Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Forsäla socken
(Forshälla)

Forsäla (Forshälla) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Förßelle Sochn:

87 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 30 gårdar x 1 mantal, 4 x 3/4, 1 x 5/8, 21 x 1/2, 6 x 3/8, 15 x 1/4 och 10 x 1/8.

Sammanlagt 51 3/8 mantal, varav 22 1/8 skatte (35 jbg), 22 1/4 krono (42), 2 1/4 utsockne frälse (3) och 4 3/4 ofrimans frälse (7).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Forselle Prästegård), 1 torp (krono), 1 utjord (krono), 6 ängar (4 skatte och 2 krono) och 1 ålfiske (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Ammenäs
Aspekärr
Backen
Berg
     1 Berg Nedra
     2 Berg Övra
Björkebacken
Bratteröd
     1 Bratteröd Norra
     2 Bratteröd Södra
Brattås | torp
Brevik | torp
Bräcke
Bua
Buddeberg
     1 Buddeberg Övra
     2 Buddeberg Nedra
Buslätt
     1 Buslätt Norra
     2 Buslätt Mellan
     3 Buslätt Lilla
Djurhult
     1 Djurhult Stora
     2 Djurhult Lilla
Dramsvik
Fagergärdet | utj.
Fjället
Forshälla
     1 Forshälla Prästg.
     2 Forshälla Östra
Funneshult
     1
     2
Garn
     1 Garn Stora
     2 Garn Lilla
Grohed
Haljersröd
Hasselön
Hattedalen
Havås
Hede
Hogarna och Rabås (Houven och Rabbås)
Holmen
Hova (Houva)
     1 Hova Mellang.
     2 Hova Överg.
     3 Hova Västerg.
Huvudtoften (Huvudtoftan)
Hålemosse, se Valemosse, Ulvehedsmosse eller Hålemosse
Hålleröd | torp
Hälgeröd (Häljeröd)
Hälgån
Hässleröd
     1 Hässleröd Stora
     2 Hässleröd Södra
     3 Hässleröd Östra
     4 Hässleröd Västra
Högen | torp
Ivarsbo
Jättesås
Koleholmen (Kåleholmen)
Konungsberg
Konungsbol
Koppungen
Kyrkebacka
     1 Kyrkebacka Norra
     2 Kyrkebacka Södra
Källegren
Köperöd
Lerbo
Lindebacken (Linnebacken)
Lindekasen (Linnekasen) | torp
Lindjärn
Lissleröd
Långehed
Långekärr | torp
Lövbergsdalen | torp
Nolmanneröd
Norgård
Rabås (Rabbås), se Hogarna och Rabås
Ryra
Råane (Röanne)
Råbockeviken, se Torpet och Råbockeviken
Råssbyn
Röd
     1 Röd Sörg.
     2 Röd Norg.
Röd Lillegård
     3
Rösseby
     1 Rösseby Södra
     2 Rösseby Norra
Småröd
Solberg
Solum
Stenshult
Strand
     1 Strand Övra
     2 Strand Nedra
Stärtebo | torp
Sund
     1 Sund Stora
     2 Sund Lilla
Synnebol
Sågen (Sågan)
Timmerås
Toften (Toftan)
Torkelsröd
Torpet och Råbockeviken
Tålleröd
Ulvehed | torp
Ulvehedsmosse, se Valemosse, Ulvehedsmosse eller Hålemosse
Valemosse, Ulvehedsmosse eller Hålemosse | torp
Vassbo
Vrån (Vråen)
Västerby
Å (Åh)
Åkärr | torp
Ålebacka | torp
Ödsmål
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost