Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Solbergs socken

Jordeboken

1697 omfattade Soolbergh Sochn:

89 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 2 gårdar x 1 1/2 mantal, 29 x 1, 9 x 3/4, 31 x 1/2, 1 x 3/8, 13 x 1/4, 3 x 1/8 och 1 x 1/16.

Sammanlagt 58 5/16 mantal, varav 22 1/4 skatte (32 jbg), 29 11/16 krono (45), 2 7/8 prästebol (7), 1/2 utsockne frälse (1) och 3 ofrimans frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Kållßtorph Soolbergz Prästegårdh), 1 utjord (under prästgården) och 3 ängar (1 krono och 2 under prästgården).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

A B D E F G H I J K L N O P R S T V Å Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Aröd

Jordeboksgårdar


1 Söndre Aröd
2 Nordre Aröd
3 Söndre Aröd

Björfjäll

Jordeboksgårdar


1 Store Björfjäll
2 Lille Björfjäll [Dalen]
3 Lille Björfjäll

Björröd

Jordeboksgårdar


1 Söndre Björröd
2 Nordre Björröd

Branehög

Jordeboksgård


1 Branehög

Brattön

Jordeboksgård


1 Brattön

Bräcke

Jordeboksgård


1 Bräcke

Bränna

Jordeboksgård


1 Bränna

Buderöd

Jordeboksgård


1 Buderöd
Dalen , se Björfjäll

Dammen

Jordeboksgård


1 Dammen

Dingelbu

Namn


LM och JR (EKB): Dinglebo

Jordeboksgård


1 Dingelbu

Döttelsröd

Namn


LM och JR (EKB): Dottersröd

Jordeboksgård


1 Döttelsröd

Ekåsen

Namn


LM: -
JR (EKB): Ekås

Jordeboksgård


1 Ekåsen

Flögen

Jordeboksgård


1 Flögen

Guntorp

Jordeboksgård


1 Guntorp

Halltorp

Jordeboksgårdar


1 Store Halltorp
2 Lille Halltorp

Hammer

Namn


LM och JR (EKB): Hammar

Jordeboksgård


1 Hammer

Hede

Jordeboksgård


1 Hede

Hedesängen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Hedesängen
Torp.

Hegil

Namn


JR (EKB): Hegille

Jordeboksgård


1 Hegil

Helgeröd

Namn


LM och JR (EKB): Häljeröd

Jordeboksgårdar


1 Store Helgeröd
2 Lille Helgeröd [Karlberg; Pinkeröd]

Holmen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Holmen
Huneröd, se Trättebacken och Huneröd

Hvitsten

Namn


LM: Vitsten
JR (EKB): Hvettsten

Jordeboksgårdar


1 Hvitsten Österg.
2 Hvitsten Västerg.
3 Hvitsten Nordg.

Ingetorp

Jordeboksgård


1 Ingetorp

Jeder

Namn


LM och JR (EKB): Jäger

Jordeboksgårdar


1 Store Jeder
2 Lille Jeder

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1320 - 6:101/105
1510 - 10:301/241
Karlberg, se Helgeröd

Klovränna

Namn


LM och JR (EKB): Klåvränna

Jordeboksgård


1 Klovränna

Knaverstad

Jordeboksgårdar


1 Over-Knaverstad
2 Neder-Knaverstad
Over-Knaverstad och Neder-Knaverstad skiljs i dag åt av Lid och Skår.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/124 *
1502 - 8:459/463
* Internetutgåvan är ofullständig

Kode

Jordeboksgård


1 Kode
Kollen, se Nordby

Kolleröd

Namn


LM och JR (EKB): Kålleröd

Jordeboksgård


1 Kolleröd

Kollstorp

Namn


Också: Prästegarden [Prästegården]
LM och JR (EKB): Kållstorp

Jordeboksgård


1 Kollstorp
Se också Trättebacken och Huneröd.

Kreken

Namn


Också: [Kroken]
LM: -

Jordeboksgård


1 Kreken

Kverndalen

Namn


LM och JR (EKB): Kvarndalen

Jordeboksgård


1 Kverndalen

Kåröd

Jordeboksgård


1 Kåröd

Langeland

Namn


LM och JR (EKB): Långeland

Jordeboksgård


1 Langeland

Lid

Jordeboksgård


1 Lid
Se också Knaverstad.

Lunna

Jordeboksgård


1 Lunna

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/124 *
* Internetutgåvan är ofullständig

Löckan

Namn


LM och JR (EKB): Lyckan

Jordeboksgård


1 Löckan
Se också Rönning.

Löcke

Namn


LM: -
JR (EKB): Lycke

Jordeboksgård


1 Löcke
Utj.

Lövön

Jordeboksgård


1 Lövön

Nordby

Namn


LM och JR (EKB): Nolby

Jordeboksgårdar


1 Store Nordby
2 Söndre Nordby
3 Lille Nordby [Kollen]

Orsnäs

Namn


LM och JR (EKB): Årsnäs

Jordeboksgårdar


1 Orsnäs Sörg.
2 Orsnäs Nordg.
3 Orsnäs Österg.
Pinkeröd, se Helgeröd

Prästbol

Jordeboksgård


1 Prästbol
Prästegarden [Prästegården], se Kollstorp

Rönning

Jordeboksgårdar


1 Store Rönning
2 Lille Rönning
Store och Lille Rönning skiljs i dag åt av Löckan.

Skolldal

Namn


LM och JR (EKB): Skålldal

Jordeboksgårdar


1 Skolldal Mellomg.
2 Skolldal Österg.
3 Skolldal Västerg.

Skår

Jordeboksgård


1 Skår
Se också Knaverstad.

Skåra

Jordeboksgård


1 Skåra

Skäggstorp

Jordeboksgård


1 Skäggstorp

Slebu

Namn


LM och JR (EKB): Släbo

Jordeboksgård


1 Slebu

Solberg

Namn


LM: -

Jordeboksgårdar


1 Solberg Österg.
2 Solberg Västerg.
3 Solberg Mellomg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Solbergs s:n)
1320 - 6:101/105
1430 - 16:92/97
1457 - 5:809/586
1485 - 14:158/124 *
1510 - 10:301/241
1543 - 16:610/778
* Internetutgåvan är ofullständig

Tegneby

Jordeboksgård


1 Tegneby

Tolleröd

Jordeboksgårdar


1 Tolleröd Nordg.
2 Tolleröd Sörg.

Torp

Jordeboksgård


1 Torp

Trättebacken och Huneröd

Namn


Också: [Trättebacken och Veneröd]
LM: -
JR (EKB): Tvättebacken och Veneröd

Jordeboksgård


1 Trättebacken och Huneröd
2 ängar u. Kollstorp.

Tunge

Jordeboksgårdar


1 Tunge Mellomg.
2 Tunge Sörg.
3 Tunge Nordg.

Törrelsröd

Namn


LM och JR (EKB): Törresröd

Jordeboksgård


1 Törrelsröd

Valeberg

Jordeboksgård


1 Valeberg

Vallby

Jordeboksgårdar


1 Vallby Västerg.
2 Vallby Österg.
Veneröd, se Trättebacken och Huneröd

Vinstorp

Namn


LM och JR (EKB): Vinningstorp

Jordeboksgårdar


1 Norder-Vinstorp [Nordre Vinstorp]
2 Sunner-Vinstorp [Söndre Vinstorp]
Vitsten, se Hvitsten

Vämneröd

Jordeboksgård


1 Vämneröd
Årsnäs, se Orsnäs

Åseby

Jordeboksgårdar


1 Åseby Österg.
2 Åseby Nordg.
3 Åseby Sörg.
4 Åseby Mellomg.

Åsen

Jordeboksgård


1 Åsen

Ödsmål

Jordeboksgårdar


1 Ödsmål Österg.
2 Ödsmål Mellomg.
3 Ödsmål Kockeg.
4 Ödsmål Västerg.
5 Ödsmål Lilleg.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost