Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Langelands socken
(Långelanda)

Langeland (Långelanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Langeland Sochn:

45 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 27 gårdar x 1 mantal, 15 x 1/2, 2 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 35 1/8 mantal, varav 24 skatte (30 jbg), 8 5/8 krono (11), 1 kloster (1), 1 prästebol (2) och 1/2 adelns utsockne frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 tomt, 1 ödejord, 1 utjord, 1 äng och 1 gräsgärde (alla skatte).

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B F G H K L M N P R S T V Å Ä Ö
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Angrimseröd


3/4 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Angrimseröd
        3/4 (1) mtl kl

Bräcke


1/4 (1/2) mtl

Jordeboksgård


1 Bräcke
        1/4 (1/2) mtl sk

Burås


3 1/2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Burås Oppeg.
        1 mtl sk
2 Burås Ytterg.
        1 mtl sk
3 Burås Österg.
        1 mtl sk
4 Burås Greneg.
        1/2 mtl uts fr
Se också Krogstomten och Tegen.


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Västre Bö Nordg.
        1/4 (1/2) mtl kr
1-2 Västre Bö Sörg.
        1/2 (1) mtl kr
3 Västre Bö Nordg.
        1/4 (1/2) mtl sk [från fr till sk 1694]
4 Östre Bö
        1 mtl kr
Västre Bö Sörg. utgjorde en jordeboksgård. Västre Bö Nordg. blev däremot tidigt delad i två jordeboksgårdar för att den innehöll olika jordnaturer, krono och frälse, 1/2 mtl av varje; krono- och frälsejorden blev då var sin jordeboksgård. På kartan från laga skiftet 1831 har man i efterhand (troligen i början av 1900-talet när jordregistret lades upp) skrivit in de moderna fastighetsbeteckningarna. Men då rörde man till det. Sörg. bestod av två bruk som borde ha fått samma huvudsiffra, eftersom de hörde till samma jordeboksgård, men i stället fick 1:3 och 2:1, medan de två jordeboksgårdarna i Nordg. fick 1:2 och 3:1. Västre Bö n:r 1 kom alltså att bestå av halva Sörg. och halva Nordg.

Fuglum


1 ödej

Namn


LM: Ödejorden
JR, EK: Ödejorden eller Fuglum

Jordeboksgård


1 Fuglum
        1 ödej sk
JB 1881: U. Mölneby Sörg.

Gillingeröd


1 äng

Namn


LM: -
JR, EK: Gellingeröd

Jordeboksgård


1 Gillingeröd
        1 äng sk
JB 1881: U. Västre Röra.

Gömme


1 mtl

Jordeboksgård


1 Gömme
        1 mtl sk

Haga


1/2 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Haga
        1/2 (1) mtl sk
Hagen, se Stenebacken med Hagen

Hals


1 1/2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Lille-Hals
        1/2 mtl sk
2 Store-Hals
        1 mtl kr
Se också Tangegodset.

Hofoss


3/8 (1/2) mtl

Namn


LM: -
JR, EK: Håffoss

Jordeboksgård


1 Hofoss
        3/8 (1/2) mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1529 - 3:1118/807-808

Kebo


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Kebo
        1/2 mtl kr

Kollungeröd


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Västre Kollungeröd
        1 mtl sk
2 Östre Kollungeröd
        1 mtl sk
Se också Romstad.

Krogstomten


1 tomt

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Krogstomten
        1 tomt sk
JB 1881: U. Burås Ytterg.

Langeland


3/4 (1 1/8) mtl

Namn


LM, JR, EK: Långelanda

Jordeboksgårdar


1 Langeland Ödeg.
        1/8 mtl kr
2 Langeland
        5/8 (1) mtl sk

Multorp


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Mulltorp

Jordeboksgård


1 Multorp
        1 mtl sk

Mölneby


2 1/2 (3) mtl

Jordeboksgårdar


1 Mölneby Sörg.
        1 mtl sk
2 Mölneby Börsg.
        1/2 mtl sk
3 Mölneby Nedeg.
        1/4 (1/2) mtl sk
4 Mölneby Nordg.
        3/4 (1) mtl kr
Se också Fuglum och Rossekärr.

Näs


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Näs
        1/2 mtl sk

Prästtorp


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Prästtorp
        1/2 mtl prb

Reerseröd


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Reorseröd

Jordeboksgård


1 Reerseröd
        1/4 mtl sk

Romstad


- [1 torp]

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Romstad
        - [ej i JB 1697; senare 1 torp]
JB 1881: U. Östre Kollungeröd.

Rossekärr


1 gräsg

Namn


LM: -
JR, EK: Råssekärr

Jordeboksgård


1 Rossekärr
        1 gräsg sk
JB 1881: U. Mölneby Sörg.

Röd, Västre


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Västra Röd

Jordeboksgård


1 Västre Röd
        1 mtl sk

Röd, Östre


1/2 (1) mtl

Namn


Också: Röd Postgard; Rödet
LM, JR, EK: Röd Postgård

Jordeboksgård


2 Östre Röd
        1/2 (1) mtl sk

Röra


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Västre Röra
        1 mtl sk
2 Östre Röra
        1 mtl sk
Se också Gillingeröd och Stenebacken med Hagen.

Stala


1 mtl

Jordeboksgård


1 Stala
        1 mtl sk

Stenebacken med Hagen


- [1 torp]

Namn


Också: [Stenbacken med Hagen]
LM: Hagen; [Stenebacken: -]
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Stenebacken med Hagen
        - [ej med i JB 1697; senare 1 torp]
JB 1881: U. Östre Röra.

Svennungeröd


1 mtl

Namn


LM, EK: Svenungeröd

Jordeboksgård


1 Svennungeröd
        1 mtl kr

Tangegodset


1 utj

Namn


LM: -
JR, EK: Tångegodset

Jordeboksgård


1 Tangegodset
        1 utj kr
JB 1881: U. Store-Hals.

Tegen


- [2 torp]

Jordeboksgårdar


1 Tegen
        - [ej med i JB 1697; senare 1 torp]
2 Tegen
        - [ej med i JB 1697; senare 1 torp]
JB 1881: N:r 1 u. Burås Ytterg.; n:r 2 u. Burås Österg.

Togestala


1 mtl

Namn


LM: Toggestala
JR, EK: Toggestad

Jordeboksgård


1 Togestala
        1 mtl kr

Tollungeröd


3/4 mtl

Jordeboksgårdar


1 Tollungeröd Nedeg.
        1/2 mtl kr
2 Tollungeröd Overg.
        1/4 mtl sk

Torp


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Torp
        1/2 mtl sk

Trätte


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Neder-Trätte (Nedre Trätte)
        1 mtl sk
2 Over-Trätte (Övre Trätte)
        1 mtl sk
Se också Trättegärde.

Trättegärde


1 utj

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Trättegärde
        1 utj sk
JB 1881: U. Over-Trätte.

Vasseröd


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Vasseröd
        1/2 mtl prb

Vrällen


1 mtl och 1 utj

Namn


LM, JR, EK: Vräland

Jordeboksgårdar


1 Vrällen
        1 mtl kr
2 Lille Vrällen
        1 utj kr
JB 1881: N:r 2 u. n:r 1.

Åsen


1/2 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Åsen
        1/2 (1) mtl sk

Åsten


1/8 (1/2) mtl

Jordeboksgård


1 Åsten
        1/8 (1/2) mtl sk

Ängås


1 mtl

Jordeboksgård


1 Ängås
        1 mtl sk
Ödejorden, se Fuglum
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost