Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Mo socken

Mo kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Moo Sochn:

41 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 18 gårdar x 1 mantal, 2 x 1/2, 19 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 24 mantal, varav 19 5/8 skatte (33 jbg) och 4 3/8 krono (8).

Dessutom ej mantalssatta: 2 ödegårdar (krono) och 1 äng (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Apelhult
Backa med Björkeröd
Björkemarken
Björkeröd, se Backa med Björkeröd
Björnås, se Halmstad med Björnås och Flötemarken
Fjälla
     1
     2
Flötemarken, se Halmstad med Björnås och Flötemarken
Fressland
     1 Fressland Nederg.
     2 Fressland Uppeg.
Gottersröd
Grimmeland
Grimåsen
     1
     2
Halmstad med Björnås och Flötemarken
Hogeröd
Häljebo
Kaneröd
Karseröd
Kitteröd
Kvisseröd
Liane
Liveröd
Lundane
Lunden
     1
     2
Mörken
Nassleröd
Nockeröd
Pulsemon
     3
Ramtveten
     1
     2
Rassen (Rassane)
Rämne (Remne)
Röstaden (Röstan)
Skalleröd
Smeviken
Svennungseröd
Tippan (Tippa)
Torp
Toröd
Tveten
Ulseröd
Århult
Åseröd
Älseröd
Äspelunden
Ödsmål
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost