Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Grinneröds socken

Grinneröd kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Grinneröödh Sochn:

31 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 6 gårdar x 1 mantal, 9 x 1/2, 2 x 3/8, 5 x 1/4, 1 x 3/16 och 8 x 1/8.

Sammanlagt 13 11/16 mantal, varav 5 3/8 skatte (11 jbg) och 8 5/16 krono (20).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Grinnerödh) samt 1 äng (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Apeln (Appelen) | äng
Backa
Bakeröd
Barkesbo
Bastebacka
Berg
Ekehålan, se Rinnan
Elversröd
Extra Fjället | torp
Flågfjället
Fökeröd
Grinneröds Prästegård | torp
Holmen | torp
Holmestad
Hällesås
Högen
Kolbengtseröd (Kålbengtseröd)
Kvatroneröd
Lissleröd
Liveröd
Lyckan
Myre
     1 Myre Nedra
     2 Myre Övra
Nya Försöket | torp
Resten | torp
Rinnan
     1 Nord-Rinnan (Rinnan Norra)
     2 Söder-Rinnan (Rinnan Södra)
     3 Ekehålan (Rinnan eller Ekehålan)
Rytter-Rinnan (Ryttar Rinnan)
     1
Röd
Skogen
Skällebred
Sollid (Solid)
Spriteröd
Torp
Torsberg | torp
Vargefjället
Åsen
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost