Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Stenkyrka socken

Stenkyrka kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Steenkyrcke Sochn:

91 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 73 gårdar x 1 mantal, 9 x 1/2, 6 x 1/4 och 3 x 1/8.

Sammanlagt 79 3/8 mantal, varav 29 5/8 skatte (34 jbg), 9 1/4 krono (14), 27 kastelle (28), 2 1/4 prästebol (3) och 11 1/4 adelns utsockne (12).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Stoora Sijbräcke), 2 ödejordar (1 skatte och 1 kastelle), 1 utjord (kastelle), 2 ängar (1 skatte och 1 kastelle), 5 strandsittare (4 krono och 1 prästebol) och 2 holmar (1 krono och 1 prästebol).

Fotnot: I ovanstående ingår gårdarna i den då ännu ej utbrutna Rönnings socken.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Aröd
Brevik
Brok (Brog)
     1 Brok Västerg.
     2 Brok Österg.
Bräcke
Budalen
Bäck, Nordre
     1
Bäck, Södre
     2
Bäckevik | 3/4 av Bäckevik ligger i Rönnings socken

     1 Bö Berg
     2 Bö Dampeg.
     3 Bö Nederg.
     4 Bö Västerg.
Duvedalen | torp
Dyreby
     1 Dyreby Österg.
     2 Dyreby Västerg.
Fagerfjäll
Fossa
     1 Fossa Nederg.
     2 Fossa Uppeg.
Fosseröd
Gläshed
Goviken | utj.
Grinneröd
Gunneby
     1 Gunneby Nederg.
     2 Gunneby Uppeg.
Gåre
Gåseknöde
Hagetorp (Hagetorp Nedra)
Hede
Hoga
Hovlanda
Häle
Hällebäck
Häller
Höggeröd
Kebene (Kjebene)
Kollekärr
Kroksdal (Krogsdal)
Krossekärr
Kuballe
     1 Kuballe Västerg.
     2 Kuballe Österg.
Kulanda (Kurlanda)
Kärrslätt
Lilldal (Lilledal)
Lirås
Morik
     1 Moriks Hale
     2 Morik Nordg.
     3 Morik Sörg.
Mölnebo
     1 Mölnebo Nederg.
     2 Mölnebo Uppeg.
Mölnefossa
Nordvik
Nötsäter
Olsby
     1 Olsby Västerg.
     2 Olsby Österg.
Olsnäs
Ranneberg
Rävlanda
Röa
Röd
Röra
     1 Röra Sörg.
     2 Röra Nordg.
Rösseldalen
Rösselvik
Sibräcka
     1 Sibräcka Stora
     2 Sibräcka Lilla
Siröd
Skedet
Skår
Stockevik
Stordal
Säby
     1 Säby Nordg.
     2 Säby Sörg.
Tjärna
Toftenäs
Tolleby
     1 Tolleby Mellang.
     2 Tolleby Nederg.
     3 Tolleby Västerg.
     4 Tolleby Österg.
Tubberöd
Tyft
Tyfta
     1 Tyfta Västerg.
     2 Tyfta Österg.
Utäng
Åkervik
Åseby
Ämteröd
Önne, Västra
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost