Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Klövedals socken

Klövedal kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Klöfwedahl Sochn:

29 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 26 gårdar x 1 mantal, 2 x 1/2 och 1 x 1/4.

Sammanlagt 27 1/4 mantal, varav 17 3/4 skatte (19 jbg), 6 1/2 krono (7), 1 prästebol (1) och 2 adelns utsockne frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 1 tomt (krono), 1 ödejord (skatte), 1 utjord (skatte), 10 strandsittare (adelns utsockne frälse), 1 ö (skatte) och 2 holmar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Basteröd

     1 Bö Västerg.
     2 Bö Uppeg.
     3 Bö Västerg.
     4 Bö Österg.
Halsbäck (Hallsbäck)
     1 Halsbäck Uppeg.
     2 Halsbäck Nederg.
Hällene
Knöde
Kolleröd
Krogeröd | utj. u. Kolleröd
Kyrkofjäll
Köleröd
Långekärr
     1 Långekärr Västra
     2 Långekärr Östra
Pilane
Sunna
Surdal
     1 Surdal Nederg.
     2 Surdal Uppeg.
Sältebo
Toröd
Tådås
Valsäng
     1 Valsäng Nederg.
     2 Valsäng Uppeg.
     3 Valsäng eller Berget
     4 Valsäng Mellang.
     5 Valsäng Södra Nederg.
     6 Valsäng Södra Uppeg.
Vik
     1
Viks Ödegärde eller Ödegärdet
     2
Ällingseröd
Ödegärdet, se Viks Ödegärde eller Ödegärdet
Önneröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost