Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Högås socken

Jordeboken

1697 omfattade Högåhs Sochn:

16 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 11 gårdar x 1 mantal, 2 x 1/2, 1 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 12 1/2 mantal, varav 6 5/8 skatte (8 jbg), 5 5/8 krono (7) och 1/4 kloster (1).

Dessutom ej mantalssatta: 3 ängar och 2 kvarnar (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Båröd
     1 Båröd Överg.
     2 Båröd Nederg.
     3 Båröd Skatteg.
Granhogen
Halleröd
Hogane
Hälle
Kristevik
Kärr
Rotvik
Sund
Svälte
Torp
Tånga
Ulveviken (Ulevik)
Åsen
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost