Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Grinneröds socken

Jordeboken

1697 omfattade Grinneröödh Sochn:

31 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 6 gårdar x 1 mantal, 9 x 1/2, 2 x 3/8, 5 x 1/4, 1 x 3/16 och 8 x 1/8.

Sammanlagt 13 11/16 mantal, varav 5 3/8 skatte (11 jbg) och 8 5/16 krono (20).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Grinnerödh) samt 1 äng (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Apeln (Appelen) | äng
Backa
Bakeröd
Barkesbo
Bastebacka
Berg
Ekehålan, se Rinnan
Elversröd
Extra Fjället | torp
Flågfjället
Fökeröd
Grinneröds Prästegård | torp
Holmen | torp
Holmestad
Hällesås
Högen
Kolbengtseröd (Kålbengtseröd)
Kvatroneröd
Lissleröd
Liveröd
Lyckan
Myre
     1 Myre Nedra
     2 Myre Övra
Nya Försöket | torp
Resten | torp
Rinnan
     1 Nord-Rinnan (Rinnan Norra)
     2 Söder-Rinnan (Rinnan Södra)
     3 Ekehålan (Rinnan eller Ekehålan)
Rytter-Rinnan (Ryttar Rinnan)
     1
Röd
Skogen
Skällebred
Sollid (Solid)
Spriteröd
Torp
Torsberg | torp
Vargefjället
Åsen
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost