Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Näsene socken
(Näsinge)

Näsene (Näsinge) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Näßinge Sochn:

19 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 14 gårdar x 1 mantal, 3 x 1/2 och 2 x 1/4.

Sammanlagt 16 mantal, varav 12 skatte (13 jbg), 1/2 prästebol (1) och 3 1/2 krono (5).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Näßinge Prästegårdh) och 6 torp (under prästgården).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Björnklev | torp u. Näsinge Prästegård
Boråsgården
Bräcke
Halsäng
Hällesmörk
Hökebohults Ödegård
Löverås | torp u. Näsinge Prästegård
Mällegården
Nedgård (Negård)
Näsinge Prästegård
Pilegård
Sandåker
Skogen | torp u. Näsinge Prästegård
Sundby
Tveten
     2
Valbäck
Vässby
Västgård
Ytten
     1 Nord-Ytten
     2 Sör-Ytten
Ytten, Stora (Ytten)
     3
Össby
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost