Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Skede socken
(Skee)

Skede (Skee) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Skiee Sochn:

172 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/8 mantal, 131 x 1, 1 x 3/4, 20 x 1/2, 17 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 147 3/8 mantal, varav 51 1/8 skatte (59 jbg), 8 1/2 prästebol (11), 75 3/4 krono (89), 7 utsockne frälse (7) och 5 ofrimans frälse (6).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Skiee Prästegårdar [!]), 1 sätegård (Bloomezholms Säthegårdh), 11 torp (3 under prästgården och 8 under sätegården) och 21 ödegårdar (5 skatte och 16 krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Allemarken
Anholmen, se Önholmen
Baggeröd
Bastekärr
Berge
Bjälveröd
Björke
     1 Björke Östra Österg.
     2 Björke Östra Västerg.
     3 Björke Västra Norg.
     4 Björke Västra Sörg.
Björneröd
Blomsholm
Blåskog
Bovall
Brämmen och Kampegården
Buar
     1 Buar Norra
     2 Buar Södra
Buar, Yttre
     3
Budalen
Buvall
Båleröd, Lilla
     2
Båleröd, Norra
     1
Bö (Böö)
Dafter
Döltorp
Ejgalsröd
Ejgst
     1 Ejgst Övre
     2 Ejgst Nedre
     3 Ejgst Nedre | ödeg.
Elsängen
Engalseröd
Erlandseröd
Flateby
     3
Flåghult (Flöghult)
Folkestad
     1 Folkestad Västra
     2 Folkestad Östra
Gibberöd
Gilltorp
Grandalen
Grålös
     1 Grålös Inneg.
     2 Grålös Kronostugan
     3 Grålös Norg.
     4 Grålös Sörg.
     5 Grålös Uppeg.
     6 Grålös Valsbo
Gudebo
Heby
Hedängen
     1 Hedängen Västra
     2 Hedängen Östra
     3 Hedängen Västra | skogsteg
Hee, Norra
     1
Hee, Södra
     2
Hee, Östra
     3
Hjälmberg
Hjälmstad
     1 Hjälmstad Lilla
     2 Hjälmstad Stora
Hjältsgård
     1 Hjältsgård Lilla
     2 Hjältsgård Nedre
     3 Hjältsgård Övre
     4
Hogar
Hogen
Holma
     1 Holma Lilla
     2 Holma Stora
Husebo
Hustyft
Hålkedalen
Hålt, Norra
     1
Hålt, Södra
     2
Håve
     1 Håve Norra
     2 Håve Södra
Hälle
Hällsö (Hällesön)
Hämmen (Hemmen)
     1 Hämmen Västra
     2 Hämmen Östra
Härslätt
Hästeskede (Hästeske)
Högstad
     1 Högstad Nedre
     2 Högstad Övre
Jortorp
Jörlov (Jörloff)
     1 Jörlov Norra
     2 Jörlov Södra
Kampegården, se Brämmen och Kampegården
Kampetorp
Kangeröd
Kebal (Kibal)
     1 Kebal Norra
     2 Kebal Södra
Kitteröd
Knarrevik
Kollekind
Kroken
     1 Kroken Nedre
     2 Kroken Övre
Krossekärr
Källvik
Landeröd | ödeg. u. Blomsholm
Lerbo | ödeg. u. Rämne
Lien
     1 Lien Jeppsg.
     2 Lien Sörg.
     3 Lien Österg.
Lien | torp u. Skee Prästegård
Liveröd
Lunden
Lytorp
Långön
     1 Långön Norra
     2 Långön Södra
Mardal
     1 Mardal Mellang.
     2 Mardal Norg.
     3 Mardal Sörg.
     4
Massleberg
     1 Massleberg Lilla
     2 Massleberg Mellang.
     3 Massleberg Norg.
     4 Massleberg Sörg.
Medvik
Mossemark
Mällby
Mörkebacka
Neanberg
     1 Neanberg Norg.
     2 Neanberg Sörg.
Niben (Nibben)
Norrkärr eller Skräppekärr (Norrkärr eller Skråppekärr)
Nösteröd
     1 Nösteröd Nedre
     2 Nösteröd Övre
Olinholmen, se Önholmen
Olskärr | torp u. Skee Prästegård
Oxtorp
Pinderöd | ödeg. u. Björke
Prästtorp (Prästorp)
Rellen
Renshogen
Risäng
     1 Risäng Norg.
     2 Risäng Sörg.
Rogstad
     1 Rogstad Berge
     2 Rogstad Bäcke
     3 Rogstad Mellan (Mellang.)
     4 Rogstad Stora
Rämne
Röd
Salen
Skee Prästegård
Skräppekärr (Skråppekärr), se Norrkärr eller Skräppekärr
Skågelid
Skånim
Skär
     1 Skär Inneg.
     2 Skär Norg.
     3 Skär Sörg.
Skärje (Skerge)
Slön, Norra
     1
Slön, Södra
     2
Solberg
     1 Solberg Nedre
     2 Solberg Övre
Spoltorp
Stafsäng | torp u. Skee Prästegård
Stale
Stare
Stenaröd
Stene
Strängen
     1 Strängen Nedre
     2 Strängen Övre
Sälten
     1
     2 | ödeg.
Söle
Tafsäng
Tjärndalen
Tjöstad
Treje
Tånge (Tånga)
Ulvekärr
Utängen
Vadalen
     1 Vadalen Norra
     2 Vadalen Norra
     3 Vadalen Södra
Valex
     1 Valex Norra
     2 Valex Södra
     3 Såge-Valex (Valex Såge)
Valsbo, se Grålös
Vammen
     1 Norra Vammen
     2 Södra Vammen | ödeg.
Varp
Vik
Välle
Vässby
     1 Vässby Lilla Gö
     2 Vässby Lilla
     3 Vässby Stora
Vätteby (Vetteby)
Vättland (Vettland)
Ylseröd
Ånneröd
     1 Ånneröd Norra
     2 Ånneröd Södra
Åseröd, Lilla
     2
Åseröd, Stora
     1
Äng
Öde | ödeg. u. Varp
Önholmen (Anholmen eller Olinholmen)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost