Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Sjö socken
(Säve)

Sjö (Säve) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Säfwe Sochn:

89 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 2 mantal (Brunstorp Uppegården, kastelle), 60 x 1, 3 x 3/4, 19 x 1/2 och 6 x 1/4.

Sammanlagt 75 1/4 mantal, varav 27 3/4 skatte (34 jbg), 26 1/2 krono (34), 16 1/2 kastelle (16) och 4 1/2 adelns frälse (5).

Dessutom ej mantalssatta: 4 utjordar (1 skatte och 3 krono), 1 åker (krono), 4 ängar (1 skatte, 1 krono och 2 kyrko) och 1 holme (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D E F G H I K L M N P S T Å Ä Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Asgesby

Namn


LM, JR, EK: Askesby

Jordeboksgårdar


1 Asgesby Nordg.
2 Asgesby Sörg.
3 Asgesby Österg.
4 Asgesby [utj.]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1487 - 3:962/701
1499 - 2:1006/739
Asgesby-Högen [Askesby-Högen], se Högen

Asmundtorp

Namn


LM, JR, EK: Assmundtorp

Jordeboksgårdar


1 Asmundtorp Nedeg.
2 Asmundtorp Oppeg.

Berg

Namn


LM, JR, EK: Klareberg
Kallas officiellt Klareberg fr.o.m. 1750-talet.

Jordeboksgård


1 Berg

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/126

Björröd

Namn


LM: -
JR, EK: Björred

Jordeboksgård


1 Björröd

Brunstorp

Jordeboksgårdar


1 Brunstorp Nordg.
2 Brunstorp Oppeg.
3 Brunstorp Västerg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1485 - 14:158/126

Bärby

Jordeboksgårdar


1 Bärby Nedeg.
2 Bärby Overg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1497 - 2:993/730

Bönderöd

Namn


LM, JR, EK: Bönered

Jordeboksgård


1 Bönderöd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266

Dypedal

Namn


LM, JR, EK: Djupedal

Jordeboksgårdar


1 Dypedal Mellomg.
2 Dypedal Nordg.
3 Dypedal Sörg.
Espet, se Äspet

Fjället

Jordeboksgård


1 Fjället

Gerrebacka

Jordeboksgård


1 Gerrebacka

Gullömoras

Namn


LM: -
En utj.

Jordeboksgård


1 Gullömoras

Gunnesby

Jordeboksgårdar


1 Gunnesby Bergeg.
2 Gunnesby Kalsbog.
3 Gunnesby Kastelleg.
4 Gunnesby Källeg.
5 Gunnesby Mellomg.
6 Gunnesby Mulereg.
7 Gunnesby Sörg.
8 Gunnesby Tolseg.
9 Gunnesby Västerg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266, 268
1485 - 14:158/126
1498 - 14:187/153

Göberöd

Namn


LM: -
JR, EK: Gubbered

Jordeboksgård


1 Göberöd

Göpås

Jordeboksgård


1 Göpås

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1540 - 13:658/745
1540 - 13:659/746
Hammergard [Hammargård], se Kärra

Högen

Namn


Också: Asgesby-Högen
LM, JR, EK: Askesby Högen

Jordeboksgård


1 Högen

Högen

Namn


Också: Sörslätts-Högen eller Sörslättshög
JR, EK: Sörslätts Högen

Jordeboksgård


2 Högen

Hökälla

Jordeboksgård


1 Hökälla

Ingebäck

Jordeboksgård


1 Ingebäck

Kalvshed

Namn


LM, JR, EK: Kalshed

Jordeboksgårdar


1 Kalvshed Bergeg.
2 Kalvshed Mellomg.
3 Kalvshed Nordg.
4 Kalvshed Skatteg.
5 Kalvshed Sörg.
6 Kalvshed [utj.]
Klareberg, se Berg

Kvillehed

Jordeboksgårdar


1 Kvillehed Bergeg.
2 Kvillehed Kroneg.
3 Kvillehed Skatteg.

Kyrkeby

Namn


LM: Säve

Jordeboksgårdar


1 Kyrkeby Bergeg.
2 Kyrkeby Björseg.
3 Kyrkeby Gullringeg.
4 Kyrkeby Nordg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/125

Käringetorp

Namn


JR: Kärringetorp

Jordeboksgård


1 Käringetorp

Kärra

Jordeboksgårdar


1 Kärra Bergeg.
2 Kärra Hammerg.
3 Kärra Klockerg.
4 Kärra Lig.
5 Kärra Räntereg.
6 Kärra Svenskeg.
7 Kärra Västerg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1550 - 15:579/709

Larseröd

Namn


LM, JR, EK: Larsered

Jordeboksgård


1 Larseröd

Lerbäck

Jordeboksgård


1 Lerbäck

Lillekärr

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Lillekärr

Muleröd

Namn


LM, JR, EK: Mulered

Jordeboksgård


1 Muleröd

Nordslätt

Namn


JR, EK: Norslätt

Jordeboksgård


1 Nordslätt

Nordtagene

Namn


Också: Nordtaga
LM, JR, EK: Nortagene

Jordeboksgård


1 Nordtagene

Näset

Jordeboksgård


1 Näset

Prilöcke

Namn


Också: [Prilycke]
LM, JR: -
EK: Prylycke

Jordeboksgård


1 Prilöcke
En åker.

Simonsäng, Lille

Namn


LM: -
JR, EK: Lilla Simonsäng

Jordeboksgård


1 Lille Simonsäng
En äng.

Sjö socken

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1499 - 2:1006/739
1550 - 15:579/709

Skogume

Namn


LM, JR, EK: Skogome

Jordeboksgårdar


1 Skogume Nordg.
2 Skogume Sörg.
3 Skogume [utj.]

Skolliseröd

Namn


LM: Skålvisered
JR, EK: Skålviseröd

Jordeboksgård


1 Skolliseröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266

Solberg

Jordeboksgårdar


1 Solberg Nordg.
2 Solberg Sörg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266

Svensby

Jordeboksgårdar


1 Svensby Mellomg.
2 Svensby Nordg.
3 Svensby Sörg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1485 - 14:158/125

Sörslätt

Namn


JR: Söreslätt

Jordeboksgård


1 Sörslätt
Sörslätts-Högen [Sörslättshög], se Högen

Tagene

Jordeboksgårdar


1 Tagene Bäckeg.
2 Tagene Kalsbog.
3 Tagene Nordg.
4 Tagene Sörg.
5 Tagene Ödeg.
En del av Tagene hör till Backa s:n.

Tolseröd

Namn


LM, JR, EK: Tolsered

Jordeboksgårdar


1 Lille Tolseröd
2 Store Tolseröd

Trolleröd

Namn


LM, JR, EK: Trollered

Jordeboksgård


1 Trolleröd

Trädet

Jordeboksgård


1 Trädet

Tufter

Namn


LM, JR, EK: Tofter

Jordeboksgård


1 Tufter

Åseby

Jordeboksgårdar


1 Åseby Mellomg.
2 Åseby Västerg.
3 Åseby Österg.

Äspet

Jordeboksgård


1 Äspet

Östeslätt

Namn


LM, JR, EK: Österslätt

Jordeboksgård


1 Östeslätt

Öxnäs

Jordeboksgårdar


1 Öxnäs Mellomg.
2 Öxnäs Nordg.
3 Öxnäs Sörg.
4 Öxnäs Västerg.
5 Öxnäs Österg.
6 Öxnäs [utj.]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1497 - 2:993/730
1499 - 2:1006/739
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost