Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Näsene socken

Jordeboken

1697 omfattade Näßinge Sochn:

19 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 14 gårdar x 1 mantal, 3 x 1/2 och 2 x 1/4.

Sammanlagt 16 mantal, varav 12 skatte (13 jbg), 1/2 prästebol (1) och 3 1/2 krono (5).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Näßinge Prästegårdh) och 6 torp (under prästgården).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Björnklev | torp u. Näsinge Prästegård
Boråsgården
Bräcke
Halsäng
Hällesmörk
Hökebohults Ödegård
Löverås | torp u. Näsinge Prästegård
Mällegården
Nedgård (Negård)
Näsinge Prästegård
Pilegård
Sandåker
Skogen | torp u. Näsinge Prästegård
Sundby
Tveten
     2
Valbäck
Vässby
Västgård
Ytten
     1 Nord-Ytten
     2 Sör-Ytten
Ytten, Stora (Ytten)
     3
Össby
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost