Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Resteröds socken

Jordeboken

1697 omfattade Resteröödh Sochn:

21 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 11 gårdar x 1 mantal, 8 x 1/2, 1 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 15 3/8 mantal, varav 6 3/8 skatte (9 jbg), 6 krono (9), 1 utsockne frälse (1) och 2 ofrimans frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 2 ängar och 1 kvarn (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Backa
Bäck med Lunden
Hög (Houg)
Håvhult
Höggeröd
     1 Höggeröd eller Hökeröd Stora
     2 Höggeröd Lilla
Klockaretoften | torp u. Resteröd
Knipen
Lunden
Lunden, se också Bäck med Lunden
Ranneberg
Resteröd
     1 Resteröd Västra
     2 Resteröd Östra
     3 Resteröd Västra
Restenäs
     2
Ryr
     1 Ryr Övra
     2 Ryr Nedra
Stinneröd
Strand
     1 Strand Västra
     2 Strand Östra
Tålleröd
Ulvesund
Vägeryr
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost