Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Holta socken
(Hålta)

Holta (Hålta) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Hållta Sochn:

40 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 2 mantal (Gullbringa, kr), 22 x 1, 13 x 1/2 och 4 x 1/4.

Sammanlagt 31 1/2 mantal, varav 9 skatte (11 jbg), 18 3/4 krono (23), 1 prästebol (2) och 2 3/4 ofrimans frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 2 torp (1 krono och 1 prästebol) och 1 utjord (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


B E G H J K L M O P R V Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Bufferöd

Jordeboksgård


1 Bufferöd

Båleröd

Namn


LM, JR, EK: Båröd

Jordeboksgård


1 Båleröd

Bäckehvarv

Namn


LM, JR, EK: Bäckevarv

Jordeboksgård


1 Bäckehvarv
Ekelöv, se Ökeli

Gategard

Namn


LM, EK: Gategården
JR: Gategård

Jordeboksgård


1 Gategard

Granneby

Namn


JR: Graneby

Jordeboksgårdar


1 Store Granneby
2 Lille Granneby
3 Granneby Kruseg.

Gullbringa

Jordeboksgård


1 Gullbringa

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1366 - 2:389/308

Hede

Jordeboksgårdar


1 Östre Hede
2 Västre Hede

Holta Prästegard

Namn


LM: Hålta
JR: Hålta Annex
EK: Hålta Annex, "kallas Prästegården"

Jordeboksgård


1 Holta Prästegard

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Holta s:n)
1500 - 5:989/711
1510 - 10:301/241

Hveneröd

Namn


LM, JR, EK: Veneröd

Jordeboksgårdar


1 Nordre Hveneröd (Mellom-Hveneröd och Store Hveneröd)
2 Söndre Hveneröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/268
1485 - 14:158/124

Härkeröd

Namn


LM, EK: Harkeröd
JR: Harkersröd

Jordeboksgård


1 Härkeröd

Jydelöckan

Namn


Också: Löckan
LM: Jutelyckan
JR, EK: Lyckan eller Jutelyckan

Jordeboksgård


1 Jydelöckan
Ett torp.
Krusegarden [Krusegården], se Granneby
Löckan [Lyckan], se Jydelöckan

Lökeberg

Jordeboksgårdar


1 Lökeberg Västerg.
2 Lökeberg Sörg.
3 Lökeberg Nordg.
4 Lökeberg Österg.

Mellgärde

Namn


LM, JR, EK: Mällgärde

Jordeboksgård


1 Mellgärde

Olofshögen

Jordeboksgård


1 Olofshögen

Pölen

Namn


EK: Pölen, "kallas även Mörkgärdet"

Jordeboksgård


1 Pölen

Restad

Jordeboksgårdar


1 Over-Restad Västerg.
2 Over-Restad Österg.
3 Mellom-Restad Nordg.
4 Mellom-Restad Sörg.
5 Ytter-Restad Overg.
6 Ytter-Restad Knapeg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1510 - 10:301/241
1528 - 16:513/623

Risby

Jordeboksgårdar


1 Store Risby
2 Lille Risby

Ränteröd

Jordeboksgård


1 Ränteröd

Rävo

Jordeboksgård


1 Rävo

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623
Veneröd, se Hveneröd

Vävra

Namn


JR: Vävran

Jordeboksgårdar


1 Vävra Oppeg. (Overg.)
2 Vävra Mellomg.
3 Vävra Österg.
4 Vävra Nordg.
5 Vävra Sörg.
6 Vävra Jydeg.
7 Vävra Åg.
8 Vävra Lilleg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Ökeli

Namn


LM, JR, EK: Ekelöv

Jordeboksgård


1 Ökeli
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost