Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Römelands socken

Jordeboken

1697 omfattade Rommelandh Sochn:

114 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 32 gårdar x 1 mantal, 3 x 3/4, 34 x 1/2, 13 x 1/4 och 32 x 1/8.

Sammanlagt 58 1/2 mantal, varav 11 7/8 skatte (15 jbg), 42 5/8 krono (91), 1 3/4 prästebol (4) och 2 1/4 ofrimans frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 torp (krono), 2 ängar (1 skatte och 1 krono) och 1 kvarn (ofrimans frälse).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Abborrvattnet
Alekärr
Barkeröd
Berget
Bokedal (Bogedal) | torp
Braseröd
Bron (Broan)
Bråta (Bråten)
Bräcke
Burås
Bäck (kallas Nedre Bäck)
Dala
Dalen
Diseröd
Drypetorp
Dyrröd (Dyröd)
Dössebacka
     1 Dössebacka Norra
     2 Dössebacka Östra
     3 Dössebacka Södra
     4 Dössebacka Västra
Grandalen
Grankärr
Gräsås
     1 Gräsås Sörg.
     2 Gräsås Norg. | torp
Grötevatten
Gömmet
     2 Gömmet Lilla
     3 Gömmet Stora
Hallevadet (Hällevad)
Hede
Holmevatten
Honeröd
     1 Honeröd Nederg.
     5 Honeröd Överg.
     6 Honeröd Nederg.
     7 Honeröd Håleg.
     8
Hungersvatten
Håffrekullen
Hålt
Häljeröd
Hällesvatten
     1 Hällesvatten Övra
     2 Hällesvatten Nedra
Hög
     1 Hög Sörg.
     2 Hög Norg.
     3 Hög Mellang.
Hökhålt (Höghålt)
Illekärr
Klarevatten (Klarvatten)
Koberg
Korsvatten | torp
Krogmaen | äng u. Romelanda
Kroken
Kållen
Lid
Lindebacken (Linnebacken)
Lindås (Linås)
Livelycke (Liflycke)
Lybeck (Lybäck)
Lyckan
Lysegården
Långevatten
Mjösund
Norrmannebo
     1 Norrmannebo Västra
     2 Norrmannebo Östra
     3 Norrmannebo Södra
Nöjevatten | torp
Plommeröd
Ranneberg
Romelanda
     1 Romelanda Sörg.
     2 Romelanda Annex
     3 Romelanda Överg.
     4 Romelanda Nederg.
     5 Romelanda Östra Nederg.
     6 Romelanda Östra Överg.
Rostock (Råstock)
     2
Ryr
     1 Ryr Västra
     2 Ryr Östra
Sandlid
Sanner
Signehög
Sjöås
Skår
Slätten
Slättås
Solberg
     1 Solberg Kockeg.
     2 Solberg Mellang.
     3 Solberg Överg.
     4 Solberg Österg.
     5 Solberg Bergeg.
     6 Solberg Västerg.
     7 Solberg Sörg.
     8 Solberg Nederg.
Springebacken
Stan
Stenhålt
Stensås (Stenås)
Stinneröd
     1 Stinneröd Västra
     2 Stinneröd Mellan
     3 Stinneröd Östra
Tattardalen (Tattaredalen)
Timmervatten
Tjurholmen
Torp
     1 Torp Östra
     2 Torp Västra
Tyfter
Valler
     1 Valler Västra
     2 Valler Östra
Vägen | torp
Välan
Åker | utj.
Åsen
     1
Åsen, Lilla | torp
     1
Äspholmen
     1 Äspholmen Stora
     2 Äspholmen Lilla
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost