Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Harestavs socken

Jordeboken

1697 omfattade Harestadh Sochn:

31 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 23 gårdar x 1 mantal, 7 x 1/2 och 1 x 1/4.

Sammanlagt 26 3/4 mantal, varav 5 1/2 skatte (6 jbg), 18 3/4 krono (22), 1/2 prästebol (1) och 2 ofrimans frälse (2).

Inget ej mantalssatt.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Fetona | äng
Flateby
     1 Flateby Sörg.
     2 Flateby Mellang.
     3 Flateby Norg.
Hammar
     1 Hammar Mellang.
     2 Hammar Österg.
     3 Hammar Rättareg.
     4 Hammar Västerg.
     5 Hammar Nederg.
     6 Hammar Krokeg.
Heden (Hedan)
Kroken
Kyrkeby
     1 Kyrkeby Annex
     2 Kyrkeby Bergeg.
     3 Kyrkeby Västerg.
     4 Kyrkeby Överg.
     5 Kyrkeby Nederg.
     6 Kyrkeby Mellang.
     7 Kyrkeby Lilleg.
Kållstorp
Nereby (Näreby)
     1 Nereby Östra
     2 Nereby Västra
Prillan
Röd, Västra
     1
Röd, Östra
     2
Sjöhed
Toreby
     1 Toreby Västerg.
     2 Toreby Mellang.
     3 Toreby Österg.
     4 Toreby Lilleg.
Torp
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost