Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Stala socken

Jordeboken

1697 omfattade Stahle Sochn:

45 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 30 gårdar x 1 mantal, 12 x 1/2, 2 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 36 5/8 mantal, varav 19 5/8 skatte (22 jbg), 8 1/4 krono (11), 3/4 kloster (2), 1 1/2 biskops (2), 1 1/2 prästebol (2), 2 1/2 adelns insockne frälse (3) och 2 1/2 adelns utsockne frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 sätegård (Swanwijk), 1 torp (biskops), 2 tomter (skatte), 1 ödejord (kloster), 3 utjordar (kloster), 1 ängeteg (kloster), 4 strandsittare (1 krono och 3 frälse), 1 ö (krono), 2 holmar (kloster) och 1 kvarn (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

A B D G H J K L M N R S T V Ä Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Ammedalen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Ammedalen
        (1/2 mtl)
Jämför Dale.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1405 - 3:577/421

Berg


(1 tomt)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Berg
        (tomt)
JB 1881: U. Ringseröd.

Borgen


(1 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Borgen
        (torp)
JB 1881: U. Varekil.

Brandalen


(1/2 mtl)

Namn


JR (EKB): Branddalen?

Jordeboksgård


1 Brandalen
        (1/2 mtl)

Brattorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Brattorp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/142

Bråkärr


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Bråttkärr

Jordeboksgård


1 Bråkärr
        (1/2 mtl)

Dale


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Neder-Dale [Nedre Dale]
        (1 mtl)
2 Over-Dale [Övre Dale]
        (1 mtl)
Neder-Dale och Over-Dale skiljs åt av Ammedalen.

Gunnersbu


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gunnarsbo

Jordeboksgård


1 Gunnersbu
        (1 mtl)

Gustorp


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Gustorp
        (1/4 mtl)

Haga


(1 mtl och 1 tomt och 1 utj)

Jordeboksgårdar


1 Haga
        (1 mtl)
2 Haga
        (tomt)
3 Haga
        (utj)
JB 1881: N: 2-3 u. n:r 1.

Hjälm


(1 utj eller ö)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Hjälm
        (utj eller ö)
JB 1881: U. Nord-Hjälmvik n:r 1-3.

Hjälmvik


(5 mtl och 1 utj)

Jordeboksgårdar


1 Nord-Hjälmvik [Yttre Hjälmvik] Nedeg.
        (1 mtl)
2 Nord-Hjälmvik [Yttre Hjälmvik] Uteg. [Nordg.]
        (1 mtl)
3 Nord-Hjälmvik [Yttre Hjälmvik] Oppeg. [Inneg.]
        (1 mtl)
4 Hjälmvik
        (utj)
5 Sör-Hjälmvik Sörg.
        (1 mtl)
6 Sör-Hjälmvik Overg.
        (1 mtl)
JB 1881: N:r 4 u. n:r 6. Se också Hjälm och Härholmen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1431 - 3:708/508
1493 - 3:985/716

Houga


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hoga

Jordeboksgårdar


1 Neder-Houga [Nedre Houga]
        (1 mtl)
2 Over-Houga [Övre Houga]
        (1 mtl)
Se också Ängetegen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1423 - 3:667/481
1442 - 16:139/141

Hällsberg


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Hällesberg

Jordeboksgård


1 Hällsberg
        (1 mtl)
Se också Ödegärdet.

Härholmen


(1 utj)

Jordeboksgård


1 Härholmen
        (utj)
JB 1881: U. Hjälmvik Overg.

Härlöcke


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Härlycke

Jordeboksgård


1 Härlöcke
        (1 mtl)

Hörleby


(1 1/2 mtl)

Namn


LM: Hårleby
JR (EKB): Horleby

Jordeboksgårdar


1 Hörleby
        (1/2 mtl)
2 Hörleby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1545 - 15:564/692

Jacklefjäll


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Lundby
Heter officiellt Lundby fr.o.m. 1908.

Jordeboksgård


1 Jacklefjäll
        (1/2 mtl)

Krabberöd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Krabberöd
        (1 mtl)
Se också Tegen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1410 - 3:599/436

Kyrkeröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Kyrkeröd
        (1/2 mtl)

Käderöd


(1/2 mtl)

Namn


Också: Ödegärdet
JR (EKB): Tjäderöd

Jordeboksgård


1 Käderöd
        (1/2 mtl)

Kärra


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Kärra Österg.
        (1 mtl)
2 Kärra Västerg.
        (1/2 mtl)
Kärreberg, se Tjäreberg

Langeby


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Långeby

Jordeboksgård


1 Langeby
        (1 mtl)
Lundby, se Jacklefjäll

Molleröd


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Målleröd

Jordeboksgård


1 Molleröd
        (1/2 mtl)
Näs, se Varekilsnäs

Ringseröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Ringseröd
        (1 mtl)
Se också Berg och Röd.

Rossön


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Råssö

Jordeboksgård


1 Rossön
        (1 mtl)

Röd


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Röd
        (torp)
JB 1881: U. Ringseröd.

Röra


(1 mtl)

Namn


Också: Rörehoug [Rörehog]

Jordeboksgård


1 Röra
        (1 mtl)

Rörvik


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Rörvik
        (1 mtl)
Se också Ödegärdet.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1514 - 1:1038/748

Skogen med Tvetane


(1 torp)

Namn


Också: [Skogen med Tveten]
LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Skogen med Tvetane
        (torp)
JB 1881: U. Varekil.

Skurtorp


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Skörtorp

Jordeboksgård


1 Skurtorp
        (1 mtl)

Stala


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Stala
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Stala s:n)
1405 - 3:577/421
1423 - 3:667/481
1431 - 3:708/508
1493 - 3:985/716
1514 - 1:1038/748
1545 - 15:564/692
1558 - 15:678/792

Surnås


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Surnås
        (1/2 mtl)

Svanvik


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Svanvik
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1514 - 1:1038/748

Säckebäck


(1/2 mtl och 1 utj)

Jordeboksgårdar


1 Säckebäck
        (1/2 mtl)
2 Säckebäck
        (utj)
JB 1881: N:r 2 u. n:r 1.

Tegen


(1 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Tegen
        (torp)
JB 1881: U. Krabberöd.
Tjäderöd, se Käderöd

Tjäreberg


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Kärreberg

Jordeboksgård


1 Tjäreberg
        (1 mtl)

Trolltorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Trolltorp
        (1 mtl)

Tufta


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Tyfta

Jordeboksgård


1 Tufta
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1558 - 15:678/792
Tvetane [Tveten], se Skogen med Tvetane

Valön (del av)


(1/8 mtl och 3 torp och 1 utj)

Jordeboksgårdar


1 Valön
        (1/8 mtl)
2 Valön Härlöcketeg [Kroneteg]
        (utj)
3 Valön Hagetorpsteg
        (torp)
4 Valön Hjälmviksteg
        (torp)
5 Valön Asmundsbruk [m. Svanviks-, Rossö- och Skantorpstegarna]
        (torp)
N:r 6-7, se Valön i Tegneby s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/142
1482 - 16:276/302
1558 - 15:678/792

Varekil


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Varekil
        (1 mtl)
Se också Borgen och Skogen med Tvetane.

Varekilsnäs


(2 mtl)

Namn


Också: Näs

Jordeboksgårdar


1 Varekilsnäs Nordg.
        (1 mtl)
2 Varekilsnäs Sörg.
        (1 mtl)

Ängetegen


(1 utj)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Ängetegen
        (utj)
JB 1881: U. Neder-Houga.

Ängö


(3/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Väster-Ängö
        (1/4 mtl)
2 Öster-Ängö
        (1/2 mtl)

Ödegärdet


(1 utj)

Jordeboksgård


1 Ödegärdet
        (utj)
JB 1881: U. Hällsberg.

Ödegärdet


(1 torp)

Jordeboksgård


2 Ödegärdet
        (torp)
JB 1881: U. Rörvik.
Ödegärdet, se också Käderöd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost