Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Forsäla socken

Jordeboken

1697 omfattade Förßelle Sochn:

87 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 30 gårdar x 1 mantal, 4 x 3/4, 1 x 5/8, 21 x 1/2, 6 x 3/8, 15 x 1/4 och 10 x 1/8.

Sammanlagt 51 3/8 mantal, varav 22 1/8 skatte (35 jbg), 22 1/4 krono (42), 2 1/4 utsockne frälse (3) och 4 3/4 ofrimans frälse (7).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Forselle Prästegård), 1 torp (krono), 1 utjord (krono), 6 ängar (4 skatte och 2 krono) och 1 ålfiske (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Ammenäs
Aspekärr
Backen
Berg
     1 Berg Nedra
     2 Berg Övra
Björkebacken
Bratteröd
     1 Bratteröd Norra
     2 Bratteröd Södra
Brattås | torp
Brevik | torp
Bräcke
Bua
Buddeberg
     1 Buddeberg Övra
     2 Buddeberg Nedra
Buslätt
     1 Buslätt Norra
     2 Buslätt Mellan
     3 Buslätt Lilla
Djurhult
     1 Djurhult Stora
     2 Djurhult Lilla
Dramsvik
Fagergärdet | utj.
Fjället
Forshälla
     1 Forshälla Prästg.
     2 Forshälla Östra
Funneshult
     1
     2
Garn
     1 Garn Stora
     2 Garn Lilla
Grohed
Haljersröd
Hasselön
Hattedalen
Havås
Hede
Hogarna och Rabås (Houven och Rabbås)
Holmen
Hova (Houva)
     1 Hova Mellang.
     2 Hova Överg.
     3 Hova Västerg.
Huvudtoften (Huvudtoftan)
Hålemosse, se Valemosse, Ulvehedsmosse eller Hålemosse
Hålleröd | torp
Hälgeröd (Häljeröd)
Hälgån
Hässleröd
     1 Hässleröd Stora
     2 Hässleröd Södra
     3 Hässleröd Östra
     4 Hässleröd Västra
Högen | torp
Ivarsbo
Jättesås
Koleholmen (Kåleholmen)
Konungsberg
Konungsbol
Koppungen
Kyrkebacka
     1 Kyrkebacka Norra
     2 Kyrkebacka Södra
Källegren
Köperöd
Lerbo
Lindebacken (Linnebacken)
Lindekasen (Linnekasen) | torp
Lindjärn
Lissleröd
Långehed
Långekärr | torp
Lövbergsdalen | torp
Nolmanneröd
Norgård
Rabås (Rabbås), se Hogarna och Rabås
Ryra
Råane (Röanne)
Råbockeviken, se Torpet och Råbockeviken
Råssbyn
Röd
     1 Röd Sörg.
     2 Röd Norg.
Röd Lillegård
     3
Rösseby
     1 Rösseby Södra
     2 Rösseby Norra
Småröd
Solberg
Solum
Stenshult
Strand
     1 Strand Övra
     2 Strand Nedra
Stärtebo | torp
Sund
     1 Sund Stora
     2 Sund Lilla
Synnebol
Sågen (Sågan)
Timmerås
Toften (Toftan)
Torkelsröd
Torpet och Råbockeviken
Tålleröd
Ulvehed | torp
Ulvehedsmosse, se Valemosse, Ulvehedsmosse eller Hålemosse
Valemosse, Ulvehedsmosse eller Hålemosse | torp
Vassbo
Vrån (Vråen)
Västerby
Å (Åh)
Åkärr | torp
Ålebacka | torp
Ödsmål
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost