Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Skriksviks socken
(Skredsvik)

Skriksvik (Skredsvik) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Skredzwijkz Sochn:

68 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 2 mantal (Dynge som nu kallas Gullmarsbergh, kr), 1 x 1 1/2, 32 x 1, 1 x 5/8, 12 x 1/2, 15 x 1/4 och 6 x 1/8.

Sammanlagt 46 5/8 mantal, varav 24 1/8 skatte (36 jbg), 1/2 prästebol (1), 16 1/4 krono (22), 1/4 kyrko (1), 2 3/4 kloster (4) och 2 3/4 utsockne frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Skredzwijck Prästegårdh), 8 ängar (2 skatte, 1 prästebol, 3 krono och 2 kloster) och 1 kvarn (kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Anneröd
Backa
Baggetorp | se Gullmarsberg
Berg med Hälle
Berga | bildad genom sammanslagning av Berga, Bräcke och Dalen
     2
Berseröd
Björke
Björkeröd
Björndalen och Myren
Bro | se Gullmarsberg
Bråten
Bräcke | se Berga
Bua
Bäcken
Bön | se Gullmarsberg
Börsås
Cederslund eller Röd
Dalen | se Berga
Dyngö eller Gullmarsberg | se Gullmarsberg
Finnsland | se Gullmarsberg
Fränneröd och Hålan
Fultaga
Fället
Garpetorp, se Torp med Garpetorp
Gasehogen (Gåsehogen)
Gråbenegiljan (Gråbensgiljan) | torp
Gullmarsberg | bildat genom sammanslagning av Baggetorp, Bro, Bön, Dyngö eller Gullmarsberg, Finnsland, Korteröd, Kyrkomarken, Skarnhälla och Utråland
     2
Gunnarby
Gunneröd
Hede (Hee)
     1 Hede Nederg.
     2 Hede Överg.
Hogen
Hogstorp
Hålan, se Fränneröd och Hålan
Häleby
Hällebäck
Hästeryr
Kallsås
Kamperöd
Klingeröd
Knähammar
Kolsby (Kålsby)
     1 Kolsby Nederg.
     2 Kolsby Överg.
Korteröd | se Gullmarsberg
Kråkeröd
     1
     2 Kråkeröds Äng
Kyrkomarken | se Gullmarsberg
Kåröd, Nedre
     2
Kåröd, Övre
     1
Kärr
Lunden
Mjöveröd
Myren, se Björndalen och Myren
Nyborg
Ormestad
Prästäng | äng
Ryr
Rålanda
Röd, se Cederslund eller Röd
Skal
Skarnhälla | se Gullmarsberg
Skaveröd
Skogen
     1 Skogen Skatteg.
     2 Skogen Kronog.
Skredsviks Prästegård (Skredsvik Prästgården)
Skälebacken (Skällebacken)
Skötteröd
Stensbacka
Studseröd
Svensland
     1 Svensland Södra
     2 Svensland Norra
Torp med Garpetorp
Utråland | se Gullmarsberg
Utäng
Valås | äng
Väjeröd
Äskebacka
Östertåga
Österöd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost