Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Bru socken
(Bro)

Bru (Bro) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Broo Sochn:

72 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 53 gårdar x 1 mantal, 10 x 1/2, 8 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 60 1/8 mantal, varav 14 7/8 skatte (21 jbg), 1/2 prästebol (1), 31 3/4 krono (34), 1 1/2 kyrko (3), 4 insockne frälse (4), 4 1/2 utsockne frälse (6) och 3 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Broo Prästegårdh), 1 säteri (Wäße), 3 utjordar (krono) och 3 ängar (1 skatte och 2 prästebol).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Axtveten
Bjälkebräcka
Björneröd
     1 Björneröd Lilla
     2 Björneröd Stora
Blådjuperöd
Brattön
Brevik
Bro Prästegård
Broberg
     1 Broberg Nordg.
     2 Broberg Mellang.
     3 Broberg Sörg.
Bubacka
Ed
     1
     2 Ödeg.
Fashult (Fåsshult) | torp
Fiskebäck
Fjäll
Fossebacka
Fåglekärr (Fågelkärr)
Färlev
     1 Färlev Nederg.
     2 Färlev Överg.
     3 Färlev Österg.
     4 Färlev Sörg.
Gröv
Hallind
     3
Halvardsröd (Halvordseröd)
Hegärde
Häller
     1 Häller Nordg.
     2 Häller Sörg.
Häller
     3
Ingalsröd
Ingeröd
     1 Ingeröd Norr
     2 Ingeröd Söder
Jordfall
Kleva
     3
Kopperöd och Skogen
Lingådde
Lycke
Långeland
Lännestad
Medby
     1 Medby Överg.
     2 Medby Nederg.
Mellberg
     1 Mellberg Norra
     2 Mellberg Södra
Mellby
     1 Mellby Övra
     2 Mellby Nedra
Näverkärr
Ormdal (Orndal)
     1 Ormdal Öster
     2 Ormdal Väster
Rågårdsdal
Röe
Rönningen
Skarstad
     1 Skarstad Öster
     2 Skarstad Väster
     3
Skogen, se Kopperöd och Skogen
Skådene
     1 Skådene Övre
     2
     3 Skådene Ödeg.
Skårve
Stackhallen
Staxäng
Stranderäng
Störreberg
     1 Störreberg Övra
     2 Störreberg Nedra
Svee
Sötorp (Sörtorp)
Tveten
Uteby (Utby)
Vese
Vintveten
Vrångebäck
Åker
     1
Åker
     2
Ödegård | ödeg. u. Ed
Öna (Önna)
Österöd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost