Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Krokstads socken

Jordeboken

1697 omfattade Krogstadh Sochn:

81 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 41 gårdar x 1 mantal, 19 x 1/2, 1 x 3/8, 15 x 1/4 och 5 x 1/8.

Sammanlagt 55 1/4 mantal, varav 40 1/8 skatte (54 jbg), 1 3/4 prästebol (3), 7 5/8 krono (15), 3 1/4 kyrko (6), 1/2 kloster (1) och 2 utsockne frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Krogstadh Prästegårdh), 1 torp (under prästgården), 9 husmän (6 skatte och 3 prästebol), 1 fjällsäter (krono), 1 åker/äng (prästebol) och 3 ängar (1 skatte, 1 krono och 1 kyrko).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Almuntorp
Alnäs
     3
Bergane
Bodilsröd
Borgen
     1 Borgen Nordg.
     2 Borgen Sörg.
Bråmarken (Bromark)
Bråröd
Budalen
     1
Budalen och Fjället
     2
Elseröd
Fjället, se Budalen och Fjället
Fjället, se Hällan och Fjället
Fjället, se Strömmarna och Fjället
Flåvene
Gerrebo
Gertrudseröd
Gunnarsbo
Gunnboröd (Gunboröd)
Guröd
Hajum
     3 Hajum Arvidstugan
     4 Hajum Västerg.
     5 Hajum Medstugan
     6
Hede
Hogane och Skälebräcka
Hult
Håfoss (Håffås)
     1 Håfoss Österg.
     2 Håfoss Västerg.
     3 Håfoss Nordg.
     4 Håfoss Sörg.
Hålteröd
Hällan och Fjället | torp
     2
Hällesäter
     1 Hällesäter Nedre
     2 Hällesäter Övre
Hässlebräcka
Högbergane
Högheden (Höghem)
Höghult
Högsäter
Jutehemman och Stenklev
Kasebo, se Restadtegen och Kasebo
Kasen, se Röstan Lilla, Kasen och Näset
Keddebo
Killingeröd
Klosterbergane
Korsbergane
Krokstad
     1 Krokstad Prästeg.
     2 Krokstad Sörg.
Kråkeröd (Krågeröd)
Kvarnen | torp
Köttnekärr
Lissletorp
Lövri
Medbön
Mon (Moen) | 2 torp u. Elseröd
     1 | torp
     2 | torp
Nordby (Norby)
     1 Nordby Överg.
     2 Nordby Nederg.
Näset, se Röstan Lilla, Kasen och Näset
Pölane (Pölarne)
Restad
     1 Restad Nordg.
     2 Restad Sörg.
     3 Restad Västerg.
Restadtegen och Kasebo (Röstategen och Kasebo)
     1
     2
Röane
Röd
     2
     3
Röstan Lilla, Kasen och Näset
Sandåker
Sivertorp
Skogen | torp u. Troneröd
Skåttene
Skälebräcka, se Hogane och Skälebräcka
Snaben
Solberg
Stenklev, se Jutehemman och Stenklev
Stockholm | torp
Strömmarna och Fjället
     1
     2
Systeröd
Säbo
Söbbön
Sönnerhult
Sörbo
     3
Tittelen | torp u. Troneröd
Torp
Troneröd
Vaglen
Viksten
Åseröd
Älingebo
Önne
     2
Österbön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost