Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Bäve socken

Bäve kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Bäfwe Sochn:

36 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/2 mantal, 13 x 1, 11 x 1/2, 6 x 1/4 och 5 x 1/8.

Sammanlagt 22 1/8 mantal, varav 16 1/2 skatte (29 jbg), 5 1/8 krono (6) och 1/2 utsockne frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 2 husmän (skatte), 2 tomter (1 krono och 1 kloster), 1 utjord (krono), 1 äng (krono) och 1 kvarn (kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Björbäck
Bratteröd
Brattås
Bråten
Bräcke, Nedre
     2
Bräcke, Övre
     1
Bulid
Fagerhult
Fossum
Glimmingen
Grindhult (Grinhult)
Groröd
Gräskärr
Hattedalen
Kasen
Kodebacken
Kullen
Kuröd
     1 Kuröd Övra
     2 Kuröd Nedra
Listaskogen
     1 Listaskogen Södra
     2 Listaskogen Norra
Mållsjö (Mållsjön)
Nyckelås
Nöthult
Raknebo
Ramseröd
Råsseröd
Råssholmen | utj.
Rössebol
Salekärr
Samneröd
Sigelhult
Uggelhult
     1 Uggelhult Stora
     2 Uggelhult Lilla
Unneröd
Ängebacken
Äsperöd
     3
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost