Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Bäve socken

Jordeboken

1697 omfattade Bäfwe Sochn:

36 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/2 mantal, 13 x 1, 11 x 1/2, 6 x 1/4 och 5 x 1/8.

Sammanlagt 22 1/8 mantal, varav 16 1/2 skatte (29 jbg), 5 1/8 krono (6) och 1/2 utsockne frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 2 husmän (skatte), 2 tomter (1 krono och 1 kloster), 1 utjord (krono), 1 äng (krono) och 1 kvarn (kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Björbäck
Bratteröd
Brattås
Bråten
Bräcke, Nedre
     2
Bräcke, Övre
     1
Bulid
Fagerhult
Fossum
Glimmingen
Grindhult (Grinhult)
Groröd
Gräskärr
Hattedalen
Kasen
Kodebacken
Kullen
Kuröd
     1 Kuröd Övra
     2 Kuröd Nedra
Listaskogen
     1 Listaskogen Södra
     2 Listaskogen Norra
Mållsjö (Mållsjön)
Nyckelås
Nöthult
Raknebo
Ramseröd
Råsseröd
Råssholmen | utj.
Rössebol
Salekärr
Samneröd
Sigelhult
Uggelhult
     1 Uggelhult Stora
     2 Uggelhult Lilla
Unneröd
Ängebacken
Äsperöd
     3
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost