Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Sjö socken

Jordeboken

1697 omfattade Säfwe Sochn:

89 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 2 mantal (Brunstorp Uppegården, kastelle), 60 x 1, 3 x 3/4, 19 x 1/2 och 6 x 1/4.

Sammanlagt 75 1/4 mantal, varav 27 3/4 skatte (34 jbg), 26 1/2 krono (34), 16 1/2 kastelle (16) och 4 1/2 adelns frälse (5).

Dessutom ej mantalssatta: 4 utjordar (1 skatte och 3 krono), 1 åker (krono), 4 ängar (1 skatte, 1 krono och 2 kyrko) och 1 holme (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

A B D E F G H I K L M N P S T Å Ä Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Asgesby

Namn


LM och JR (EKB): Askesby

Jordeboksgårdar


1 Asgesby Nordg.
2 Asgesby Sörg.
3 Asgesby Österg.
4 Asgesby [utj.]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1487 - 3:962/701
1499 - 2:1006/739
Asgesby-Högen [Askesby-Högen], se Högen

Asmundtorp

Namn


LM och JR (EKB): Assmundtorp

Jordeboksgårdar


1 Asmundtorp Nedeg.
2 Asmundtorp Oppeg.

Berg

Namn


LM och JR (EKB): Klareberg
Kallas officiellt Klareberg fr.o.m. 1750-talet.

Jordeboksgård


1 Berg

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/126 *
* Internetutgåvan är ofullständig

Björröd

Namn


LM: -
JR (EKB): Björred

Jordeboksgård


1 Björröd

Brunstorp

Jordeboksgårdar


1 Brunstorp Nordg.
2 Brunstorp Oppeg.
3 Brunstorp Västerg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1485 - 14:158/126 *
* Internetutgåvan är ofullständig

Bärby

Jordeboksgårdar


1 Bärby Nedeg.
2 Bärby Overg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1497 - 2:993/730

Bönderöd

Namn


LM och JR (EKB): Bönered

Jordeboksgård


1 Bönderöd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266

Dypedal

Namn


LM och JR (EKB): Djupedal

Jordeboksgårdar


1 Dypedal Mellomg.
2 Dypedal Nordg.
3 Dypedal Sörg.
Espet, se Äspet

Fjället

Jordeboksgård


1 Fjället

Gerrebacka

Jordeboksgård


1 Gerrebacka

Gullömoras

Namn


LM: -
En utj.

Jordeboksgård


1 Gullömoras

Gunnesby

Jordeboksgårdar


1 Gunnesby Bergeg.
2 Gunnesby Kalsbog.
3 Gunnesby Kastelleg.
4 Gunnesby Källeg.
5 Gunnesby Mellomg.
6 Gunnesby Mulereg.
7 Gunnesby Sörg.
8 Gunnesby Tolseg.
9 Gunnesby Västerg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266, 268
1485 - 14:158/126 *
1498 - 14:187/153
* Internetutgåvan är ofullständig

Göberöd

Namn


LM: -
JR (EKB): Gubbered

Jordeboksgård


1 Göberöd

Göpås

Jordeboksgård


1 Göpås

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1540 - 13:658/745
1540 - 13:659/746
Hammergard [Hammargård], se Kärra

Högen

Namn


Också: Asgesby-Högen
LM och JR (EKB): Askesby Högen

Jordeboksgård


1 Högen

Högen

Namn


Också: Sörslätts-Högen eller Sörslättshög
JR (EKB): Sörslätts Högen

Jordeboksgård


2 Högen

Hökälla

Jordeboksgård


1 Hökälla

Ingebäck

Jordeboksgård


1 Ingebäck

Kalvshed

Namn


LM och JR (EKB): Kalshed

Jordeboksgårdar


1 Kalvshed Bergeg.
2 Kalvshed Mellomg.
3 Kalvshed Nordg.
4 Kalvshed Skatteg.
5 Kalvshed Sörg.
6 Kalvshed [utj.]
Klareberg, se Berg

Kvillehed

Jordeboksgårdar


1 Kvillehed Bergeg.
2 Kvillehed Kroneg.
3 Kvillehed Skatteg.

Kyrkeby

Namn


LM: -

Jordeboksgårdar


1 Kyrkeby Bergeg.
2 Kyrkeby Björseg.
3 Kyrkeby Gullringeg.
4 Kyrkeby Nordg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/125 *
* Internetutgåvan är ofullständig

Käringetorp

Namn


JR (EKB): Kärringetorp

Jordeboksgård


1 Käringetorp

Kärra

Jordeboksgårdar


1 Kärra Bergeg.
2 Kärra Hammerg.
3 Kärra Klockerg.
4 Kärra Lig.
5 Kärra Räntereg.
6 Kärra Svenskeg.
7 Kärra Västerg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1550 - 15:579/709

Larseröd

Namn


LM och JR (EKB): Larsered

Jordeboksgård


1 Larseröd

Lerbäck

Jordeboksgård


1 Lerbäck

Lillekärr

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Lillekärr

Muleröd

Namn


LM och JR (EKB): Mulered

Jordeboksgård


1 Muleröd

Nordslätt

Namn


JR (EKB): Norslätt

Jordeboksgård


1 Nordslätt

Nordtagene

Namn


Också: Nordtaga
LM och JR (EKB): Nortagene

Jordeboksgård


1 Nordtagene

Näset

Jordeboksgård


1 Näset

Prilöcke

Namn


Också: [Prilycke]
LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Prilöcke
En åker.

Simonsäng, Lille

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Lille Simonsäng
En äng.

Sjö socken

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1499 - 2:1006/739
1550 - 15:579/709

Skogume

Namn


LM och JR (EKB): Skogome

Jordeboksgårdar


1 Skogume Nordg.
2 Skogume Sörg.
3 Skogume [utj.]

Skolliseröd

Namn


LM: Skålvisered
JR (EKB): Skålviseröd?

Jordeboksgård


1 Skolliseröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266 ?

Solberg

Jordeboksgårdar


1 Solberg Nordg.
2 Solberg Sörg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266

Svensby

Jordeboksgårdar


1 Svensby Mellomg.
2 Svensby Nordg.
3 Svensby Sörg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/266
1485 - 14:158/125 *
* Internetutgåvan är ofullständig

Sörslätt

Namn


JR (EKB): Söreslätt

Jordeboksgård


1 Sörslätt
Sörslätts-Högen [Sörslättshög], se Högen

Tagene

Jordeboksgårdar


1 Tagene Bäckeg.
2 Tagene Kalsbog.
3 Tagene Nordg.
4 Tagene Sörg.
5 Tagene Ödeg.
En del av Tagene hör till Backa s:n.

Tolseröd

Namn


LM och JR (EKB): Tolsered

Jordeboksgårdar


1 Lille Tolseröd
2 Store Tolseröd

Trolleröd

Namn


LM och JR (EKB): Trollered

Jordeboksgård


1 Trolleröd

Trädet

Jordeboksgård


1 Trädet

Tufter

Namn


LM och JR (EKB): Tofter

Jordeboksgård


1 Tufter

Åseby

Jordeboksgårdar


1 Åseby Mellomg.
2 Åseby Västerg.
3 Åseby Österg.

Äspet

Jordeboksgård


1 Äspet

Östeslätt

Namn


LM och JR (EKB): Österslätt

Jordeboksgård


1 Östeslätt

Öxnäs

Jordeboksgårdar


1 Öxnäs Mellomg.
2 Öxnäs Nordg.
3 Öxnäs Sörg.
4 Öxnäs Västerg.
5 Öxnäs Österg.
6 Öxnäs [utj.]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1497 - 2:993/730
1499 - 2:1006/739
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost