålvik)
Kålleröd
Kärr
     1 Kärr Stora
     2 Kärr Lilla
Lanehed
Lekstale (Legstale)
Lingäl (Lingäll)
Linnebo
Lycke
Lögås
     1 Lögås Stora
     2 Lögås Lilla
Orrevik
Reorseröd
Ris
Röd
Rörbäck
     1 Rörbäck Väster
     2 Rörbäck Norr
     3 Rörbäck Söder
Sandbacken, Ulvebacken och Trånget
Skår
     1 Skår Stora
     2 Skår Lilla
Skårperöd
Stale
     1 Stale Öster
     2 Stale Väster
Svenseröd (Svenseröd Prästgården)
Svepetorp
Tegane (Teijane)
Torpane
Torseröd
Trånget, se Sandbacken, Ulvebacken och Trånget
Ulvebacken, se Sandbacken, Ulvebacken och Trånget
Åker
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost