Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Kareby socken

Kareby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Kareby Sochn:

59 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 2 gårdar x 1 1/2 mantal, 22 x 1, 3 x 3/4, 17 x 1/2 och 15 x 1/4.

Sammanlagt 39 1/2 mantal, varav 28 3/4 skatte (39 jbg), 9 3/4 krono (17), 1/4 prästebol (1), 1/4 utsockne frälse (1) och 1/2 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Kareby Prästegård) samt 3 ängar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Arnebo
Arntorp
     1 Arntorp Övra
     2 Arntorp Nedra
Björkebacka
Bollestad
     1 Bollestad Stora
     2 Bollestad Norra
     3 Bollestad Västra
Grokareby
     1 Grokareby Västerg.
     2 Grokareby Mellang.
     3 Grokareby Österg.
Hagstorp
     1 Hagstorp Sörg.
     2 Hagstorp Norg.
Håltet, Nedra (Hålt Nedra)
     2
Håltet, Övra (Hålt Övra)
     1
Hägnan
Höjer
     1 Höjer Mellang.
     2 Höjer Norg.
     3 Höjer Sörg.
Hölehed
Hönekullen (Hanekullen)
Kareby
     1 Kareby Prästg.
     2 Kareby Toveg.
     3 Kareby Överg.
     4 Kareby Nederg.
Källeröd
Lundby
     1 Lundby Stora
     2 Lundby Lilla
Löstorp
     1 Löstorp Östra
     2 Löstorp Västra
Myrebacka
Olseröd
Olsåker
Ringby
     1 Ringby Östra
     2 Ringby Västra
     3 Ringby Lilla
Rishammer (Rishammar)
     1 Rishammer Östra
     2 Rishammer Västra
     3 Rishammer Lilla
Rogstorp
     1 Rogstorp Österg.
     2 Rogstorp Västerg.
Rombacka
Ryr
Räfsal
     1 Räfsal Norra
     2 Räfsal Södra
Röd
Skogen
     1 Skogen Stora
     2 Skogen Lilla
Skårby
     1 Skårby Västerg.
     2 Skårby Mellang.
     3 Skårby Österg.
Solbräcke
Toften (Toftan)
Torp
     1 Torp Stora
     2 Torp Västra
     3 Torp Östra
Ullstorp
Vegestorp
     1 Vegestorp Stora
     4
Ön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost