Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Klövedals socken

Jordeboken

1697 omfattade Klöfwedahl Sochn:

29 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 26 gårdar x 1 mantal, 2 x 1/2 och 1 x 1/4.

Sammanlagt 27 1/4 mantal, varav 17 3/4 skatte (19 jbg), 6 1/2 krono (7), 1 prästebol (1) och 2 adelns utsockne frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 1 tomt (krono), 1 ödejord (skatte), 1 utjord (skatte), 10 strandsittare (adelns utsockne frälse), 1 ö (skatte) och 2 holmar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Basteröd

     1 Bö Västerg.
     2 Bö Uppeg.
     3 Bö Västerg.
     4 Bö Österg.
Halsbäck (Hallsbäck)
     1 Halsbäck Uppeg.
     2 Halsbäck Nederg.
Hällene
Knöde
Kolleröd
Krogeröd | utj. u. Kolleröd
Kyrkofjäll
Köleröd
Långekärr
     1 Långekärr Västra
     2 Långekärr Östra
Pilane
Sunna
Surdal
     1 Surdal Nederg.
     2 Surdal Uppeg.
Sältebo
Toröd
Tådås
Valsäng
     1 Valsäng Nederg.
     2 Valsäng Uppeg.
     3 Valsäng eller Berget
     4 Valsäng Mellang.
     5 Valsäng Södra Nederg.
     6 Valsäng Södra Uppeg.
Vik
     1
Viks Ödegärde eller Ödegärdet
     2
Ällingseröd
Ödegärdet, se Viks Ödegärde eller Ödegärdet
Önneröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost