Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Dragsmarks socken

Jordeboken

1697 omfattade Draxmark Sochn:

11 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 6 gårdar x 1 mantal och 5 x 1/2.

Sammanlagt 8 1/2 mantal, allt kloster (11 jbg).

Dessutom ej mantalssatta: 1 äng, 1 holme och 1 kvarn (alla kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)

Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Backa
Bassholmen
Berg
Fossen
Hultås
     3
Klostergård
Kållehed | äng
Kärlingesund (Kärlingsund)
Kättorp
Munkeby
Oxevik
Örtorp
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost