Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Langelands socken

Jordeboken

1697 omfattade Langeland Sochn:

45 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 27 gårdar x 1 mantal, 15 x 1/2, 2 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 35 1/8 mantal, varav 24 skatte (30 jbg), 8 5/8 krono (11), 1 kloster (1), 1 prästebol (2) och 1/2 adelns utsockne frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 tomt, 1 ödejord, 1 utjord, 1 äng och 1 gräsgärde (alla skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

A B F G H K L M N P R S T V Å Ä Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Angrimseröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Angrimseröd
        (1 mtl)

Bräcke


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Bräcke
        (1/2 mtl)

Burås


(3 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Burås Oppeg.
        (1 mtl)
2 Burås Ytterg.
        (1 mtl)
3 Burås Österg.
        (1 mtl)
4 Burås Greneg.
        (1/2 mtl)
Se också Krogstomten och Tegen.


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Västre Bö
        (1 mtl)
2 Västre Bö
        (1/2 mtl)
3 Västre Bö
        (1/2 mtl)
4 Östre Bö
        (1 mtl)

Fuglum


(1 utj)

Namn


LM: -
JR (EKB): Ödejorden eller Fuglum

Jordeboksgård


1 Fuglum
        (utj)
JB 1881: U. Mölneby Sörg.

Gillingeröd


(1 utj)

Namn


LM: -
JR (EKB): Gellingeröd

Jordeboksgård


1 Gillingeröd
        (utj)
JB 1881: U. Västre Röra.

Gömme


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Gömme
        (1 mtl)

Haga


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Haga
        (1 mtl)
Hagen, se Stenebacken med Hagen

Hals


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille-Hals
        (1/2 mtl)
2 Store-Hals
        (1 mtl)
Se också Tangegodset.

Hofoss


(1/2 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Håffoss

Jordeboksgård


1 Hofoss
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1529 - 3:1118/807-808

Kebo


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Kebo
        (1/2 mtl)

Kollungeröd


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Västre Kollungeröd
        (1 mtl)
2 Östre Kollungeröd
        (1 mtl)
Se också Romstad.

Krogstomten


(1 utj)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Krogstomten
        (utj)
JB 1881: U. Burås Ytterg.

Langeland


(1 1/8 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Långelanda

Jordeboksgårdar


1 Langeland Ödeg.
        (1/8 mtl)
2 Langeland
        (1 mtl)

Multorp


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Mulltorp

Jordeboksgård


1 Multorp
        (1 mtl)

Mölneby


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Mölneby Sörg.
        (1 mtl)
2 Mölneby Börsg.
        (1/2 mtl)
3 Mölneby Nedeg.
        (1/2 mtl)
4 Mölneby Nordg.
        (1 mtl)
Se också Fuglum och Rossekärr.

Näs


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Näs
        (1/2 mtl)

Prästtorp


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Prästtorp
        (1/2 mtl)

Reerseröd


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Reorseröd

Jordeboksgård


1 Reerseröd
        (1/4 mtl)

Romstad


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Romstad
        (torp)
JB 1881: U. Östre Kollungeröd.

Rossekärr


(1 utj)

Namn


LM: -
JR (EKB): Råssekärr

Jordeboksgård


1 Rossekärr
        (utj)
JB 1881: U. Mölneby Sörg.

Röd, Västre


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Västra Röd

Jordeboksgård


1 Västre Röd
        (1 mtl)

Röd, Östre


(1 mtl)

Namn


Också: Röd Postgard; Rödet
LM och JR (EKB): Röd Postgård

Jordeboksgård


2 Östre Röd
        (1 mtl)

Röra


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Västre Röra
        (1 mtl)
2 Östre Röra
        (1 mtl)
Se också Gillingeröd och Stenebacken med Hagen.

Stala


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Stala
        (1 mtl)

Stenebacken med Hagen


(1 torp)

Namn


Också: [Stenbacken med Hagen]
LM: Hagen; [Stenebacken: -]
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Stenebacken med Hagen
        (torp)
JB 1881: U. Östre Röra.

Svenungeröd


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Svennungeröd

Jordeboksgård


1 Svenungeröd
        (1 mtl)

Tangegodset


(1 utj)

Namn


LM: -
JR (EKB): Tångegodset

Jordeboksgård


1 Tangegodset
        (utj)
JB 1881: U. Store-Hals.

Tegen


(2 torp)

Jordeboksgårdar


1 Tegen
        (torp)
2 Tegen
        (torp)
JB 1881: N:r 1 u. Burås Ytterg.; n:r 2 u. Burås Österg.

Togestala


(1 mtl)

Namn


LM: Toggestala
JR (EKB): Toggestad

Jordeboksgård


1 Togestala
        (1 mtl)

Tollungeröd


(1 1/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Tollungeröd Nedeg.
        (1 mtl)
2 Tollungeröd Overg.
        (1/4 mtl)

Torp


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Torp
        (1/2 mtl)

Trätte


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Neder-Trätte [Nedre Trätte]
        (1 mtl)
2 Over-Trätte [Övre Trätte]
        (1 mtl)
Se också Trättegärde.

Trättegärde


(1 utj)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Trättegärde
        (utj)
JB 1881: U. Over-Trätte.

Vasseröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Vasseröd
        (1/2 mtl)

Vrällen


(1 mtl och 1 utj)

Namn


LM och JR (EKB): Vräland

Jordeboksgårdar


1 Vrällen
        (1 mtl)
2 Lille Vrällen
        (utj)
JB 1881: N:r 2 u. n:r 1.

Åsen


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Åsen
        (1 mtl)

Åsten


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Åsten
        (1/2 mtl)

Ängås


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Ängås
        (1 mtl)
Ödejorden, se Fuglum
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost