Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Bottna socken

Bottna kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Bottna Sochn:

28 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 15 gårdar x 1 mantal, 8 x 1/2 och 5 x 1/4.

Sammanlagt 20 1/4 mantal, varav 9 skatte (11 jbg), 2 prästebol (4), 8 krono (11) och 1 1/4 utsockne frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 1 ödegård och 1 äng (båda krono).

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


B G H K M R S T V Ö
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Bingholt


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Binghult

Jordeboksgård


1 Bingholt
        1/4 mtl uts fr

Bottna


4 3/4 (6) mtl

Jordeboksgårdar


1 Bottna Knutsg.
        3/4 (1) mtl sk
2 Bottna Kroneg.
        3/4 (1) mtl kr
3 Bottna Nordg.
        1 mtl sk
4 Bottna Sörg.
        3/4 (1) mtl sk
5 Bottna Västerg.
        3/4 (1) mtl sk
6 Bottna Österg.
        3/4 (1) mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Bottna s:n)
1346 - 4:305/247

Bräcke


1 mtl

Jordeboksgård


1 Bräcke
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Båleröd


1 ödeg

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Båleröd
        1 ödeg kr

Gillingsmarken


3/4 mtl

Jordeboksgårdar


1 Lille Gillingsmarken
        1/4 mtl kr
2 Store Gillingsmarken
        1/2 mtl sk

Gislegärde


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Gisslegärde

Jordeboksgård


1 Gislegärde
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Hala


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Hala
        1/4 mtl prb

Kallsängen


1/2 mtl

Namn


JR: Kalsäng

Jordeboksgård


1 Kallsängen
        1/2 mtl sk

Melleröd


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Mälleröd

Jordeboksgård


1 Melleröd
        1/2 mtl kr

Mossedalen


1/4 mtl

Namn


JR: Måsedalen

Jordeboksgård


1 Mossedalen
        1/4 mtl kr

Rödde


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Rödde
        1/2 mtl sk

Rörane


1/2 mtl

Namn


JR: Röane

Jordeboksgård


1 Rörane
        1/2 mtl prb

Saxevall


1/4 mtl

Namn


Förr också: Lille Ön [Lilla Ön]
JR: Saxvall

Jordeboksgård


1 Saxevall
        1/4 mtl prb

Skebevall


3/4 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Skibevall

Jordeboksgård


1 Skebevall
        3/4 (1) mtl kr

Skärholmen


2 1/4 (3) mtl och 1 äng

Jordeboksgårdar


1 Skärholmen Mellomg.
        3/4 (1) mtl kr
2 Skärholmen Nedeg.
        3/4 (1) mtl kr
3 Skärholmen Overg.
        3/4 (1) mtl kr
4 Skärholmen
        1 äng kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Skärperöd


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Skärperöd
        1/2 mtl kr

Tosteröd


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Tåsteröd

Jordeboksgård


1 Tosteröd
        1/2 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Täcklebu


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Täcklebo

Jordeboksgård


1 Täcklebu
        1/2 mtl sk

Valeby


1 mtl

Jordeboksgård


1 Valeby
        1 mtl uts fr

Vrangstad


1 1/2 (2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Vrångstad

Jordeboksgårdar


1 Vrangstad Nedeg.
        1 mtl prb
2 Vrangstad Kroneg.
        1/2 (1) mtl kr
Prästänkesäte (n:r 1).

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247
Ön, se Saxevall
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost