Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Högås socken

Högås kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Högåhs Sochn:

16 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 11 gårdar x 1 mantal, 2 x 1/2, 1 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 12 1/2 mantal, varav 6 5/8 skatte (8 jbg), 5 5/8 krono (7) och 1/4 kloster (1).

Dessutom ej mantalssatta: 3 ängar och 2 kvarnar (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Båröd
     1 Båröd Överg.
     2 Båröd Nederg.
     3 Båröd Skatteg.
Granhogen
Halleröd
Hogane
Hälle
Kristevik
Kärr
Rotvik
Sund
Svälte
Torp
Tånga
Ulveviken (Ulevik)
Åsen
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost