Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Molands socken
(Morlanda)

Moland (Morlanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Morland Sochn:

76 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 54 gårdar x 1 mantal, 10 x 1/2, 11 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 61 7/8 mantal, varav 25 skatte (28 jbg), 18 7/8 krono (26), 5 3/4 kloster (8), 7 1/2 adelns insockne frälse (8), 3 3/4 adelns utsockne frälse (5) och 1 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 sätegård (Morland), 2 utjordar (1 krono och 1 kloster), 186 strandsittare (40 skatte, 104 krono och 42 frälse), 1 ö (krono), 1 holme (krono) och 1 sälevite (skatte)

Fotnot: I ovanstående ingår gårdarna i de då ännu ej utbrutna socknarna Skaftö, Mollösund och Gullholmen.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Ä Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Asletorp


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Assletorp

Jordeboksgård


1 Asletorp
        (1 mtl)
Överf. fr. Röra s:n 1857.

Backa


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Backa
        (1 mtl)

Backa (på Skaftö)


(1 1/4 mtl)

Jordeboksgårdar


2 Lille-Backa
        (1/4 mtl)
3 Store-Backa
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.
Bamsebol, se Flatön

Barrevik


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Barrevik
        (1/4 mtl)

Berg


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Berg
        (1 mtl)
3 Berg
        (1 mtl)
N:r 3 överf. fr. Tegneby s:n senast 1881.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. = Berg på Skaftö)
1383 - 3:446/337
1430 - 2:702/527
1543 - 15:562/690
1544 - 3:1162/843
1544 - 14:804/801

Berg (på Skaftö)


(1 mtl)

Namn


JR: Berg på Skaftö

Jordeboksgård


2 Berg
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Berg ovan

Bjönni


(1/2 mtl)

Namn


JR: Bjönny

Jordeboksgård


1 Bjönni
        (1/2 mtl)

Bru


(2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Bro

Jordeboksgårdar


1 Bru Nedeg.
        (1 mtl)
2 Bru Oppeg. (Overg.)
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1418 - 3:639/462
1542 - 14:794/794

Bräcke


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bräcke
        (1 mtl)

Bua (i Dalen)


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bua
        (1 mtl)

Bua (på Flatön)


(1 mtl)

Namn


JR: Bua på Flatö

Jordeboksgård


2 Bua
        (1 mtl)

Bäcken


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bäcken
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1464 - 15:90/78

Dale


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Dale
        (1 mtl)

Dueholt


(1 torp)

Namn


Också: [Duvhult]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Dueholt
        (torp)
JB 1881: U. Äskekärr.

Ebeltuft


(1/4 mtl)

Namn


LM: Ebildslätt
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Ebeltuft
        (1/4 mtl)
Se också Fröjdendal.

Edsholt


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Edshult

Jordeboksgård


1 Edsholt
        (1 mtl)

Evensås


(1/4 mtl)

Namn


JR: Evensås eller Evenås

Jordeboksgård


1 Evensås
        (1/4 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Fiskebäck


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fiskebäck
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Fiskebäcksdalen


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Fiskebäcksdalen
        (torp)
JB 1881: U. Gulliksröd.

Flatön


(3 mtl och 1 utj)

Namn


LM, JR, EK: Flatö

Jordeboksgårdar


1 Flatön Mellomg.
        (1 mtl)
2 Flatön Sörg.
        (1 mtl)
3 Flatön Österg.
        (1 mtl)
4 Bamsebol (Flatön)
        (utj)
JB 1881: N:r 4 u. n:r 2.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527

Fossa


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fossa
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623
1540 - 13:659/746

Fröjdendal


(1 torp)

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Fröjdendal
        (torp)
JB 1881: U. Ebeltuft.

Getrilla


(1/2 mtl)

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Getrilla
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527

Glimsås


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Glimsås
        (1 mtl)

Grönskolt


(1 1/2 mtl)

Namn


LM, EK: Grönskult
JR: Grönskhult

Jordeboksgårdar


1 Lille Grönskolt
        (1/2 mtl)
2 Store Grönskolt
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Gröva


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Sör-Gröva
        (1/4 mtl)
JB 1881: U. Äskekärr. Överf. t. Tegneby s:n 1928. (Nord-Gröva, se Tegneby s:n.)

Gulliksröd


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Gullixeröd

Jordeboksgård


1 Gulliksröd
        (1 mtl)
Se också Fiskebäcksdalen. Överf. fr. Röra s:n 1857.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527

Gunneröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Gunneröd
        (1 mtl)
Överf. fr. Tegneby s:n 1857.

Gunnesbu


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Gunnesbo

Jordeboksgård


1 Gunnesbu
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Gåsö


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Gåsö
        (1/4 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Herbjörneröd (del av)


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Härbjörneröd

Jordeboksgård


2 Store Herbjörneröd
        (1 mtl)
Överf. fr. Tegneby s:n 1857. (N:r 1 [Lille Herbjörneröd], se Tegneby s:n.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Lille Herbjörneröd i Tegneby s:n)
1442 - 16:139/142

Holta


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Hålta

Jordeboksgård


1 Holta
        (1/2 mtl)
Överf. fr. Tegneby s:n någon gång mellan 1697 och 1719.

Huseby


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Huseby
        (1 mtl)
2 Huseby Mellomg.
        (1 mtl)
3 Store Huseby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1461 - 15:87/76
1464 - 15:90/79

Hällevik


(3 mtl och 1 utj)

Jordeboksgårdar


1 Hällevik Oppeg. (Mellomg.)
        (1 mtl)
2 Hällevik Nedeg.
        (1 mtl)
3 Hällevik Västerg.
        (1 mtl)
4 Hällevik Österg.
        (utj)
JB 1881: N:r 4 u. Stensbu.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1418 - 3:639/462

Härm


(1 mtl och 1 ö)

Namn


LM, JR, EK: Härmanö

Jordeboksgårdar


1 Härm [Store Härm]
        (1 mtl)
2 Lille Härm
        (ö)
T. Gullholmens s:n 1923.

Hästekälla


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hästekälla
        (1 mtl)

Hätteröd


(1/2 mtl)

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Hätteröd
        (1/2 mtl)

Islandsberg


(1/4 mtl)

Namn


Förr: Ön

Jordeboksgård


1 Islandsberg
        (1/4 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Jonsborg


(1/8 mtl)

Namn


EK: Jonsberg

Jordeboksgård


1 Jonsborg
        (1/8 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Kasene


(2 torp)

Namn


LM: Kaserna
JR, EK: Kasen

Jordeboksgård


1 Kasene
        (2 torp)
JB 1881: U. Torebu.

Kila


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kila
        (1 mtl)

Kongsviken


(1 mtl)

Namn


LM, JR: Kungsviken

Jordeboksgård


1 Kongsviken
        (1 mtl)
Se också Platsen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1423 - 14:39/33
1424 - 14:40/33-34
1439 - 14:52/45
1504 - 3:1032/745

Korsgard


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Korsgård

Jordeboksgård


1 Korsgard
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527

Kårehougen


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Kårehogen

Jordeboksgård


1 Kårehougen
        (1 mtl)

Köperöd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Köperöd
        (1/2 mtl)

Lavö


(2 mtl)

Namn


LM: Lavön

Jordeboksgårdar


1 Lavö Västerg.
        (1 mtl)
2 Lavö Österg.
        (1 mtl)

Libacken


(1 torp)

Namn


LM: Lidbacken
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Libacken
        (torp)
JB 1881: U. Röd Nedeg.

Lunden


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunden
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1549 - 3:1167/848

Lönndal


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lönndal
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Malön


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Malö

Jordeboksgård


1 Malön
        (1/2 mtl)

Moland


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Morlanda

Jordeboksgård


1 Moland
        (1 mtl)
Säteri.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Molands s:n)
1410 - 3:599/436
1423 - 14:39/33
1430 - 2:702/527
1439 - 14:52/45
1457 - 5:809/586
1487 - 3:961/700-701
1489 - 16:300/331
1494 - 4:1019/747-748
1504 - 3:1032/745
1511 - 2:1039/765
1513 - 2:1043/768
1514 - 3:1059/765
1516 - 2:1053/775
1518 - 2:1057/779
1519 - 2:1061/781
1525 - 3:1098/793
1528 - 16:513/623
1531 - 11:574/637,639
1534 - 14:728/738
1539 - 2:1130/838
1543 - 15:562/690
1544 - 3:1162/843
1549 - 3:1167/848

Näreby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Näreby
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Otterslätt (del av)


(1 mtl)

Namn


JR: Otteslätt

Jordeboksgård


2 Otterslätt
        (1 mtl)
Överf. fr. Tegneby s:n 1857. (N:r 1, se Tegneby s:n.)

Platsen


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Platsen
        (torp)
JB 1881: U. Kongsviken.

Rålandsberg


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Rålandsberg
        (1/2 mtl)
Överf. t. Tegneby s:n 1947.

Röd (på Skaftö)


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Röd
        (1/2 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Röd


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


2 Röd Mellomg.
        (1 mtl)
3 Röd Nedeg.
        (1 mtl)
4 Röd Nordg.
        (1 mtl)
Se också Libacken.

Skaftö


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skaftö
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Slättholt


(1 1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Slätthult

Jordeboksgårdar


1 Östre Slättholt (Store Slättholt)
        (1 mtl)
2 Västre Slättholt
        (1/2 mtl)

Stensbu


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Stensbo

Jordeboksgård


1 Stensbu
        (1 mtl)
Se också Hällevik.

Stuveröd


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Stuveröd
        (1/2 mtl)
2 Store Stuveröd
        (1 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Svanvik


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Svanvik
        (1 mtl)

Sörbu


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Sörbo

Jordeboksgård


1 Sörbu
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1487 - 3:961/701

Tangen


(1 3/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Tången

Jordeboksgårdar


1 Mellom-Tangen
        (1/4 mtl)
2 Tangen
        (1/4 mtl)
3 Nedre Tangen
        (1/4 mtl)
4 Övre Tangen
        (1 mtl)
T. Mollösunds s:n 1923.

Torebu


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Torebo

Jordeboksgård


1 Torebu
        (1 mtl)
Se också Kasene.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527

Tuften


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Tofta

Jordeboksgård


1 Tuften
        (1 mtl)

Tönsäng


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Tönsäng Österg.
        (1 mtl)
2 Tönsäng Mellomg.
        (1 mtl)
3 Tönsäng Oppeg.
        (1 mtl)

Vassdal


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Vassdal
        (1/4 mtl)

Vrangevatten


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Vrångevatten

Jordeboksgård


1 Vrangevatten
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/142

Vägeröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Vägeröd
        (1/2 mtl)
T. Skaftö s:n 1888.

Ängön


(1 mtl)

Namn


JR, EK: Ängö

Jordeboksgård


1 Ängön
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1494 - 4:1019/747-748

Äskekärr


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Äskekärr
        (1 mtl)
Se också Dueholt och Gröva. Överf. fr. Tegneby s:n någon gång mellan 1697 och 1719 och åter t. Tegneby s:n 1928.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1544 - 3:1162/843
Ön, se Islandsberg
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost