Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Ryrs socken
(Lane Ryr)

Ryr (Lane Ryr) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Ryr Sochn:

57 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 15 gårdar x 1 mantal, 1 x 3/4, 20 x 1/2, 1 x 3/8, 12 x 1/4 och 8 x 1/8.

Sammanlagt 30 1/8 mantal, varav 23 skatte (44 jbg), 1/2 prästebol (1), 4 1/2 krono (8), 1/8 kyrko (1) och 2 utsockne frälse (3).

Inget ej mantalssatt.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Anneröd
Berg
Brabuane
Brännane
Ekeskär
Fagerhult
Fagerhultsnäs, Sjöändan och Tomten
Finnsbo (Finsbo)
Gloslid
Hallstensröd
Helgebol (Heljebol)
Hjälmhult
Hogane
Holmen
Huveröd
     1 Huveröd Norra
     2 Huveröd Södra
Håven
Kasebuane
Kopperöd
     1 Kopperöd Stora
     2 Kopperöd Lilla
Korpås | äng u. Svinbohult
Kvarnängen
Kyrkebyn (Kyrkeby)
Kållebråten
Kåröd
Köperöd
     1 Köperöd Kronog.
     2 Köperöd Frälseg.
Lanneröd
     2
     3
Lerdalen
Medkoppen
Nordmanneröd (Norrmanneröd)
Orrekvissla
Röd
Rödsbuane
Rödshult
Signeröd
Siverbo
Sjöändan, se Fagerhultsnäs, Sjöändan och Tomten
Skogen
Skråröd
Skäleryr
Strykesten
Sturöd
Suröd
Svenseröd
Svinbohult
     1
     2
Sörbo
Tjärnhult
Tomten, se Fagerhultsnäs, Sjöändan och Tomten
Torp
Torstensäng
Torvruka
Tängelsröd (Tengelsröd)
Ulveröd
Upplehult (Uppelhult)
Vigansröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost