Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Bru socken

Jordeboken

1697 omfattade Broo Sochn:

72 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 53 gårdar x 1 mantal, 10 x 1/2, 8 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 60 1/8 mantal, varav 14 7/8 skatte (21 jbg), 1/2 prästebol (1), 31 3/4 krono (34), 1 1/2 kyrko (3), 4 insockne frälse (4), 4 1/2 utsockne frälse (6) och 3 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Broo Prästegårdh), 1 säteri (Wäße), 3 utjordar (krono) och 3 ängar (1 skatte och 2 prästebol).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Axtveten
Bjälkebräcka
Björneröd
     1 Björneröd Lilla
     2 Björneröd Stora
Blådjuperöd
Brattön
Brevik
Bro Prästegård
Broberg
     1 Broberg Nordg.
     2 Broberg Mellang.
     3 Broberg Sörg.
Bubacka
Ed
     1
     2 Ödeg.
Fashult (Fåsshult) | torp
Fiskebäck
Fjäll
Fossebacka
Fåglekärr (Fågelkärr)
Färlev
     1 Färlev Nederg.
     2 Färlev Överg.
     3 Färlev Österg.
     4 Färlev Sörg.
Gröv
Hallind
     3
Halvardsröd (Halvordseröd)
Hegärde
Häller
     1 Häller Nordg.
     2 Häller Sörg.
Häller
     3
Ingalsröd
Ingeröd
     1 Ingeröd Norr
     2 Ingeröd Söder
Jordfall
Kleva
     3
Kopperöd och Skogen
Lingådde
Lycke
Långeland
Lännestad
Medby
     1 Medby Överg.
     2 Medby Nederg.
Mellberg
     1 Mellberg Norra
     2 Mellberg Södra
Mellby
     1 Mellby Övra
     2 Mellby Nedra
Näverkärr
Ormdal (Orndal)
     1 Ormdal Öster
     2 Ormdal Väster
Rågårdsdal
Röe
Rönningen
Skarstad
     1 Skarstad Öster
     2 Skarstad Väster
     3
Skogen, se Kopperöd och Skogen
Skådene
     1 Skådene Övre
     2
     3 Skådene Ödeg.
Skårve
Stackhallen
Staxäng
Stranderäng
Störreberg
     1 Störreberg Övra
     2 Störreberg Nedra
Svee
Sötorp (Sörtorp)
Tveten
Uteby (Utby)
Vese
Vintveten
Vrångebäck
Åker
     1
Åker
     2
Ödegård | ödeg. u. Ed
Öna (Önna)
Österöd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost