Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Löcke socken

Jordeboken

1697 omfattade Lycke Sochn:

37 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/2 mantal, 22 x 1, 8 x 1/2, 4 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 28 3/4 mantal, varav 12 skatte (13 jbg), 12 3/4 krono (17), 3/4 prästebol (2), 2 utsockne frälse (3) och 1 1/4 ofrimans frälse (2).

Dessutom ej mantalssatt: 1 holme (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Bremnäs
     1 Bremnäs Norg.
     2 Bremnäs Överg.
     3 Bremnäs Nederg.
     4 Bremnäs Österg.
     5 Bremnäs Västerg.
     6 Bremnäs Sörg.
Broberg
Erslycke
Gunneröd
Hea (Hean)
Instön
Klåverön (Klåverö)
     1 Klåverön Norg.
     2 Klåverön Bremseg.
     3 Klåverön Mellang.
Korsvik
Kroken
Kråkerön
     1 Kråkerön Stora
     2 Kråkerön Mellan
     3 Kråkerön Norra
Kulperöd
Lycke
     1 Lycke Prästg.
     2 Lycke Stora
     3 Lycke Östra
     4 Lycke Norra
     5 Lycke Västra
Ryr
     1 Ryr Lilla
     2 Ryr Stora
     3 Ryr Mellan
Skålleröd
Skårpedal
Tjuvkil
     1 Tjuvkil Norg.
     2 Tjuvkil Mellang.
     3 Tjuvkil Västerg.
     4 Tjuvkil Uppeg.
Tofta (Toftan)
Älgön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost