Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Hjartums socken

Jordeboken

1697 omfattade Hiertum Sochn:

90 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 1 x 1 1/8, 39 x 1, 1 x 7/8, 4 x 3/4, 22 x 1/2, 15 x 1/4, 6 x 1/8 och 1 x 1/16.

Sammanlagt 60 13/16 mantal, varav 18 9/16 skatte (28 jbg), 34 3/4 krono (54) och 7 1/2 insockne frälse (8).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Hiertum Prästegårdh), 1 sätegård (Ströms Sätherie), 1 torp (under prästgården), 1 utjord (skatte) och 1 äng (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Arnstorp, se Brevik och Arnstorp
Askered (Askerön)
Berg, Västra
     2
Berg, Östra
     1
Bergsgärdet (Bergsgärde)
Bjurvattenshålan
Brattorp
Bremseviken (Bremsevik)
Brevik och Arnstorp
Brumanstorp
Bränna
Dunnebacken
Gategården (Gategård)
Getlycke
Graven
Graveröd och Smörjan
Hagen, Nedra
     1
Hagen, Norra, och Ingelstorp
     2
Hasteröd
Hjärtum
     1 Prästeg. (Hjärtums Prästg.)
     2 Hjärtum Nedra
     3 Hjärtum Övra
     4 Hjärtum Södra
     5 Billeg. (Hjärtum Bilg.)
Husedalen
Hålleröd
Häljeröd
Högen
Ingelstorp, se Hagen, Norra, och Ingelstorp
Intagan
     1 Intagan Norra
     2 Intagan Övra
     3 Intagan Nedra
Jordfallsslätten
Klockarelunden | torp
Krokstorp (Krogstorp) | torp
Kärrsbacken
Lekvall
Långeröd
Läresbo
Löddestorp
Man (Maen)
Metholmen (Medholmen)
Muleröd
Myrtuvan (Myretuvan)
Måröd
     1 Måröd Lilla
     2 Måröd Stora
Näset, Lilla- (Näs Lilla)
     2
Näset, Stora- (Näs Stora)
     1
Rishageröd
Ryk
     1 Ryk Övra
     2 Ryk Nedra
     3 Ryk Norra
Röd
Sandviken (Sandvik)
Sanna och Ålleberg (Sanna och Åleberg)
Smörjan, se Graveröd och Smörjan
Sollum (Sållum)
     1 Sollum Nedra
     2 Sollum Övra
     3 Sollum Södra
     4 Sollum Lilla
     5 Sollum Mellan
     6 Sollum Norra
Spånebacken | utj. u. Ödsmål
     2
Stenarsröd
Stenbacken
Steröd
     1 Steröd Övra
     2 Steröd Nedra
Ström
     1
     2 Ström Södra
     3 Ström Övra Västerg.
     4 Ström Övra Österg.
Stuvvik
Terås
Tomten
Torp
     1 Torp Nedra
     2 Torp Östra
     3 Torp Mellan
     4 Torp Norra
     5 Torp Yttre
Törresröd
Utby
     5 Utby Mellan
     6 Utby Norg.
     7 Utby Smedjeg.
     8 Utby Sörg. och Nederg.
     9 Utby Bergeg. och Bäckeg.
Uttersåker
Uxås
Vabacken
Vesten
     1 Vesten Nederg.
     2 Vesten Överg.
     3 Vesten Mellan
     4 Vesten Norg.
Ålleberg (Åleberg), se Sanna och Ålleberg
Äsperöd
Ödsmål
Önneröd
Öresbo
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost