Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Norums socken

Norum kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Norum Sochn:

48 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 2 mantal (Ascker Öen Östergård, kr), 8 x 1, 1 x 3/4, 2 x 5/8, 20 x 1/2, 11 x 1/4 och 5 x 1/8.

Sammanlagt 25 3/8 mantal, varav 10 3/4 skatte (22 jbg), 14 1/4 krono (24), 1/4 prästebol (1) och 1/8 utsockne frälse (1).

Inget ej mantalssatt.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D F G H I J K L M N S T V Å Ä
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Askerön

Namn


LM: Stora Askerön

Jordeboksgårdar


1 Askerön Österg.
2 Askerön Västerg.
3 Askerön Mellomg.
Store Askerön. Grannön Lille Askerön hör till Valla s:n.

Berg

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Berg

Blixeröd

Jordeboksgård


1 Blixeröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1347 - 3:249/210

Dalane

Namn


LM, JR, EK: Dalarna

Jordeboksgård


1 Dalane

Doteröd

Jordeboksgårdar


1 Nedre Doteröd (Lille Doteröd)
2 Store Doteröd
3 Övre Doteröd
N:r 1 skiljs från n:r 2 och 3 av Söbacken.

Finkenborg

Jordeboksgård


1 Finkenborg

Frostorp

Namn


LM, JR, EK: Fråstorp

Jordeboksgård


1 Frostorp

Furufjäll

Jordeboksgård


1 Furufjäll

Gategard, Nordre

Namn


Också: [Norra Gategård]
LM, JR, EK: Gategård

Jordeboksgårdar


1 Store Gategard
2 Lille Gategard (Nordre Gategard)

Gategard, Söndre

Namn


Också: Jyde Gategard [Jute Gategård]
LM: Södra Gategård
JR, EK: Gategård

Jordeboksgård


3 Söndre Gategard

Hammer

Namn


LM, JR, EK: Hammar

Jordeboksgård


1 Hammer

Holm

Jordeboksgård


1 Holm

Hällebäck

Jordeboksgård


1 Hällebäck

Högenorum

Jordeboksgård


1 Högenorum
Se också Norum.

Inlag

Jordeboksgård


1 Inlag

Järnklätt

Jordeboksgård


1 Järnklätt

Kollungeröd

Namn


LM, JR, EK: Kållungeröd

Jordeboksgård


1 Kollungeröd
Kolstorp [Kostorp], se Munkeröd med Lövhammer och Kolstorp

Kopper

Jordeboksgård


1 Kopper

Kyrkenorum

Jordeboksgårdar


1 Kyrkenorum Annex
2 Kyrkenorum Mellomg.
3 Kyrkenorum Nedeg.
4 Kyrkenorum Overg.
Se också Norum.

Kärr

Jordeboksgård


1 Kärr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1347 - 3:249/210

Lien

Namn


LM, JR, EK: Lian

Jordeboksgård


1 Lien
Ett torp

Lusseröd

Jordeboksgård


1 Lusseröd
Lövhammer [Lövhammar], se Munkeröd med Lövhammer och Kolstorp

Munkeröd med Lövhammer och Kolstorp

Namn


LM: Munkeröd, Lövhammar; [Kolstorp: -]
JR, EK: Munkeröd med Lövhammar och Kostorp

Jordeboksgård


1 Munkeröd med Lövhammer och Kolstorp

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Kolstorp)
1347 - 3:249/210

Måröd

Jordeboksgård


1 Måröd

Norums socken

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527
1485 - 14:158/125
Norum, se Högenorum, Kyrkenorum och Strandnorum

Nösnäs

Jordeboksgårdar


1 Store Nösnäs
2 Lille Nösnäs (Ödegärdet)

Smederöd

Jordeboksgård


1 Smederöd

Stenung

Jordeboksgårdar


1 Stenung Oppeg.
2 Stenung Nedeg.
3 Stenung Västerg.
4 Stenung Österg.
5 Stenung Mellomg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1523 - 18:251/230
1548 - 10:733/788

Stenungön

Namn


Också: Ön
LM, JR, EK: Stenungsön

Jordeboksgård


1 Stenungön

Strandekärr

Namn


LM, JR, EK: Strandkärr

Jordeboksgård


1 Strandekärr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527
1485 - 14:158/125, 127

Strandnorum

Jordeboksgårdar


1 Strandnorum Nedeg.
2 Strandnorum Bergeg.
Se också Norum samt Sörgard och Äggestorp.

Söbacken

Jordeboksgård


1 Söbacken
Se också Doteröd.

Sörgard och Äggestorp

Namn


LM: Äggestorp; [Sörgard: -]
JR, EK: Sörgård och Äggestorp

Jordeboksgård


1 Sörgard och Äggestorp
Tidigare del av Strandnorum Bergeg.

Torp

Jordeboksgård


1 Torp

Vekollen

Namn


LM, EK: Vedkullen
JR: Vekullen

Jordeboksgård


1 Vekollen

Åker

Jordeboksgård


1 Åker
Äggestorp, se Sörgård och Äggestorp
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost