Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Holta socken

Jordeboken

1697 omfattade Hållta Sochn:

40 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 2 mantal (Gullbringa, kr), 22 x 1, 13 x 1/2 och 4 x 1/4.

Sammanlagt 31 1/2 mantal, varav 9 skatte (11 jbg), 18 3/4 krono (23), 1 prästebol (2) och 2 3/4 ofrimans frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 2 torp (1 krono och 1 prästebol) och 1 utjord (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

B E G H J K L M O P R V Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Bufferöd

Jordeboksgård


1 Bufferöd

Båleröd

Namn


LM och JR (EKB): Båröd

Jordeboksgård


1 Båleröd

Bäckehvarv

Namn


LM och JR (EKB): Bäckevarv

Jordeboksgård


1 Bäckehvarv
Ekelöv, se Ökeli

Gategard

Namn


LM: Gategården
JR (EKB): Gategård

Jordeboksgård


1 Gategard

Granneby

Namn


JR (EKB): Graneby

Jordeboksgårdar


1 Store Granneby
2 Lille Granneby
3 Granneby Kruseg.

Gullbringa

Jordeboksgård


1 Gullbringa

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1366 - 2:389/308

Hede

Jordeboksgårdar


1 Östre Hede
2 Västre Hede

Holta Prästegard

Namn


LM: Annexet
JR (EKB): Hålta Annex

Jordeboksgård


1 Holta Prästegard

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Holta s:n)
1500 - 5:989/711 (?)
1510 - 10:301/241

Hveneröd

Namn


LM och JR (EKB): Veneröd

Jordeboksgårdar


1 Nordre Hveneröd [Mellom-Hveneröd och Store Hveneröd]
2 Söndre Hveneröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/268
1485 - 14:158/124 *
* Internetutgåvan är ofullständig

Härkeröd

Namn


LM: Harkeröd
JR (EKB): Harkersröd

Jordeboksgård


1 Härkeröd

Jydelöckan

Namn


Också: Löckan
LM: -
JR (EKB): Lyckan eller Jutelyckan

Jordeboksgård


1 Jydelöckan
Ett torp.
Krusegarden [Krusegården], se Granneby
Löckan [Lyckan], se Jydelöckan

Lökeberg

Jordeboksgårdar


1 Lökeberg Västerg.
2 Lökeberg Sörg.
3 Lökeberg Nordg.
4 Lökeberg Österg.

Mellgärde

Namn


LM och JR (EKB): Mällgärde

Jordeboksgård


1 Mellgärde

Olofshögen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Olofshögen

Pölen

Jordeboksgård


1 Pölen

Restad

Jordeboksgårdar


1 Over-Restad Västerg.
2 Over-Restad Österg.
3 Mellom-Restad Nordg.
4 Mellom-Restad Sörg.
5 Ytter-Restad Overg.
6 Ytter-Restad Knapeg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1510 - 10:301/241
1528 - 16:513/623

Risby

Jordeboksgårdar


1 Store Risby
2 Lille Risby

Ränteröd

Jordeboksgård


1 Ränteröd

Rävo

Jordeboksgård


1 Rävo

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623
Veneröd, se Hveneröd

Vävra

Namn


JR (EKB): Vävran

Jordeboksgårdar


1 Vävra Oppeg. [Overg.]
2 Vävra Mellomg.
3 Vävra Österg.
4 Vävra Nordg.
5 Vävra Sörg.
6 Vävra Jydeg.
7 Vävra Åg.
8 Vävra Lilleg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Ökeli

Namn


LM: -
JR (EKB): Ekelöv

Jordeboksgård


1 Ökeli
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost