Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Härestads socken
(Herrestad)

Härestad (Herrestad) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Härestad Sochn:

71 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 36 gårdar x 1 mantal, 20 x 1/2, 9 x 1/4 och 6 x 1/8.

Sammanlagt 49 mantal, varav 17 skatte (22 jbg), 22 1/4 krono (34), 1 1/2 kyrko (2), 4 3/4 kloster (7) och 3 1/2 ofrimans frälse (6).

Dessutom ej mantalssatta: 2 husmän (krono), 6 ängar (3 skatte, 1 krono och 2 kloster) och 1 sågefors (kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Berg, Nedre
     2
Berg, Övre [Majore-Berg]
     1
Bräcke
Brännane
Bua
Bången
     1 Bången Övra
     2 Bången Nedra
Fröland
     3
Fället
Geddeknippeln (Gäddeknippeln)
Groröd
Grytingen
     1
     2
Hede (Hee)
Hedkärr (Hekärr)
Herrestad
     1 Herrestad Prästg.
     2 Herrestad Persg.
     3 Herrestad Norg.
     4 Herrestad Sörg.
     5 Herrestad Västerg.
     6 Herrestad Mellang.
Hogen
Holma
     1 Holma Överg.
     2 Holma Nederg.
Krokevattnet och Näset (Krokvattnet och Näset)
     1 Krokevattnet Östra och Näset
     2 Krokevattnet Västra och Näset
Kurveröd
Källdal
Kärra
Kässleberg (Kisleberg)
     1 Kässleberg Stora
     2 Kässleberg Lilla
Laneberg
Låtgån, se Sjöändan och Låtgån
Marteröd
Medskogsbäcken | torp u. Utby
Misteröd
Mosshed (Måshed)
Näset, se Krokevattnet och Näset
Rågårdskärr, se Röd med Rågårdskärr
Rålseröd (Rållseröd)
Räfsdal
Röane
Röd med Rågårdskärr
Rörkärr
Sjöändan och Låtgån
Smedseröd
Smärtungen
Stan
Stenevad
Svenseröd
     1 Svenseröd Nedre
     2 Svenseröd Övre
Sågebacken och Ålslån
Säterbo
Sörvik (Sörrevik)
Toften
Torp
Torsberg
     1 Torsberg Norg.
     2 Torsberg Tåbergsg.
     3 Torsberg Smedg.
     4 Torsberg Berget
     5 Torsberg Böckerg.
Trollgäl (Trollgild)
     1 Trollgäl Väster
     2 Trollgäl Öster
Trollgälstorp (Trollgildstorp) | Utby
     1 Utby Framg.
     2 Utby Toften
     3 Utby Pålsg.
     4 Utby Norg.
     5 Utby Sörg.
     6 Utby Nederg.
Åker
     1 Åker Nedra
     2 Åker Övra
Ålslån, se Sågebacken och Ålslån
Överby
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost