Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Skriksviks socken

Jordeboken

1697 omfattade Skredzwijkz Sochn:

68 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 2 mantal (Dynge som nu kallas Gullmarsbergh, kr), 1 x 1 1/2, 32 x 1, 1 x 5/8, 12 x 1/2, 15 x 1/4 och 6 x 1/8.

Sammanlagt 46 5/8 mantal, varav 24 1/8 skatte (36 jbg), 1/2 prästebol (1), 16 1/4 krono (22), 1/4 kyrko (1), 2 3/4 kloster (4) och 2 3/4 utsockne frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Skredzwijck Prästegårdh), 8 ängar (2 skatte, 1 prästebol, 3 krono och 2 kloster) och 1 kvarn (kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Anneröd
Backa
Baggetorp | se Gullmarsberg
Berg med Hälle
Berga | bildad genom sammanslagning av Berga, Bräcke och Dalen
     2
Berseröd
Björke
Björkeröd
Björndalen och Myren
Bro | se Gullmarsberg
Bråten
Bräcke | se Berga
Bua
Bäcken
Bön | se Gullmarsberg
Börsås
Cederslund eller Röd
Dalen | se Berga
Dyngö eller Gullmarsberg | se Gullmarsberg
Finnsland | se Gullmarsberg
Fränneröd och Hålan
Fultaga
Fället
Garpetorp, se Torp med Garpetorp
Gasehogen (Gåsehogen)
Gråbenegiljan (Gråbensgiljan) | torp
Gullmarsberg | bildat genom sammanslagning av Baggetorp, Bro, Bön, Dyngö eller Gullmarsberg, Finnsland, Korteröd, Kyrkomarken, Skarnhälla och Utråland
     2
Gunnarby
Gunneröd
Hede (Hee)
     1 Hede Nederg.
     2 Hede Överg.
Hogen
Hogstorp
Hålan, se Fränneröd och Hålan
Häleby
Hällebäck
Hästeryr
Kallsås
Kamperöd
Klingeröd
Knähammar
Kolsby (Kålsby)
     1 Kolsby Nederg.
     2 Kolsby Överg.
Korteröd | se Gullmarsberg
Kråkeröd
     1
     2 Kråkeröds Äng
Kyrkomarken | se Gullmarsberg
Kåröd, Nedre
     2
Kåröd, Övre
     1
Kärr
Lunden
Mjöveröd
Myren, se Björndalen och Myren
Nyborg
Ormestad
Prästäng | äng
Ryr
Rålanda
Röd, se Cederslund eller Röd
Skal
Skarnhälla | se Gullmarsberg
Skaveröd
Skogen
     1 Skogen Skatteg.
     2 Skogen Kronog.
Skredsviks Prästegård (Skredsvik Prästgården)
Skälebacken (Skällebacken)
Skötteröd
Stensbacka
Studseröd
Svensland
     1 Svensland Södra
     2 Svensland Norra
Torp med Garpetorp
Utråland | se Gullmarsberg
Utäng
Valås | äng
Väjeröd
Äskebacka
Östertåga
Österöd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost