Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Kareby socken

Jordeboken

1697 omfattade Kareby Sochn:

59 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 2 gårdar x 1 1/2 mantal, 22 x 1, 3 x 3/4, 17 x 1/2 och 15 x 1/4.

Sammanlagt 39 1/2 mantal, varav 28 3/4 skatte (39 jbg), 9 3/4 krono (17), 1/4 prästebol (1), 1/4 utsockne frälse (1) och 1/2 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Kareby Prästegård) samt 3 ängar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Arnebo
Arntorp
     1 Arntorp Övra
     2 Arntorp Nedra
Björkebacka
Bollestad
     1 Bollestad Stora
     2 Bollestad Norra
     3 Bollestad Västra
Grokareby
     1 Grokareby Västerg.
     2 Grokareby Mellang.
     3 Grokareby Österg.
Hagstorp
     1 Hagstorp Sörg.
     2 Hagstorp Norg.
Håltet, Nedra (Hålt Nedra)
     2
Håltet, Övra (Hålt Övra)
     1
Hägnan
Höjer
     1 Höjer Mellang.
     2 Höjer Norg.
     3 Höjer Sörg.
Hölehed
Hönekullen (Hanekullen)
Kareby
     1 Kareby Prästg.
     2 Kareby Toveg.
     3 Kareby Överg.
     4 Kareby Nederg.
Källeröd
Lundby
     1 Lundby Stora
     2 Lundby Lilla
Löstorp
     1 Löstorp Östra
     2 Löstorp Västra
Myrebacka
Olseröd
Olsåker
Ringby
     1 Ringby Östra
     2 Ringby Västra
     3 Ringby Lilla
Rishammer (Rishammar)
     1 Rishammer Östra
     2 Rishammer Västra
     3 Rishammer Lilla
Rogstorp
     1 Rogstorp Österg.
     2 Rogstorp Västerg.
Rombacka
Ryr
Räfsal
     1 Räfsal Norra
     2 Räfsal Södra
Röd
Skogen
     1 Skogen Stora
     2 Skogen Lilla
Skårby
     1 Skårby Västerg.
     2 Skårby Mellang.
     3 Skårby Österg.
Solbräcke
Toften (Toftan)
Torp
     1 Torp Stora
     2 Torp Västra
     3 Torp Östra
Ullstorp
Vegestorp
     1 Vegestorp Stora
     4
Ön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost