Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Rödbo socken

Rödbo kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Kongellfz Sochn:

34 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 11 gårdar x 1 mantal, 2 x 3/4, 17 x 1/2 och 4 x 1/4.

Sammanlagt 22 mantal, varav 8 1/2 skatte (12 jbg), 12 1/2 krono (21) och 1 adelns frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 torp (frälse?), 4 utjordar (3 skatte och 1 krono), 11 ängar (5 skatte, 2 krono och 4 kyrko) och 3 kvarnar (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


B E G H I J K L M O P R S V Å Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Backer

Jordeboksgård


1 Backer

Björnsängen

Namn


Också: Björn i Konghäll
LM: -
JR, EK: Björn i Kungälv

Jordeboksgård


1 Björnsängen
En äng.

Bolsten

Jordeboksgård


1 Bolsten

Elleröd

Jordeboksgård


1 Elleröd

Ellesbo

Jordeboksgårdar


1 Ellesbo Nordg.
2 Ellesbo Sörg.

Grimås

Jordeboksgård


1 Grimås

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1485 - 14:158/126
Gustavs, se Lillängen

Gödderöd

Namn


LM, JR, EK: Göddered

Jordeboksgård


1 Gödderöd

Hakeröd

Namn


LM, EK: Hakered
JR: Hagered

Jordeboksgård


1 Hakeröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1485 - 14:158/126

Halleröd

Jordeboksgård


1 Halleröd

Hög

Jordeboksgård


1 Hög

Högen

Namn


LM, JR, EK: Höga

Jordeboksgård


1 Högen
Ingemar i Konghäll [Ingemor i Kungälv], se Jänserås

Jänserås

Namn


Också: Ingemar i Konghäll
LM: -
JR: Jönserås
EK: Ingemor i Kungälv eller Jänserås äng

Jordeboksgård


1 Jänserås
En äng.

Kockhed

Jordeboksgård


1 Kockhed

Lid

Jordeboksgård


1 Lid

Lillängen

Namn


LM: -
JR, EK: Gustavs eller Lillängen

Jordeboksgård


1 Lillängen
En äng.

Lunna

Jordeboksgård


1 Lunna

Maggeröd

Namn


LM, JR, EK: Maggered

Jordeboksgård


1 Maggeröd

Oxhagen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Oxhagen

Pileröd

Jordeboksgård


1 Pileröd

Prästängen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Prästängen
En äng.

Rönning

Jordeboksgårdar


1 Rönning Nedeg.
2 Rönning Sörg.
3 Rönning Oppeg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266

Rösbo

Jordeboksgård


1 Rösbo

Röset

Namn


JR: Rös

Jordeboksgård


1 Röset

Skarsbo

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Skarsbo
En utj.

Skinnerviken

Namn


LM: -
JR: Skinnarviken
EK: Skinnareviken

Jordeboksgård


1 Skinnerviken
En äng.

Skogen, Store

Namn


LM: -
JR (EKB): ?

Jordeboksgård


1 Skogen, Store
Överfört till Nödinge jordebokssocken, Ale härad, Västergötland fr.o.m. 1889; hörde redan tidigare till Nödinge kyrkosocken.

Skårdal

Namn


JR (EKB): ?

Jordeboksgård


1 Skårdal
Överfört till Nödinge jordebokssocken, Ale härad, Västergötland fr.o.m. 1889; hörde redan tidigare till Nödinge kyrkosocken.

Solbräcke

Namn


JR: Solbräcka

Jordeboksgård


1 Solbräcke

Strangängen

Namn


LM: -
JR: Stråängen
EK: Strandängen

Jordeboksgård


1 Strangängen
En äng.

Surte

Namn


JR (EKB): ?

Jordeboksgård


1 Surte
Överfört till Nödinge jordebokssocken, Ale härad, Västergötland fr.o.m. 1889; hörde redan tidigare till Nödinge kyrkosocken.

Vedbacka

Jordeboksgård


1 Vedbacka

Åsen

Jordeboksgård


1 Åsen

Österhög

Jordeboksgård


1 Österhög
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost