Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Hede socken

Hede kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Hee Sochn:

54 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 15 gårdar x 1 mantal, 1 x 5/8, 10 x 1/2, 1 x 3/8, 16 x 1/4 och 11 x 1/8.

Sammanlagt 26 3/8 mantal, varav 14 skatte (26 jbg), 1/4 prästebol (1), 7 1/8 krono (16) och 5 utsockne frälse (11).

Dessutom ej mantalssatta: 3 husmän (1 skatte och 2 krono) och 2 ängar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Alsbo (Adelsbo)
Askeslätt
Alslageröd
Barhult
Berget och Domlanda | 2 torp u. Mölebacka
Blåbärhult (Blåbärshult)
Borgen
Brattön
     1
     2 Brattön Lilla
Bön
Bönneröd
Domlanda, se Berget och Domlanda
Dölan (Döljan)
Elnebacka
Fisketorp
Fjälla
Fjälla, se också Tranhem, Mörtevattnet och Fjälla
Gunnarsröd
Hermansröd
Hult
Hällungstad
     2
Kinkhem
Knäckeröd
Kopparhult
Kråkhult
Långön
     1 Långön Övre
     2 Långön Nedre
Mölebacka
Mörtevattnet, se Tranhem, Mörtevattnet och Fjälla
Olsbo
Reulseröd
Ryr
Röd
Röstan
Sandåker
Sivik
Skogen
     1
     2
Snöret
Stan (Staen)
Stensryr
Stuveröd
Synneröd
Sälelund
Söbbhult
Torbjörneröd
Torp
     1
     2
Tranhem, Mörtevattnet och Fjälla | 3 torp u. Brattön
Trynebacka
Tveten
Utäng
Vattneröd
Väjebol
Åboland
     1 Åboland Stora
     2 Åboland Norra
Ånneröd
Åsen
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost