Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Hodals socken

Jordeboken

1697 omfattade Hougdahl Sochn:

33 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 21 gårdar x 1 mantal, 5 x 1/2, 6 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 25 1/8 mantal, varav 7 skatte (7 jbg), 1 prästebol (2), 12 5/8 krono (19) och 4 1/2 ofrimans frälse (5).

Dessutom ej mantalssatta: 2 ödegårdar (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Anneröd
Brehult
     2
Dyne
Fjälla
Fristorp
Gåshult
     1
Gåshult, Södra | gemensam ägovidd med Mörk
     2
Hallind
Hjälmberg
Hogdal
     1 Hogdal Stora
     2 Hogdal Lilla
Hustyft
     2
Hälle
Ingeborgröd (Ingeborgsröd, Ingeboröd) | ödeg.
Kasen, se Trosshult med Spekeberg och Kasen
Kavleröd
Kongbäck (Kungbäck)
Medby
Mörk | gemensam ägovidd med Södra Gåshult
Nordby
     1 Nordby Nederg.
     2 Nordby Uppeg.
Ramdal
Skaveröd
Skjuleröd
Skogar
Spekeberg, se Trosshult med Spekeberg och Kasen
Strand
Stuveröd
Sundby
     2
Torgersbo
Torp
Trosshult med Spekeberg och Kasen | 3 torp u. Dyne
Uppegärde
Åmåt (Åmått)
Ånneröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost