Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Brasäters socken

Jordeboken

1697 omfattade Brastadh Sochn:

64 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 52 gårdar x 1 mantal, 5 x 1/2 och 7 x 1/4.

Sammanlagt 56 1/4 mantal, varav 20 1/2 skatte (21 jbg), 1 1/2 prästebol (3), 19 1/4 krono (24), 1 kyrko (1), 9 insockne frälse (10) och 5 utsockne frälse (5).

Dessutom ej mantalssatta: 1 sätegård (Hålma) och 2 åkrar/ängar (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Angård
Backa
     1 Backa Stora
     2 Backa Lilla
Barkedal
Berg
Berga
Biberg
Brastad
     1
     2
Bräcke
Groröd
     2 Groröd Norr
     3
     4
Gåseberg
Hals (Halls)
     1 Hals Store
     2 Hals Lille
Hede, Lilla (Hee Lilla)
     2
Hede, Stora (Hee Stora)
     1
Heden
Holländaröd
Holma | bildad genom sammanslagning av Holma med Lunderäng samt Holmeröd, Näs, Torp och Östergård
     2
Holmeröd | se Holma
Häller
Härmundsröd (Hermansröd)
Immestad
     1 Immestad Lilla [kallas Ödeg.]
     2 Immestad Övra
     3 Immestad Nedra
Knarrevik
Kärr
Lid (Lie)
Lund
Lunderäng | se Holma
Lycke
Medbo
Nolby
Nordkila (Norrkila)
Näs | se Holma
Nöteberg
Prästtorp (Prässtorp)
Ryk (Ryg)
     1
     2
Ryxö (Rixön)
     1
     2
Rörvall
     1 Rörvall Söder
     2 Rörvall Norr
Sköllungen (Skällungen)
     1
     2
Säleby
     1 Säleby Övra
     2 Säleby Nedra
Säm
     2 Nord-Säm (Säm Norr)
     4 Väster-Säm (Säm Västra)
     5
Sämstad
Tegen
Torp | se Holma
Tuntorp
     1 Nord-Tuntorp (Tuntorp Norr)
     2 Tuntorp Lilla
     3 Tuntorp Övre
     4 Tuntorp Nedre
Tänum
Ödsmål
Öhed
Öna (Önna)
Östebo (Österbo)
Östergård | se Holma
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost