Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Mo socken

Jordeboken

1697 omfattade Moo Sochn:

41 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 18 gårdar x 1 mantal, 2 x 1/2, 19 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 24 mantal, varav 19 5/8 skatte (33 jbg) och 4 3/8 krono (8).

Dessutom ej mantalssatta: 2 ödegårdar (krono) och 1 äng (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Apelhult
Backa med Björkeröd
Björkemarken
Björkeröd, se Backa med Björkeröd
Björnås, se Halmstad med Björnås och Flötemarken
Fjälla
     1
     2
Flötemarken, se Halmstad med Björnås och Flötemarken
Fressland
     1 Fressland Nederg.
     2 Fressland Uppeg.
Gottersröd
Grimmeland
Grimåsen
     1
     2
Halmstad med Björnås och Flötemarken
Hogeröd
Häljebo
Kaneröd
Karseröd
Kitteröd
Kvisseröd
Liane
Liveröd
Lundane
Lunden
     1
     2
Mörken
Nassleröd
Nockeröd
Pulsemon
     3
Ramtveten
     1
     2
Rassen (Rassane)
Rämne (Remne)
Röstaden (Röstan)
Skalleröd
Smeviken
Svennungseröd
Tippan (Tippa)
Torp
Toröd
Tveten
Ulseröd
Århult
Åseröd
Älseröd
Äspelunden
Ödsmål
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost