Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Bottna socken

Jordeboken

1697 omfattade Bottna Sochn:

28 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 15 gårdar x 1 mantal, 8 x 1/2 och 5 x 1/4.

Sammanlagt 20 1/4 mantal, varav 9 skatte (11 jbg), 2 prästebol (4), 8 krono (11) och 1 1/4 utsockne frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 1 ödegård och 1 äng (båda krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

B G H K M R S T V Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Bingholt


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Binghult

Jordeboksgård


1 Bingholt
        (1/4 mtl)

Bottna


(6 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Bottna Knutsg.
        (1 mtl)
2 Bottna Kroneg.
        (1 mtl)
3 Bottna Nordg.
        (1 mtl)
4 Bottna Sörg.
        (1 mtl)
5 Bottna Västerg.
        (1 mtl)
6 Bottna Österg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Bottna s:n)
1346 - 4:305/247

Bräcke


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bräcke
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Båleröd


(1 ödeg)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Båleröd
        (ödeg)

Gillingsmarken


(3/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Gillingsmarken
        (1/4 mtl)
2 Store Gillingsmarken
        (1/2 mtl)

Gislegärde


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gisslegärde

Jordeboksgård


1 Gislegärde
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Hala


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Hala
        (1/4 mtl)

Kallsängen


(1/2 mtl)

Namn


JR (EKB): Kalsäng

Jordeboksgård


1 Kallsängen
        (1/2 mtl)

Melleröd


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Mälleröd

Jordeboksgård


1 Melleröd
        (1/2 mtl)

Mossedalen


(1/4 mtl)

Namn


JR (EKB): Måsedalen

Jordeboksgård


1 Mossedalen
        (1/4 mtl)

Rödde


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Rödde
        (1/2 mtl)

Rörane


(1/2 mtl)

Namn


JR (EKB): Röane

Jordeboksgård


1 Rörane
        (1/2 mtl)

Saxevall


(1/4 mtl)

Namn


Förr också: Lille Ön [Lilla Ön]
JR (EKB): Saxvall

Jordeboksgård


1 Saxevall
        (1/4 mtl)

Skebevall


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Skibevall

Jordeboksgård


1 Skebevall
        (1 mtl)

Skärholmen


(3 mtl och 1 äng)

Jordeboksgårdar


1 Skärholmen Mellomg.
        (1 mtl)
2 Skärholmen Nedeg.
        (1 mtl)
3 Skärholmen Overg.
        (1 mtl)
4 Skärholmen Mellomg.
        (äng)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Skärperöd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Skärperöd
        (1/2 mtl)

Tosteröd


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Tåsteröd

Jordeboksgård


1 Tosteröd
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Täcklebu


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Täcklebo

Jordeboksgård


1 Täcklebu
        (1/2 mtl)

Valeby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Valeby
        (1 mtl)

Vrangstad


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Vrångstad

Jordeboksgårdar


1 Vrangstad Nedeg.
        (1 mtl)
2 Vrangstad Kroneg.
        (1 mtl)
Prästänkesäte (n:r 1).

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247
Ön, se Saxevall
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost