Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Hoby socken

Jordeboken

1697 omfattade Håby Sochn:

36 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 27 gårdar x 1 mantal, 2 x 1/2 och 7 x 1/4.

Sammanlagt 29 3/4 mantal, varav 5 3/4 skatte (9 jbg), 1 prästebol (1), 15 1/2 krono (17), 1 kyrko (1), 3 kloster (3), 3 utsockne frälse (3) och 1/2 ofrimans frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 1 husman (skatte), 1 äng (skatte) och 5 sågekvarnar (kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

B D E G H K L M R S T V Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Bastegiljan

Jordeboksgård


1 Bastegiljan

Bäckevarv

Namn


LM och JR (EKB): Bäckevall

Jordeboksgårdar


1 Nordre Bäckevarv
2 Söndre Bäckevarv
3 Bäckevarv Mellomg.

Dale

Jordeboksgård


1 Dale

Ekenäs

Jordeboksgård


1 Ekenäs
EKB: Ej skild fr. Valberg genom laga delning.

Gleborg

Namn


LM och JR (EKB): Gläborg

Jordeboksgårdar


1 Östre Gleborg
2 Västre Gleborg
3 Söndre Gleborg
4 Nordre Gleborg

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108
1330 - 3:158/147

Harska

Jordeboksgård


1 Harska

Hede

Namn


LM: -
JR (EKB): Hee

Jordeboksgård


1 Hede
Överf. fr. Svarteborgs s:n 1697.

Hoby

Namn


LM och JR (EKB): Håby

Jordeboksgårdar


2 Hoby Nedeg.
3 Hoby Overg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Hoby s:n)
1485 - 5:925/666
1515 - 10:310/247

Hougen

Namn


LM och JR (EKB): Hogen

Jordeboksgård


1 Hougen

Hällungsbacka

Jordeboksgård


1 Hällungsbacka

Knarrevik

Jordeboksgård


1 Knarrevik

Lerberg

Jordeboksgårdar


1 Lerberg
2 Lerberg

Löcke

Namn


LM och JR (EKB): Lycke

Jordeboksgårdar


1 Övre Löcke
2 Nedre Löcke

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 5:925/666

Medhougen

Namn


Också: [Medhogen]
LM: -
JR (EKB): Medkoven

Jordeboksgård


1 Medhougen
En äng

Millingeröd

Jordeboksgård


1 Millingeröd

Rånäs

Jordeboksgård


1 Rånäs
Överf. fr. Svarteborgs s:n 1697.

Röd

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Röd

Skinnfälleröd

Jordeboksgård


1 Skinnfälleröd

Skodene

Namn


LM och JR (EKB): Skådene

Jordeboksgård


1 Skodene

Skottene

Namn


LM och JR (EKB): Skåttene

Jordeboksgård


1 Skottene

Skulevik

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Skulevik

Solberg

Jordeboksgårdar


1 Östre Solberg
2 Västre Solberg

Torp

Jordeboksgårdar


1 Torp Västerg.
2 Torp Österg.

Valberg

Namn


LM och JR (EKB): Valeberg

Jordeboksgård


1 Valberg
EKB: Ej skild fr. Ekenäs genom laga delning.

Väntorp

Jordeboksgård


1 Väntorp

Ödsmål

Jordeboksgård


1 Ödsmål

Önne

Jordeboksgård


1 Önne
Överf. fr. Tose s:n 1697.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost