Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Naverstads socken

Naverstad kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Nafwerstad Sochn:

105 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 39 x 1, 16 x 1/2, 33 x 1/4 och 16 x 1/8.

Sammanlagt 58 1/2 mantal, varav 44 1/4 skatte (81 jbg), 1 prästebol (1), 12 3/4 krono (22) och 1/2 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Nafwerstadh Prästegårdh), 4 torp (under prästgården), 3 ödegårdar (skatte), 1 äng (krono), 2 kvarnar (skatte) och 2 ålefisken (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Amunderöd
Backa
Backen
Botten
Buane, Nedra
     1
Buane, Övra
     2
Bullarby (Bullareby)
     1 Bullarby Västerg.
     2 Bullarby Österg.
Buxungeröd
Edsäm
Ejgde
Eriksröd
Fagerhult
Flötemarken
Fossane
Grubberöd
Grubberödskog
Gunneröd
Hagen
Halvorsröd (Halvordsröd)
Harebo
Hogar
Hogen Sigfridsgården
Holkekärr (Hålkekärr)
Hovsäter
Hovträd (Hofträd)
Håbäckemarken
Håltane
Hästhagen
Hökelund (Hökalund)
Inlag
Jaren
Jonsbo
Klageröd
     1
     2
Korpeskogen
Korungeröd Väster
     1
Korungeröd Öster
     2
Koxeröd
     3
Kynnefjäll
Lersik
Liveröd
Ligäld
Mickelskogen
Musland
Mårtensröd
Möre
Mörehogen
Nasslebacka
Naverstad
     1 Naverstad Prästeg.
     2 Naverstad Norra
     3 Naverstad Södra
Nygård
Näs, Norra
Orremyren
Påderöd (Poderöd)
Pålseröd
Ramberg
     1 Ramberg Norra
     2 Ramberg Södra
Rimseröd
Rålseröd
Röane
Röd
Rör
Rörane
Signeröd
Skackestad
Skogen, se Sundshult med Skogen
Skrammestad
     1 Skrammestad Norra
     2 Skrammestad Södra
Skådet
Smeberg
     1
     2 | ålfiske
Snöveröd
Solbräcke | ödeg.
Sommaren
Stabäckehult
Stengrimseröd
Stjärtseröd | ödeg.
Sundshult med Skogen
Svenshult
Sågemarken
Såghultet | torp
Säm
     1 Säm Norra
     2 Säm Södra
Sögård
Tegen
Tingvall
     1 Tingvall Norra
     2 Tingvall Södra
Torgerslund
Torgersröd
Torp
Tungene
Tyft
     1 Tyft Norra
     2 Tyft Södra
     3 Tyft Ödeg.
Ulseröd
Vassbotten
Västeröd
Ådälet (Ådelet) | torp
Ån
Älgeland
     1 Älgeland Väster
     2 Älgeland Öster
Ällelien
     1
     2 | ålfiske
Äsperöd
Ödegården
Örmjält
Östad
     1 Östad Väster
     2 Östad Öster
Österöd
Öxnedalen
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost