Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Hjartums socken
(Hjärtum)

Hjartum (Hjärtum) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Hiertum Sochn:

90 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 1 x 1 1/8, 39 x 1, 1 x 7/8, 4 x 3/4, 22 x 1/2, 15 x 1/4, 6 x 1/8 och 1 x 1/16.

Sammanlagt 60 13/16 mantal, varav 18 9/16 skatte (28 jbg), 34 3/4 krono (54) och 7 1/2 insockne frälse (8).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Hiertum Prästegårdh), 1 sätegård (Ströms Sätherie), 1 torp (under prästgården), 1 utjord (skatte) och 1 äng (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Arnstorp, se Brevik och Arnstorp
Askered (Askerön)
Berg, Västra
     2
Berg, Östra
     1
Bergsgärdet (Bergsgärde)
Bjurvattenshålan
Brattorp
Bremseviken (Bremsevik)
Brevik och Arnstorp
Brumanstorp
Bränna
Dunnebacken
Gategården (Gategård)
Getlycke
Graven
Graveröd och Smörjan
Hagen, Nedra
     1
Hagen, Norra, och Ingelstorp
     2
Hasteröd
Hjärtum
     1 Prästeg. (Hjärtums Prästg.)
     2 Hjärtum Nedra
     3 Hjärtum Övra
     4 Hjärtum Södra
     5 Billeg. (Hjärtum Bilg.)
Husedalen
Hålleröd
Häljeröd
Högen
Ingelstorp, se Hagen, Norra, och Ingelstorp
Intagan
     1 Intagan Norra
     2 Intagan Övra
     3 Intagan Nedra
Jordfallsslätten
Klockarelunden | torp
Krokstorp (Krogstorp) | torp
Kärrsbacken
Lekvall
Långeröd
Läresbo
Löddestorp
Man (Maen)
Metholmen (Medholmen)
Muleröd
Myrtuvan (Myretuvan)
Måröd
     1 Måröd Lilla
     2 Måröd Stora
Näset, Lilla- (Näs Lilla)
     2
Näset, Stora- (Näs Stora)
     1
Rishageröd
Ryk
     1 Ryk Övra
     2 Ryk Nedra
     3 Ryk Norra
Röd
Sandviken (Sandvik)
Sanna och Ålleberg (Sanna och Åleberg)
Smörjan, se Graveröd och Smörjan
Sollum (Sållum)
     1 Sollum Nedra
     2 Sollum Övra
     3 Sollum Södra
     4 Sollum Lilla
     5 Sollum Mellan
     6 Sollum Norra
Spånebacken | utj. u. Ödsmål
     2
Stenarsröd
Stenbacken
Steröd
     1 Steröd Övra
     2 Steröd Nedra
Ström
     1
     2 Ström Södra
     3 Ström Övra Västerg.
     4 Ström Övra Österg.
Stuvvik
Terås
Tomten
Torp
     1 Torp Nedra
     2 Torp Östra
     3 Torp Mellan
     4 Torp Norra
     5 Torp Yttre
Törresröd
Utby
     5 Utby Mellan
     6 Utby Norg.
     7 Utby Smedjeg.
     8 Utby Sörg. och Nederg.
     9 Utby Bergeg. och Bäckeg.
Uttersåker
Uxås
Vabacken
Vesten
     1 Vesten Nederg.
     2 Vesten Överg.
     3 Vesten Mellan
     4 Vesten Norg.
Ålleberg (Åleberg), se Sanna och Ålleberg
Äsperöd
Ödsmål
Önneröd
Öresbo
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost