Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Sanne socken

Jordeboken

1697 omfattade Sande Sochn:

36 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 10 gårdar x 1 mantal, 1 x 3/4, 10 x 1/2, 1 x 3/8, 7 x 1/4 och 7 x 1/8.

Sammanlagt 18 3/4 mantal, varav 14 1/2 skatte (28 jbg), 1/2 prästebol (1), 2 5/8 krono (5) och 1 1/8 kyrko (2).

Dessutom ej mantalssatt: 1 äng (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Bergeröd
Bjälkebräcka
Björnebön (Bönebön)
Björnåsen
Ed
Elseröd
Gatan och Storskogen
Gillane och Skogen
Gisslebo (Gislebo)
Heden
Hultane
Hällevad och Lite Gott (Hällevad och Litet Gott)
Kettelsröd
Kleva
Klåbungeröd
Kåröd
Kåtebol
Lersäter
     1 Lersäter Stora
     2 Lersäter Lilla
Lite Gott (Litet Gott), se Hällevad och Lite Gott
Lövås
Mossarna (Måsen), se Skogen och Mossarna
Pjäxeröd (Pixeröd)
Prästebol (Prästbol)
Ryr
     1 Ryr Lilla
     2
Skogen
     2
Skogen, se också Gillane och Skogen
Skogen och Mossarna (Skogen och Måsen)
     1
Skruckan
Stenarsbön
Storskogen, se Gatan och Storskogen
Stuveröd
Toröd
Troneröd
Ulkeröd
Vassbotten
Vattneröd
Åsneröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost