Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Hoby socken
(Håby)

Hoby (Håby) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Håby Sochn:

36 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 27 gårdar x 1 mantal, 2 x 1/2 och 7 x 1/4.

Sammanlagt 29 3/4 mantal, varav 5 3/4 skatte (9 jbg), 1 prästebol (1), 15 1/2 krono (17), 1 kyrko (1), 3 kloster (3), 3 utsockne frälse (3) och 1/2 ofrimans frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 1 husmansplats (skatte), 1 äng (skatte) och 5 sågekvarnar (kloster).

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


B D E G H K L M R S T V Ö
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Bastegiljan


1/8 (1/4) mtl

Jordeboksgård


1 Bastegiljan
        1/8 (1/4) mtl kr

Bäckevarv


3 mtl

Namn


LM, JR, EK: Bäckevall

Jordeboksgårdar


1 Nordre Bäckevarv
        1 mtl kr
2 Söndre Bäckevarv
        1 mtl sk
3 Bäckevarv Mellomg.
        1 mtl kr

Dale


1 mtl

Jordeboksgård


1 Dale
        1 mtl uts fr

Ekenäs


3/4 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Ekenäs
        3/4 (1) mtl kl
EK: Ej skild fr. Valberg genom laga delning.

Gleborg


3 (4) mtl

Namn


LM, JR, EK: Gläborg

Jordeboksgårdar


1 Östre Gleborg
        1 mtl kr
2 Västre Gleborg
        1/2 (1) mtl kr
3 Söndre Gleborg
        1/2 (1) mtl kr
4 Nordre Gleborg
        1 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108
1330 - 3:158/147

Harska


1 mtl

Jordeboksgård


1 Harska
        1 mtl kr

Hede


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hee

Jordeboksgård


1 Hede
        1/4 mtl sk
Överf. fr. Svarteborgs s:n 1697.

Hoby


2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Håby

Jordeboksgårdar


2 Hoby Nedeg.
        1 mtl kr
3 Hoby Overg.
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Hoby s:n)
1485 - 5:925/666
1515 - 10:310/247

Hougen


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hogen

Jordeboksgård


1 Hougen
        1 mtl sk

Hällungsbacka


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Hällungsbacka
        1/2 mtl sk

Knarrevik


1 mtl

Jordeboksgård


1 Knarrevik
        1 mtl uts fr

Lerberg


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Lerberg Boställsg.
        1 mtl ky
2 Lerberg Rusthållsg.
        1 mtl sk

Löcke


2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Lycke

Jordeboksgårdar


1 Övre Löcke
        1 mtl kr
2 Nedre Löcke
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 5:925/666

Medhougen


1 äng

Namn


LM: -
JR: Medkoven
EK: Medhogen

Jordeboksgård


1 Medhougen
        1 äng sk

Millingeröd


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Millingeröd
        1/4 mtl sk

Rånäs


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Rånäs
        1/4 mtl sk
Överf. fr. Svarteborgs s:n 1697.

Röd


1/4 mtl

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Röd
        1/4 mtl ofrim fr

Skinnfälleröd


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Skinnfälleröd
        1/4 mtl ofrim fr

Skodene


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Skådene

Jordeboksgård


1 Skodene
        1 mtl prb

Skogen


1 husm

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Skogen
        1 husm sk
U. Ödsmål.

Skottene


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Skåttene

Jordeboksgård


1 Skottene
        1 mtl kr

Skulevik


1/2 mtl

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Skulevik
        1/2 mtl sk

Solberg


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Östre Solberg (Solberg Österg.)
        1 mtl kr
2 Västre Solberg (Solberg Västerg.)
        1 mtl kr

Torp


1 (2) mtl

Jordeboksgårdar


1 Torp Västerg.
        1/2 (1) mtl kl
2 Torp Österg.
        1/2 (1) mtl kl

Valberg


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Valeberg

Jordeboksgård


1 Valberg
        1/4 mtl kr
EK: Ej skild fr. Ekenäs genom laga delning.

Väntorp


1/2 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Väntorp
        1/2 (1) mtl kr

Ödsmål


1 mtl

Jordeboksgård


1 Ödsmål
        1 mtl sk

Önne


1 mtl

Jordeboksgård


1 Önne
        1 mtl kr
Överf. fr. Tose s:n 1697.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost