Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Mykleby socken

Jordeboken

1697 omfattade Möckleby Sochn:

56 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 37 gårdar x 1 mantal, 7 x 1/2, 1 x 3/8, 10 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 43 1/2 mantal, varav 15 7/8 skatte (19 jbg), 21 krono (24), 3/4 kloster (2), 3/8 prästebol (2), 4 adelns utsockne frälse (6) och 1 1/2 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Möchleby Prästegård), 6 tegar (krono), 1 äng (krono) och 1 kvarnfors (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

A B D E F G H K L M N O S T V Å Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Allmag


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Allmag Nordg.
        (1 mtl)
2 Allmag Sörg.
        (1 mtl)
Se också Myrehagen och Ödegärdet.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1534 - 14:728/738

Andenäs


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Andenäs
        (1/2 mtl)

Backa


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Backa
        (1/2 mtl)

Beleteröd


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Beläteröd

Jordeboksgård


1 Beleteröd
        (1 mtl)

Berg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Berg
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1534 - 14:728/738

Björneröd


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Västre Björneröd
        (1 mtl)
2 Östre Björneröd
        (1 mtl)
Se också Fjälla.

Björtegen


(1 utj)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Björtegen
        (utj)
JB 1881: U. Västre Bågane.
Björtegen, se också Fjälla

Brunnefjäll


(1 mtl)

Namn


Kallas också Fjällemo

Jordeboksgård


1 Brunnefjäll
        (1 mtl)

Bräcke


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Bräcke
        (1/4 mtl)

Buenäs


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Buvenäs

Jordeboksgård


1 Buenäs
        (1 mtl)

Bågane


(5/8 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Bogane

Jordeboksgårdar


1 Västre Bågane
        (3/8 mtl)
2 Östre Bågane
        (1/4 mtl)
Se också Björtegen.
Dalen, se Goddalen

Edsberg


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Edsberg
        (1/2 mtl)

Fjälla


(4 utj)

Jordeboksgårdar


1 Mellom-Fjälla
        ( utj)
2 Björtegen [Fjälla]
        ( utj)
3 Snickertegen [Fjälla]
        ( utj)
4 Söndre Fjälla
        ( utj)
JB 1881: N:r 1 u. Östre Björneröd; n:r 2 u. Västre Björneröd; n:3 u. Åker [n:r 1 eller 2?]; n:r 4 u. Gard [n:r 1 eller 2?].
Fjällemo, se Brunnefjäll

Fläcken


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Fläcken
        (torp)
JB 1881: U. Ottestala Nordg.

Gard


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gård

Jordeboksgård


1 Gard
        (1 mtl)
Se också Fjälla.

Gard


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gård

Jordeboksgård


2 Gard
        (1/4 mtl)
Se också Fjälla.

Gedestala


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gäddestala

Jordeboksgård


1 Gedestala
        (1 mtl)

Goddalen


(1/4 mtl)

Namn


Också: Dalen

Jordeboksgård


1 Goddalen
        (1/4 mtl)

Granbäcken


(1 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Granbäcken
        (torp)
JB 1881: U. Ottestala Sörg.

Grimsby


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Grindsby

Jordeboksgård


1 Grimsby
        (1 mtl)

Gunneröd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Gunneröd
        (1/4 mtl)

Havberg


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Havberg
        (1/4 mtl)

Hede


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hede
        (1 mtl)
Se också Kronetegen.

Hougen


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hogen

Jordeboksgårdar


1 Hougen
        (1 mtl)
2 Hougen
        (1 mtl)

Hällebol


(1/4 mtl)

Namn


JR (EKB): Hällebord

Jordeboksgård


1 Hällebol
        (1/4 mtl)

Hällene


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hällene
        (1 mtl)

Hällesflaten


(1 utj)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Hällesflaten
        (utj)
JB 1881: U. Mykleby Prästeg.

Häröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Häröd
        (1 mtl)

Hästlägg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hästlägg
        (1 mtl)

Kalseröd


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Kallseröd

Jordeboksgård


1 Kalseröd
        (1 mtl)
Se också Kollen, Skrädderplatsen och Snabås

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1431 - 3:708/508

Kollen


(1 torp)

Namn


Också: [Kullen]
LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Kollen
        (torp)
JB 1881: U. Kalseröd.

Krogane


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Krogane
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1523 - 15:175/154

Krogeröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Krogeröd
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1534 - 14:728/738

Kronetegen


(1 utj)

Namn


LM: -
JR (EKB): Kronotegen

Jordeboksgård


1 Kronetegen
        (utj)
JB 1881: U. Hede.

Krossekärr


(3/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Store Krossekärr
        (1/2 mtl)
2 Lille Krossekärr
        (1/4 mtl)

Kåröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kåröd
        (1 mtl)

Kärr


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kärr
        (1 mtl)

Linneberg


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Linneberg
        (1/4 mtl)

Lunna


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunna
        (1 mtl)

Mjösund


(1 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Mjösund
        (torp)
JB 1881: U. Ottestala Sörg.

Mykleby


(3 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Myckleby

Jordeboksgårdar


1 Mykleby Prästeg.
        (1 mtl)
2 Nedre Mykleby
        (1 mtl)
3 Övre Mykleby
        (1 mtl)
Se också Hällesflaten.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Mykleby s:n)
1439 - 14:52/45
1476 - 16:259/282
1523 - 15:175/154
1534 - 14:728/738

Myrehagen


(1 torp)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Myrehagen
        (torp)
JB 1881: U. Allmag Nordg.

Narveröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Narveröd
        (1 mtl)

Näs


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Näs
        (1 mtl)

Ottestala


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Ottestala Nordg.
        (1 mtl)
2 Ottestala Sörg.
        (1 mtl)
Se också Fläcken, Granbäcken och Mjösund.

Skala


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skala
        (1 mtl)

Skrädderplatsen


(1 torp)

Namn


Också: [Skräddareplatsen]
LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Skrädderplatsen
        (torp)
JB 1881: U. Kalseröd.

Skörbu


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Skörbo

Jordeboksgård


1 Skörbu
        (1/2 mtl)

Snabås


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Snabås
        (torp)
JB 1881: U. Kalseröd.
Snickertegen [Snickaretegen], se Fjälla

Steneröd


(1/4 mtl)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Steneröd
        (1/4 mtl)

Sältenäs


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Syltenäs

Jordeboksgård


1 Sältenäs
        (1 mtl)

Torp


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Torp
        (1/2 mtl)

Totorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Totorp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1534 - 14:728/738

Vassö


(1 1/8 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Store Vassö
        (1 mtl)
2 Lille Vassö
        (1/8 mtl)

Åker


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Åker
        (1 mtl)
Se också Fjälla.

Åker


(1/2 mtl)

Namn


Också: Solhem

Jordeboksgård


2 Åker
        (1/2 mtl)
Se också Fjälla.

Öbe


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Öberg

Jordeboksgård


1 Öbe
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1439 - 14:52/45

Ödegärdet


(1 torp)

Jordeboksgård


1 Ödegärdet
        (torp)
JB 1881: U. Allmag Nordg.

Önne


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Önne
        (1 mtl)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost