Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Rödbo socken

Jordeboken

1697 omfattade Kongellfz Sochn:

34 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 11 gårdar x 1 mantal, 2 x 3/4, 17 x 1/2 och 4 x 1/4.

Sammanlagt 22 mantal, varav 8 1/2 skatte (12 jbg), 12 1/2 krono (21) och 1 adelns frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 torp (frälse?), 4 utjordar (3 skatte och 1 krono), 11 ängar (5 skatte, 2 krono och 4 kyrko) och 3 kvarnar (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

B E G H I J K L M O P R S V Å Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Backer

Jordeboksgård


1 Backer

Björnsängen

Namn


Också: Björn i Konghäll
LM: -
JR (EKB): Björn i Kungälv

Jordeboksgård


1 Björnsängen
En äng.

Bolsten

Jordeboksgård


1 Bolsten

Elleröd

Jordeboksgård


1 Elleröd

Ellesbo

Jordeboksgårdar


1 Ellesbo Nordg.
2 Ellesbo Sörg.

Grimås

Jordeboksgård


1 Grimås

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1485 - 14:158/126 *
* Internetutgåvan är ofullständig.
Gustavs, se Lillängen

Gödderöd

Namn


LM och JR (EKB): Göddered

Jordeboksgård


1 Gödderöd

Hakeröd

Namn


LM: Hakered
JR (EKB): Hagered

Jordeboksgård


1 Hakeröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1485 - 14:158/126 *
* Internetutgåvan är ofullständig.

Halleröd

Jordeboksgård


1 Halleröd

Hög

Jordeboksgård


1 Hög

Högen

Namn


LM och JR (EKB): Höga

Jordeboksgård


1 Högen
Ingemar i Konghäll [Ingemor i Kungälv], se Jänserås

Jänserås

Namn


Också: Ingemar i Konghäll [Ingemor i Kungälv]
LM: -
JR (EKB): Jönserås

Jordeboksgård


1 Jänserås
En äng.

Kockhed

Jordeboksgård


1 Kockhed

Lid

Jordeboksgård


1 Lid

Lillängen

Namn


LM: -
JR (EKB): Gustavs eller Lillängen

Jordeboksgård


1 Lillängen
En äng.

Lunna

Jordeboksgård


1 Lunna

Maggeröd

Namn


LM och JR (EKB): Maggered

Jordeboksgård


1 Maggeröd

Oxhagen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Oxhagen

Pileröd

Jordeboksgård


1 Pileröd

Prästängen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Prästängen
En äng.

Rönning

Jordeboksgårdar


1 Rönning Nedeg.
2 Rönning Sörg.
3 Rönning Oppeg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266

Rösbo

Jordeboksgård


1 Rösbo

Röset

Namn


JR (EKB): Rös

Jordeboksgård


1 Röset

Skarsbo

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Skarsbo
En utj.

Skinnerviken

Namn


LM: -
JR (EKB): Skinnarviken

Jordeboksgård


1 Skinnerviken
En äng.

Skogen, Store

Namn


LM: -
JR (EKB): ?

Jordeboksgård


1 Skogen, Store
Överfört till Nödinge jordebokssocken, Ale härad, Västergötland fr.o.m. 1889; hörde redan tidigare till Nödinge kyrkosocken.

Skårdal

Namn


JR (EKB): ?

Jordeboksgård


1 Skårdal
Överfört till Nödinge jordebokssocken, Ale härad, Västergötland fr.o.m. 1889; hörde redan tidigare till Nödinge kyrkosocken.

Solbräcke

Namn


JR (EKB): Solbräcka

Jordeboksgård


1 Solbräcke

Strangängen

Namn


LM: -
JR (EKB): Stråängen

Jordeboksgård


1 Strangängen
En äng.

Surte

Namn


JR (EKB): ?

Jordeboksgård


1 Surte
Överfört till Nödinge jordebokssocken, Ale härad, Västergötland fr.o.m. 1889; hörde redan tidigare till Nödinge kyrkosocken.

Vedbacka

Jordeboksgård


1 Vedbacka

Åsen

Jordeboksgård


1 Åsen

Österhög

Jordeboksgård


1 Österhög
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost