Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Hede socken

Jordeboken

1697 omfattade Hee Sochn:

54 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 15 gårdar x 1 mantal, 1 x 5/8, 10 x 1/2, 1 x 3/8, 16 x 1/4 och 11 x 1/8.

Sammanlagt 26 3/8 mantal, varav 14 skatte (26 jbg), 1/4 prästebol (1), 7 1/8 krono (16) och 5 utsockne frälse (11).

Dessutom ej mantalssatta: 3 husmän (1 skatte och 2 krono) och 2 ängar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Alsbo (Adelsbo)
Askeslätt
Alslageröd
Barhult
Berget och Domlanda | 2 torp u. Mölebacka
Blåbärhult (Blåbärshult)
Borgen
Brattön
     1
     2 Brattön Lilla
Bön
Bönneröd
Domlanda, se Berget och Domlanda
Dölan (Döljan)
Elnebacka
Fisketorp
Fjälla
Fjälla, se också Tranhem, Mörtevattnet och Fjälla
Gunnarsröd
Hermansröd
Hult
Hällungstad
     2
Kinkhem
Knäckeröd
Kopparhult
Kråkhult
Långön
     1 Långön Övre
     2 Långön Nedre
Mölebacka
Mörtevattnet, se Tranhem, Mörtevattnet och Fjälla
Olsbo
Reulseröd
Ryr
Röd
Röstan
Sandåker
Sivik
Skogen
     1
     2
Snöret
Stan (Staen)
Stensryr
Stuveröd
Synneröd
Sälelund
Söbbhult
Torbjörneröd
Torp
     1
     2
Tranhem, Mörtevattnet och Fjälla | 3 torp u. Brattön
Trynebacka
Tveten
Utäng
Vattneröd
Väjebol
Åboland
     1 Åboland Stora
     2 Åboland Norra
Ånneröd
Åsen
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost