Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Skaftö socken

Jordeboken

Skaftö socken utbröts ur Molands socken 1888, och ingår därför i äldre jordeböcker bland Molands gårdar.
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

B E F G I J L N R S V Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Backa


(1 1/4 mtl)

Jordeboksgårdar


2 Lille-Backa
        (1/4 mtl)
3 Store-Backa
        (1 mtl)
N.r 1, se Molands s:n.

Berg


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Berg på Skaftö

Jordeboksgård


2 Berg
        (1 mtl)

(N:r 1 och 3, se Molands s:n.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Berg n:r 1 och 3 i Molands s:n)
1383 - 3:446/337
1430 - 2:702/527
1543 - 15:562/690
1544 - 3:1162/843
1544 - 14:804/801

Evensås


(1/4 mtl)

Namn


JR (EKB): Evensås eller Evenås

Jordeboksgård


1 Evensås
        (1/4 mtl)

Fiskebäck


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fiskebäck
        (1 mtl)

Fossa


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fossa
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623
1540 - 13:659/746

Grönskolt


(1 1/2 mtl)

Namn


LM: Grönskult
JR (EKB): Grönskhult

Jordeboksgårdar


1 Lille Grönskolt
        (1/2 mtl)
2 Store Grönskolt
        (1 mtl)

Gunnesbu


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gunnesbo

Jordeboksgård


1 Gunnesbu
        (1 mtl)

Gåsö


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Gåsö
        (1/4 mtl)

Islandsberg


(1/4 mtl)

Namn


LM: Ön

Jordeboksgård


1 Islandsberg
        (1/4 mtl)

Jonsborg


(1/8 mtl)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Jonsborg
        (1/8 mtl)

Lönndal


(1 mtl)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Lönndal
        (1 mtl)

Näreby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Näreby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Röd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Röd
        (1/2 mtl)

Skaftö


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skaftö
        (1 mtl)

Stuveröd


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Stuveröd
        (1/2 mtl)
2 Store Stuveröd
        (1 mtl)

Vägeröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Vägeröd
        (1/2 mtl)
Ön, se Islandsberg
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost