Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Mykleby socken
(Myckleby)

Mykleby (Myckleby) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Möckleby Sochn:

56 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 37 gårdar x 1 mantal, 7 x 1/2, 1 x 3/8, 10 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 43 1/2 mantal, varav 15 7/8 skatte (19 jbg), 21 krono (24), 3/4 kloster (2), 3/8 prästebol (2), 4 adelns utsockne frälse (6) och 1 1/2 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Möchleby Prästegård), 6 tegar (krono), 1 äng (krono) och 1 kvarnfors (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D E F G H K L M N O S T V Å Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Allmag


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Allmag Nordg.
        (1 mtl)
2 Allmag Sörg.
        (1 mtl)
Se också Myrehagen och Ödegärdet.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1534 - 14:728/738

Andenäs


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Andenäs
        (1/2 mtl)

Backa


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Backa
        (1/2 mtl)

Beleteröd


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Beläteröd

Jordeboksgård


1 Beleteröd
        (1 mtl)

Berg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Berg
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1534 - 14:728/738

Björneröd


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Västre Björneröd
        (1 mtl)
2 Östre Björneröd
        (1 mtl)
Se också Fjälla.

Björtegen


(1 utj)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Björtegen
        (utj)
JB 1881: U. Västre Bågane.
Björtegen, se också Fjälla

Brunnefjäll


(1 mtl)

Namn


Kallas också Fjällemo

Jordeboksgård


1 Brunnefjäll
        (1 mtl)

Bräcke


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Bräcke
        (1/4 mtl)

Buenäs


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Buvenäs

Jordeboksgård


1 Buenäs
        (1 mtl)

Bågane


(5/8 mtl)

Namn


LM, JR: Bogane

Jordeboksgårdar


1 Västre Bågane
        (3/8 mtl)
2 Östre Bågane
        (1/4 mtl)
Se också Björtegen.
Dalen, se Goddalen

Edsberg


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Edsberg
        (1/2 mtl)

Fjälla


(4 utj)

Jordeboksgårdar


1 Mellom-Fjälla
        ( utj)
2 Björtegen (Fjälla)
        ( utj)
3 Snickertegen (Fjälla)
        ( utj)
4 Söndre Fjälla
        ( utj)
JB 1881: N:r 1 u. Östre Björneröd; n:r 2 u. Västre Björneröd; n:3 u. Åker [n:r 1 eller 2?]; n:r 4 u. Gard [n:r 1 eller 2?].
Fjällemo, se Brunnefjäll

Fläcken


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Fläcken
        (torp)
JB 1881: U. Ottestala Nordg.

Gard


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Gård

Jordeboksgård


1 Gard
        (1 mtl)
Se också Fjälla.

Gard


(1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Gård

Jordeboksgård


2 Gard
        (1/4 mtl)
Se också Fjälla.

Gedestala


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Gäddestala

Jordeboksgård


1 Gedestala
        (1 mtl)

Goddalen


(1/4 mtl)

Namn


Också: Dalen

Jordeboksgård


1 Goddalen
        (1/4 mtl)

Granbäcken


(1 torp)

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Granbäcken
        (torp)
JB 1881: U. Ottestala Sörg.

Grimsby


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Grindsby

Jordeboksgård


1 Grimsby
        (1 mtl)

Gunneröd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Gunneröd
        (1/4 mtl)

Havberg


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Havberg
        (1/4 mtl)

Hede


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hede
        (1 mtl)
Se också Kronetegen.

Hougen


(2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Hogen

Jordeboksgårdar


1 Hougen
        (1 mtl)
2 Hougen
        (1 mtl)

Hällebol


(1/4 mtl)

Namn


JR: Hällebord

Jordeboksgård


1 Hällebol
        (1/4 mtl)

Hällene


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hällene
        (1 mtl)

Hällesflaten


(1 utj)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Hällesflaten
        (utj)
JB 1881: U. Mykleby Prästeg.

Häröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Häröd
        (1 mtl)

Hästlägg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hästlägg
        (1 mtl)

Kalseröd


(1 mtl)

Namn


JR: Kallseröd

Jordeboksgård


1 Kalseröd
        (1 mtl)
Se också Kollen, Skrädderplatsen och Snabås

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1431 - 3:708/508

Kollen


(1 torp)

Namn


Också: [Kullen]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Kollen
        (torp)
JB 1881: U. Kalseröd.

Krogane


(1 mtl)

Namn


EK: Krokane

Jordeboksgård


1 Krogane
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1523 - 15:175/154

Krogeröd


(1 mtl)

Namn


EK: Krokeröd

Jordeboksgård


1 Krogeröd
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1534 - 14:728/738

Kronetegen


(1 utj)

Namn


LM: -
JR, EK: Kronotegen

Jordeboksgård


1 Kronetegen
        (utj)
JB 1881: U. Hede.

Krossekärr


(3/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Store Krossekärr
        (1/2 mtl)
2 Lille Krossekärr
        (1/4 mtl)

Kåröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kåröd
        (1 mtl)

Kärr


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kärr
        (1 mtl)

Linneberg


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Linneberg
        (1/4 mtl)

Lunna


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunna
        (1 mtl)

Mjösund


(1 torp)

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Mjösund
        (torp)
JB 1881: U. Ottestala Sörg.

Mykleby


(3 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Myckleby

Jordeboksgårdar


1 Mykleby Prästeg.
        (1 mtl)
2 Nedre Mykleby
        (1 mtl)
3 Övre Mykleby
        (1 mtl)
Se också Hällesflaten.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Mykleby s:n)
1439 - 14:52/45
1476 - 16:259/282
1523 - 15:175/154
1534 - 14:728/738

Myrehagen


(1 torp)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Myrehagen
        (torp)
JB 1881: U. Allmag Nordg.

Narveröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Narveröd
        (1 mtl)

Näs


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Näs
        (1 mtl)

Ottestala


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Ottestala Nordg.
        (1 mtl)
2 Ottestala Sörg.
        (1 mtl)
Se också Fläcken, Granbäcken och Mjösund.

Skala


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skala
        (1 mtl)

Skrädderplatsen


(1 torp)

Namn


Också: [Skräddareplatsen]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Skrädderplatsen
        (torp)
JB 1881: U. Kalseröd.

Skörbu


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Skörbo

Jordeboksgård


1 Skörbu
        (1/2 mtl)

Snabås


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Snabås
        (torp)
JB 1881: U. Kalseröd.
Snickertegen [Snickaretegen], se Fjälla

Steneröd


(1/4 mtl)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Steneröd
        (1/4 mtl)

Sältenäs


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Syltenäs

Jordeboksgård


1 Sältenäs
        (1 mtl)

Torp


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Torp
        (1/2 mtl)

Totorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Totorp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1534 - 14:728/738

Vassö


(1 1/8 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Store Vassö
        (1 mtl)
2 Lille Vassö
        (1/8 mtl)

Åker


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Åker
        (1 mtl)
Se också Fjälla.

Åker


(1/2 mtl)

Namn


Också: Solhem

Jordeboksgård


2 Åker
        (1/2 mtl)
Se också Fjälla.

Öbe


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Öberg

Jordeboksgård


1 Öbe
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1439 - 14:52/45

Ödegärdet


(1 torp)

Jordeboksgård


1 Ödegärdet
        (torp)
JB 1881: U. Allmag Nordg.

Önne


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Önne
        (1 mtl)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost