Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Skaftö socken

Skaftö kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

Skaftö socken utbröts ur Molands socken 1888, och ingår därför i äldre jordeböcker bland Molands gårdar.

Gårdsförteckning (se nedan)


B E F G I J L N R S V Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Backa


(1 1/4 mtl)

Jordeboksgårdar


2 Lille-Backa
        (1/4 mtl)
3 Store-Backa
        (1 mtl)
N.r 1, se Molands s:n.

Berg


(1 mtl)

Namn


JR: Berg på Skaftö

Jordeboksgård


2 Berg
        (1 mtl)

(N:r 1 och 3, se Molands s:n.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Berg n:r 1 och 3 i Molands s:n)
1383 - 3:446/337
1430 - 2:702/527
1543 - 15:562/690
1544 - 3:1162/843
1544 - 14:804/801

Evensås


(1/4 mtl)

Namn


JR: Evensås eller Evenås

Jordeboksgård


1 Evensås
        (1/4 mtl)

Fiskebäck


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fiskebäck
        (1 mtl)

Fossa


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fossa
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623
1540 - 13:659/746

Grönskolt


(1 1/2 mtl)

Namn


LM, EK: Grönskult
JR: Grönskhult

Jordeboksgårdar


1 Lille Grönskolt
        (1/2 mtl)
2 Store Grönskolt
        (1 mtl)

Gunnesbu


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Gunnesbo

Jordeboksgård


1 Gunnesbu
        (1 mtl)

Gåsö


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Gåsö
        (1/4 mtl)

Islandsberg


(1/4 mtl)

Namn


Förr: Ön

Jordeboksgård


1 Islandsberg
        (1/4 mtl)

Jonsborg


(1/8 mtl)

Namn


EK: Jonsberg

Jordeboksgård


1 Jonsborg
        (1/8 mtl)

Lönndal


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lönndal
        (1 mtl)

Näreby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Näreby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Röd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Röd
        (1/2 mtl)

Skaftö


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skaftö
        (1 mtl)

Stuveröd


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Stuveröd
        (1/2 mtl)
2 Store Stuveröd
        (1 mtl)

Vägeröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Vägeröd
        (1/2 mtl)
Ön, se Islandsberg
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost