Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Bokenäs socken

Jordeboken

1697 omfattade Bogenäs Sochn:

58 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 38 gårdar x 1 mantal, 8 x 1/2, 10 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 44 3/4 mantal, varav 9 skatte (12 jbg), 11 krono (13), 22 3/4 kloster (28), 1 1/4 utsockne frälse (2) och 3/4 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (kloster), 3 åkrar/ängar (krono) och 5 ängar (1 skatte och 4 kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Backa
Berg
Bjällandså (Bjällansås)
Bjällane
     1 Bjällane Övra
     2 Bjällane Nedra
     3 Bjällane Uddevallsg. (Bjällane Uddevallag.)
Bräcke, Lilla
     2
Bräcke, Stora
     1
Bua
Bön
     1 Bokenäs Bön (Bön Bokenäs)
     2 Bön Norg.
     3 Bön Kronog.
Bönneröd
Egersten
Eskilsröd
Fossen
     1
     2 | äng
Hjältön
Hogen
     1 Hogen Stora
     2 Hogen Lilla
Humlehed
Häller | äng
Högstale
Jordfall
Kavlanda
Klev
     1
Klev, Nordre (Klev Norr)
     2
Klåva
Knarrevik
Kolvik (Kålvik)
Kålleröd
Kärr
     1 Kärr Stora
     2 Kärr Lilla
Lanehed
Lekstale (Legstale)
Lingäl (Lingäll)
Linnebo
Lycke
Lögås
     1 Lögås Stora
     2 Lögås Lilla
Orrevik
Reorseröd
Ris
Röd
Rörbäck
     1 Rörbäck Väster
     2 Rörbäck Norr
     3 Rörbäck Söder
Sandbacken, Ulvebacken och Trånget
Skår
     1 Skår Stora
     2 Skår Lilla
Skårperöd
Stale
     1 Stale Öster
     2 Stale Väster
Svenseröd (Svenseröd Prästgården)
Svepetorp
Tegane (Teijane)
Torpane
Torseröd
Trånget, se Sandbacken, Ulvebacken och Trånget
Ulvebacken, se Sandbacken, Ulvebacken och Trånget
Åker
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost