Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Stala socken

Stala kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Stahle Sochn:

45 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 30 gårdar x 1 mantal, 12 x 1/2, 2 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 36 5/8 mantal, varav 19 5/8 skatte (22 jbg), 8 1/4 krono (11), 3/4 kloster (2), 1 1/2 biskops (2), 1 1/2 prästebol (2), 2 1/2 adelns insockne frälse (3) och 2 1/2 adelns utsockne frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 sätegård (Swanwijk), 1 torp (biskops), 2 tomter (skatte), 1 ödejord (kloster), 3 utjordar (kloster), 1 ängeteg (kloster), 4 strandsittare (1 krono och 3 frälse), 1 ö (krono), 2 holmar (kloster) och 1 kvarn (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D G H J K L M N R S T V Ä Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Ammedalen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Ammedalen
        (1/2 mtl)
Jämför Dale.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1405 - 3:577/421

Berg


(1 tomt)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Berg
        (tomt)
JB 1881: U. Ringseröd.

Borgen


(1 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Borgen
        (torp)
JB 1881: U. Varekil.

Brandalen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Brandalen
        (1/2 mtl)

Brattorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Brattorp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/142

Bråkärr


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Bråttkärr

Jordeboksgård


1 Bråkärr
        (1/2 mtl)

Dale


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Neder-Dale (Nedre Dale)
        (1 mtl)
2 Over-Dale (Övre Dale)
        (1 mtl)
Neder-Dale och Over-Dale skiljs åt av Ammedalen.

Gunnersbu


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Gunnarsbo

Jordeboksgård


1 Gunnersbu
        (1 mtl)

Gustorp


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Gustorp
        (1/4 mtl)

Haga


(1 mtl och 1 tomt och 1 utj)

Jordeboksgårdar


1 Haga
        (1 mtl)
2 Haga
        (tomt)
3 Haga
        (utj)
JB 1881: N: 2-3 u. n:r 1.

Hjälm


(1 utj eller ö)

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Hjälm
        (utj eller ö)
JB 1881: U. Nord-Hjälmvik n:r 1-3.

Hjälmvik


(5 mtl och 1 utj)

Jordeboksgårdar


1 Nord-Hjälmvik (Yttre Hjälmvik) Nedeg.
        (1 mtl)
2 Nord-Hjälmvik (Yttre Hjälmvik) Uteg. (Nordg.)
        (1 mtl)
3 Nord-Hjälmvik (Yttre Hjälmvik) Oppeg. (Inneg.)
        (1 mtl)
4 Hjälmvik
        (utj)
5 Sör-Hjälmvik Sörg.
        (1 mtl)
6 Sör-Hjälmvik Overg.
        (1 mtl)
JB 1881: N:r 4 u. n:r 6. Se också Hjälm och Härholmen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1431 - 3:708/508
1493 - 3:985/716

Houga


(2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Hoga

Jordeboksgårdar


1 Neder-Houga (Nedre Houga)
        (1 mtl)
2 Over-Houga (Övre Houga)
        (1 mtl)
Se också Ängetegen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1423 - 3:667/481
1442 - 16:139/141

Hällsberg


(1 mtl)

Namn


JR: Hällesberg

Jordeboksgård


1 Hällsberg
        (1 mtl)
Se också Ödegärdet.

Härholmen


(1 utj)

Jordeboksgård


1 Härholmen
        (utj)
JB 1881: U. Hjälmvik Overg.

Härlöcke


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Härlycke

Jordeboksgård


1 Härlöcke
        (1 mtl)

Hörleby


(1 1/2 mtl)

Namn


LM: Hårleby
JR, EK: Horleby

Jordeboksgårdar


1 Hörleby
        (1/2 mtl)
2 Hörleby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1545 - 15:564/692

Jacklefjäll


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Lundby
Heter officiellt Lundby fr.o.m. 1908.

Jordeboksgård


1 Jacklefjäll
        (1/2 mtl)

Krabberöd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Krabberöd
        (1 mtl)
Se också Tegen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1410 - 3:599/436

Kyrkeröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Kyrkeröd
        (1/2 mtl)

Käderöd


(1/2 mtl)

Namn


Också: Ödegärdet
JR, EK: Tjäderöd

Jordeboksgård


1 Käderöd
        (1/2 mtl)

Kärra


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Kärra Österg.
        (1 mtl)
2 Kärra Västerg.
        (1/2 mtl)
Kärreberg, se Tjäreberg

Langeby


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Långeby

Jordeboksgård


1 Langeby
        (1 mtl)
Lundby, se Jacklefjäll

Molleröd


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Målleröd

Jordeboksgård


1 Molleröd
        (1/2 mtl)
Näs, se Varekilsnäs

Ringseröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Ringseröd
        (1 mtl)
Se också Berg och Röd.

Rossön


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Råssö

Jordeboksgård


1 Rossön
        (1 mtl)

Röd


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Röd
        (torp)
JB 1881: U. Ringseröd.

Röra


(1 mtl)

Namn


Också: Rörehoug [Rörehog]

Jordeboksgård


1 Röra
        (1 mtl)

Rörvik


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Rörvik
        (1 mtl)
Se också Ödegärdet.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1514 - 1:1038/748

Skogen med Tvetane


(1 torp)

Namn


Också: [Skogen med Tveten]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Skogen med Tvetane
        (torp)
JB 1881: U. Varekil.

Skurtorp


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Skörtorp

Jordeboksgård


1 Skurtorp
        (1 mtl)

Stala


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Stala
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Stala s:n)
1405 - 3:577/421
1423 - 3:667/481
1431 - 3:708/508
1493 - 3:985/716
1514 - 1:1038/748
1545 - 15:564/692
1558 - 15:678/792

Surnås


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Surnås
        (1/2 mtl)

Svanvik


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Svanvik
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1514 - 1:1038/748

Säckebäck


(1/2 mtl och 1 utj)

Jordeboksgårdar


1 Säckebäck
        (1/2 mtl)
2 Säckebäck
        (utj)
JB 1881: N:r 2 u. n:r 1.

Tegen


(1 torp)

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Tegen
        (torp)
JB 1881: U. Krabberöd.
Tjäderöd, se Käderöd

Tjäreberg


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Kärreberg

Jordeboksgård


1 Tjäreberg
        (1 mtl)

Trolltorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Trolltorp
        (1 mtl)

Tufta


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Tyfta

Jordeboksgård


1 Tufta
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1558 - 15:678/792
Tvetane [Tveten], se Skogen med Tvetane

Valön (del av)


(1/8 mtl och 3 torp och 1 utj)

Jordeboksgårdar


1 Valön
        (1/8 mtl)
2 Valön Härlöcketeg (Kroneteg)
        (utj)
3 Valön Hagetorpsteg
        (torp)
4 Valön Hjälmviksteg
        (torp)
5 Valön Asmundsbruk (med Svanviks-, Rossö- och Skantorpstegarna)
        (torp)
N:r 6-7, se Valön i Tegneby s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/142
1482 - 16:276/302
1558 - 15:678/792

Varekil


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Varekil
        (1 mtl)
Se också Borgen och Skogen med Tvetane.

Varekilsnäs


(2 mtl)

Namn


Också: Näs

Jordeboksgårdar


1 Varekilsnäs Nordg.
        (1 mtl)
2 Varekilsnäs Sörg.
        (1 mtl)

Ängetegen


(1 utj)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Ängetegen
        (utj)
JB 1881: U. Neder-Houga.

Ängö


(3/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Väster-Ängö
        (1/4 mtl)
2 Öster-Ängö
        (1/2 mtl)

Ödegärdet


(1 utj)

Jordeboksgård


1 Ödegärdet
        (utj)
JB 1881: U. Hällsberg.

Ödegärdet


(1 torp)

Jordeboksgård


2 Ödegärdet
        (torp)
JB 1881: U. Rörvik.
Ödegärdet, se också Käderöd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost