Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Foss socken

Jordeboken

1697 omfattade Fåß Sochn:

78 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 51 x 1, 11 x 1/2, 13 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 61 1/4 mantal, varav 18 1/2 skatte (20 jbg), 5 1/8 prästebol (8), 12 krono (16), 3 1/4 kyrko (4), 4 1/2 kloster (5), 9 3/4 insockne frälse (14) och 8 1/8 utsockne frälse (11).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Fooß Prästegårdh), 1 sätegård (Torreby), 1 torp (under prästgården), 1 klockarebol (under prästgården), 5 ängar (krono), 4 sågekvarnar (3 krono och 1 kloster), 3 kvarnar (1 krono och 2 kloster), 1 sågefors (kloster) och 1 laxfiske (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

A B E F G H J K L M N O P R S T U V Y Å Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Amunderöd

Jordeboksgårdar


1 Amunderöd
2 Amunderöd

Berg

Jordeboksgårdar


1 Berg Overg.
2 Berg Nedeg.
3 Berg Mellomg.

Björed

Namn


LM och JR (EKB): Björid

Jordeboksgård


1 Björed

Borby

Namn


LM och JR (EKB): Bårby

Jordeboksgårdar


1 Borby
2 Borby

Brevik

Jordeboksgårdar


1 Nedre Brevik
2 Övre Brevik Nordg.
3 Övre Brevik Sörg.
Nedre Brevik var tidigare säteri med namnet Saltkälen [Saltkällan] eller Ulricestad.

Bråland

Jordeboksgårdar


1 Nordre Bråland
2 Söndre Bråland

Ellingeröd

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Ellingeröd

Elseröd

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Elseröd

Fjäll

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Fjäll

Foss

Jordeboksgårdar


1 Foss Prästeg.
2 Store Foss Österg.
3 Store Foss Västerg.
4 Lille Foss
Se också Skogen i Svarteborgs s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Foss s:n)
1485 - 5:925/666
1517 - 22-1:.../88 *
1517 - 22-1:.../90 *
1538 - 15:541/664
* Endast band 1-21 finns på internet

Frötorp

Jordeboksgård


1 Frötorp

Fätorp

Jordeboksgård


1 Fätorp

Föleby

Namn


LM och JR (EKB): Faleby

Jordeboksgård


1 Föleby

Germunderöd

Namn


LM och JR (EKB): Järmunderöd

Jordeboksgård


1 Germunderöd

Hede

Jordeboksgård


1 Hede

Hensbacka

Jordeboksgård


1 Hensbacka

Holmen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Holmen

Holt

Namn


LM och JR (EKB): Hult

Jordeboksgård


1 Holt

Houga

Namn


LM: Hoga
JR (EKB): Hova

Jordeboksgård


1 Houga

Jonsäng

Jordeboksgård


1 Jonsäng
En äng
Järmunderöd, se Germunderöd

Kampstorp

Jordeboksgård


1 Kampstorp

Kasen

Namn


JR (EKB): Kasan

Jordeboksgård


1 Kasen
Kasen, se också Liane och Kasen

Kila

Jordeboksgård


1 Kila

Kleva

Jordeboksgårdar


1 Söndre Kleva
2 Nordre Kleva

Kviström

Jordeboksgård


1 Kviström

Kvärndöl

Namn


LM och JR (EKB): Kvarndal

Jordeboksgård


1 Kvärndöl

Langeland

Namn


LM: -
JR (EKB): Långeland

Jordeboksgård


1 Langeland
En äng

Liane

Jordeboksgård


2 Liane

Liane och Kasen

Namn


LM: Lianekasen

Jordeboksgård


1 Liane och Kasen

Löcke, Nedre

Namn


LM och JR (EKB): Nedre Lycke

Jordeboksgård


2 Nedre Löcke

Löcke, Övre

Namn


LM och JR (EKB): Övre Lycke

Jordeboksgård


1 Övre Löcke

Lökeberg

Jordeboksgård


1 Lökeberg

Munkedal

Jordeboksgård


1 Munkedal

Namn


LM och JR (EKB): Möe

Jordeboksgård


1

Nyrödet

Namn


LM och JR (EKB): Nyröd

Jordeboksgård


1 Nyrödet

Närestad

Jordeboksgård


1 Närestad

Ollveden

Namn


LM och JR (EKB): Åleveden

Jordeboksgård


1 Ollveden

Overtorp

Namn


LM: Åtorp
JR (EKB): Övre Torp

Jordeboksgård


1 Overtorp

Pilegard

Namn


LM och JR (EKB): Pilegård

Jordeboksgård


1 Pilegard

Ryssvarp

Namn


LM: -
JR (EKB): Risvarp

Jordeboksgård


1 Ryssvarp

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 5:925/666

Röd

Jordeboksgård


1 Röd

Röstorp

Jordeboksgårdar


1 Store Röstorp
2 Lille Röstorp
Saltkälen [Saltkällan], se Brevik

Sjörix

Namn


LM: Sjöris
JR (EKB): Sjöritz

Jordeboksgårdar


1 Östre Sjörix
2 Store Sjörix
3 Västre Sjörix

Skageröd

Namn


LM och JR (EKB): Skaveröd

Jordeboksgård


1 Skageröd

Skarnhälla

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Skarnhälla
Skogen, se Foss

Skrede

Namn


LM och JR (EKB): Skree

Jordeboksgård


1 Skrede

Skulevik

Jordeboksgård


1 Skulevik

Skälleröd

Namn


JR (EKB): Skäleröd

Jordeboksgård


1 Skälleröd

Smedberg

Namn


JR (EKB): Smeberg

Jordeboksgårdar


1 Nordre Smedberg
2 Söndre Smedberg

Småröd

Jordeboksgård


1 Småröd

Sommartun

Namn


LM och JR (EKB): Sommartorn

Jordeboksgård


1 Sommartun

Stale

Jordeboksgårdar


1 Nordre Stale
2 Söndre Stale

Stene

Jordeboksgård


1 Stene

Stuveryr

Namn


JR (EKB): Stuveröd

Jordeboksgård


1 Stuveryr

Stärkestad

Jordeboksgård


1 Stärkestad

Svinebacka

Jordeboksgård


1 Svinebacka

Säleby

Jordeboksgårdar


1 Västre Säleby
2 Östre Säleby
Torp, se Overtorp

Torpet

Jordeboksgård


1 Torpet

Trättholmen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Trättholmen
Ett torp

Töreby

Namn


LM och JR (EKB): Torreby

Jordeboksgård


1 Töreby

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108
Ulricestad, se Brevik

Vässby

Jordeboksgård


1 Vässby

Ysby

Namn


LM och JR (EKB): Ödsby

Jordeboksgårdar


1 Övre Ysby
2 Nedre Ysby
3 Ysby Sörg.
Åleveden, se Ollveden
Åtorp, se Overtorp

Öbön

Namn


LM och JR (EKB): Öbbön

Jordeboksgård


1 Öbön
Ödsby, se Ysby

Ödsmål

Jordeboksgård


1 Ödsmål

Önnebacka

Jordeboksgård


1 Önnebacka
Övertorp, se Overtorp

Öxna

Jordeboksgård


1 Öxna
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost