Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Svarteborgs socken

Svarteborg kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken1697

1697 omfattade Swarteborgz Sochn:

83 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 33 x 1, 15 x 1/2, 24 x 1/4 och 10 x 1/8.

Sammanlagt 49 mantal, varav 26 1/4 skatte (44 jbg), 1 3/4 prästebol (3), 8 1/4 krono (17), 2 1/4 kyrko (3) och 10 1/2 utsockne frälse (16).

Dessutom ej mantalssatta: 6 husmansplatser (skatte) och 3 ängar (1 skatte, 1 prästebol och 1 kyrko).

Fotnot: Tose socken uppgick i Svarteborgs kyrkosocken i slutet av 1500-talet, men bestod som jordebokssocken till 1888. Toses gårdar är alltså inte inräknade i ovanstående.

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D E F G H J K L M O P R S T V Y Å Ö

I nedanstående förteckning noteras vilka gårdar som ingick i Tose socken fram till att den införlivades med Svarteborg 1888. En del gårdar hade överförts från Tose redan dessförinnan. För de sistnämda anges vilket år de överfördes, för dem som kvarstod i Tose till 1888 anges endast att de tidigare ingick i Tose.
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Aspang


5 mtl

Namn


LM, JR, EK: Aspång

Jordeboksgårdar


1 Skulestad [Store Aspang Nordg. med Skulestad; Aspang och Skulestad]
        1 mtl ky
2 Lille Aspang Nordg.
        1 mtl sk
3 Lille Aspang Sörg.
        1 mtl sk
4 Store Aspang Österg.
        1 mtl uts fr
5 Store Aspang Västerg.
        1 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1472 - 2:885/659

Backa


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Backa
        1/2 mtl kr

Bastedalen


1 husm

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Bastedalen
        1 husm sk

Berg


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Berg
        1/4 mtl kr
Vid Västersäter.

Berg


1 mtl

Jordeboksgård


2 Berg
        1 mtl uts fr

Blåsopp


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Blåsopp
        1/4 mtl kr

Bräcke


1 1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Bräcke
        1 1/4 mtl kr
Ingick tidigare i Tose s:n.
Båleröd, se Husegärdet och Båleröd

Bäck


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Bäck
        1/2 mtl kr

Bärby


2 (3) mtl)

Jordeboksgårdar


1 Bärby Skatteg.
        1 mtl sk
2 Bärby Österg.
        1/2 (1) mtl uts fr
3 Bärby Västerg.
        1/2 (1) mtl uts fr
Ingick tidigare i Tose s:n.
BÀrby-Hallen, se Hallen

Bön


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Bön
        1/4 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458

Dalen


1 mtl

Namn


5/6 av Dalen kallas Stor-Dalen och 1/6 kallas Sör-Dalen.

Jordeboksgård


1 Dalen
        1 mtl sk

Dingle


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Östre Dingle
        1 mtl sk
2 Västre Dingle
        1 mtl sk
Ingick tidigare i Tose s:n.

Drymelsröd


1/2 mtl

Namn


LM, EK: Drommelseröd
JR: Drommelsröd

Jordeboksgård


1 Drymelsröd
        1/2 mtl prb

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1456 - 5:801/580

Dryp


1/8 mtl

Jordeboksgård


1 Dryp
        1/8 mtl sk

Dueskår


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Dusgård

Jordeboksgård


1 Dueskår
        1/4 mtl kr

Dyngevall


2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Dingvall

Jordeboksgårdar


1 Lille Dyngevall
        1 mtl kr
2 Store Dyngevall
        1 mtl sk
Enerhougen [Enerhogen], se Hallen

Fen


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Fän

Jordeboksgård


1 Fen
        1/2 mtl sk

Fivedal


1/2 (3/4) mtl

Namn


LM, JR, EK: Fibendal

Jordeboksgård


1 Fivedal
        1/2 (3/4) mtl sk
Ingick tidigare i Tose s:n.

Fjäll


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Fjäll
        1/2 mtl uts fr

Fuskebu


3/8 (1/2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Fiskebo

Jordeboksgård


1 Fuskebu
        3/8 (1/2) mtl sk

Fylkesberg


1 (2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Folkesberg

Jordeboksgårdar


1 Fylkesberg Sörg.
        1/2 (1) mtl sk
2 Fylkesberg Nordg.
        1/2 (1) mtl uts fr
Ingick tidigare i Tose s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458

Gaderöd


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Gadderöd

Jordeboksgård


1 Gaderöd
        1/4 mtl kr

Gesje


1 mtl

Namn


Också: [Gässje]
LM, JR, EK: Hällevadsholm
Heter officiellt Hällevadsholm fr.o.m. 1899.

Jordeboksgård


1 Gesje
        1 mtl sk
Gregeröd, se Jöröd

Grenås


1 mtl

Namn


Också: [Grängås]
LM, JR, EK: Grinås

Jordeboksgård


1 Grenås
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458

Gungholt


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Gunghult

Jordeboksgård


1 Gungholt
        1/4 mtl sk

Haga


1 mtl

Jordeboksgård


1 Haga
        1 mtl sk
Haga, se också Skrapeland och Haga

Hageskogen


1/8 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hagaskog

Jordeboksgård


1 Hageskogen
        1/8 mtl kr

Hallen


1/4 mtl

Namn


Också: Bärby-Hallen eller Enerhougen [Enerhogen]

Jordeboksgård


1 Hallen
        1/4 mtl sk
Ingick tidigare i Tose s:n.

Hede


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hee

Jordeboksgård


1 Hede
        1/4 mtl sk
Överf. t. Hoby s:n 1697.

Hede, Nedre


1 mtl

Namn


JR, EK: Hede

Jordeboksgård


1 Nedre Hede
        1 mtl sk

Hede, Övre


1/4 mtl

Namn


JR: Hee

Jordeboksgård


1 Övre Hede
        1/4 mtl sk

Heden


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Heden
        1/4 mtl uts fr
Ingick tidigare i Tose s:n.

Hermansröd


1/4 (1/2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Hermanseröd

Jordeboksgård


1 Hermansröd
        1/4 (1/2) mtl uts fr

Holt


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hult

Jordeboksgård


1 Holt
        1 mtl sk

Holteskogen och Hällan


1 husm

Namn


Också: Skogen och Hällan samt [Hulteskogen och Hällan]
LM: Hulteskogen; [Hällan: -]
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Holteskogen och Hällan
        1 husm sk

Hoveröd


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Håveröd

Jordeboksgård


1 Hoveröd
        1 mtl sk

Husegärdet och Båleröd


- [1 torp]

Namn


LM: Båleröd; [Husegärdet: -]
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Husegärdet och Båleröd
        - [ej i JB 1697; senare 1 torp]
JB 1881: U. Ramberg.

Hälebu


1/4 mtl

Namn


LM, EK: Hälebo
JR: Hillebo

Jordeboksgård


1 Hälebu
        1/4 mtl sk
Hällan, se Holteskogen och Hällan

Hällevadet


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hällevad

Jordeboksgård


1 Hällevadet
        1/4 mtl sk
Hällevadsholm, se Gesje

Högeskogen


1 husm

Namn


LM: Högeskog
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Högeskogen
        1 husm sk

Hökärr


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Hökärr
        1/2 mtl sk

Julseröd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Julseröd
        1 mtl sk

Jöröd


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Gregeröd

Jordeboksgård


1 Jöröd
        1/4 mtl uts fr
Överf. fr. Tose s:n 1697.
Karleholm, se Vassänden

Kasen


1 husm

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Kasen
        1 husm sk

Kingelväv


1/8 mtl

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Kingelväv
        1/8 mtl kr

Klafossen


1/8 mtl

Namn


LM: Klavåsen
JR: Klåvåsen

Jordeboksgård


1 Klafossen
        1/8 mtl sk

Klövene


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Klåvene

Jordeboksgård


1 Klövene
        1 mtl sk

Kolstorp


1 mtl

Namn


JR: Kållstorp

Jordeboksgård


1 Kolstorp
        1 mtl sk

Krappsätt


1/8 mtl

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Krappsätt
        1/8 mtl sk

Kuhagen


- [1 torp]

Namn


LM: Kohagen
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Kuhagen
        - [ej i JB 1697; senare 1 torp]
JB 1881: U. Lille Örmjält.

Kyrkeryr


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Kyrkoryr

Jordeboksgård


1 Kyrkeryr
        1/2 mtl sk

Kävestad


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Köpestad

Jordeboksgård


1 Kävestad
        1/4 mtl kr

Langevall


1 1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Långevall

Jordeboksgård


1 Langevall
        1 1/4 mtl sk

Leråker


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Nordre Leråker
        1 mtl kr
2 Söndre Leråker
        1 mtl kr
Ingick tidigare i Tose s:n.

Liane


1/8 mtl

Jordeboksgård


1 Liane
        1/8 mtl sk

Logum


2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Lågum

Jordeboksgårdar


1 Nordre Logum
        1 mtl sk
2 Söndre Logum
        1 mtl sk
Ingick tidigare i Tose s:n.

Lövås och Studerås


1/8 mtl

Jordeboksgård


1 Lövås och Studerås
        1/8 mtl sk

Medbu


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Medbo

Jordeboksgård


1 Medbu
        1/2 mtl uts fr

Mellby


1 äng

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Mellby
        1 äng ky

Mögärde


1/4 mtl

Namn


Också [Måvegärdet]
LM, EK: Mogärde

Jordeboksgård


1 Mögärde
        1/4 mtl sk

Mörtorp


1 äng

Namn


Också: [Myrtorp]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Mörtorp
        1 äng sk
Ingick tidigare i Tose s:n.

Orredalen


1 husm

Jordeboksgård


1 Orredalen
        1 husm sk

Pipen


- [1 torp]

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Pipen
        - [ej i JB 1697; senare 1 torp]
JB 1881: U. Surtene.

Prästegarden


1 mtl

Namn


LM, JR: Prästgård
EK: Prästegården

Jordeboksgård


1 Prästegarden
        1 mtl prb
Pulsevadet, se Tovetjärn och Pulsevadet

Påstien


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Påstigen

Jordeboksgård


1 Påstien
        1 mtl sk
Se också Tovetjärn och Pulsevadet.

Ramberg


1 mtl

Jordeboksgård


1 Ramberg
        1 mtl uts fr
Se också Husegärdet och Båleröd.

Rom


3 mtl

Jordeboksgårdar


1 Rom Österg.
        1 mtl uts fr
2 Rom Mellomg.
        1 mtl uts fr
3 Rom Västerg.
        1 mtl uts fr
Ingick tidigare i Tose s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Råhed


3/4 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Råhed
        3/4 (1) mtl sk
Ingick tidigare i Tose s:n.

Rånäs


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Rånäs
        1/4 mtl sk
Överf. t. Hoby s:n 1697.

Råröd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Råröd
        1 mtl uts fr
Ingick tidigare i Tose s:n.

Röd


1/4 mtl

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Röd
        1/4 mtl sk

Sandvik


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Sandvik
        1/4 mtl uts fr

Sisselängen


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Sisselängen
        1/4 mtl kr

Skaneröd


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Skåneröd

Jordeboksgård


1 Skaneröd
        1 mtl ky

Skogen


1/4 mtl och 1 äng

Jordeboksgårdar


1 Skogen
        1/4 mtl prb
2 Lille-Skogen
        1 äng kr
JB 1881: N:r 2 u. Foss Prästeg., Foss s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458
Skogen och Hällan, se Holteskogen och Hällan

Skrapeland och Haga


1 mtl

Namn


LM: Skrapeland, Övre Haga

Jordeboksgård


1 Skrapeland och Haga
        1 mtl sk
Skulestad, se Aspang

Skärvum


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Skärvhem

Jordeboksgård


1 Skärvum
        1 mtl kr

Sladalen


1/8 mtl

Jordeboksgård


1 Sladalen
        1/8 mtl sk

Slaängen


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Slaängen
        1/4 mtl uts fr
Överf. fr. Tose s:n 1697.

Spangetorp


3/4 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Spångetorp

Jordeboksgård


1 Spangetorp
        3/4 (1) mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1472 - 2:885/659

Stackekärr


3/8 mtl

Namn


N:r 2 också: Lille Stackekärr och Trampenborg [Trampenberg]

Jordeboksgårdar


1 Store Stackekärr
        1/4 mtl sk
2 Lille Stackekärr
        1/8 mtl sk

Staxäng


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Staxäng
        1/2 mtl ky
Ingick tidigare i Tose s:n.

Stenehed


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Stenehed
        1/2 mtl kr

Steneröd


1/4 mtl

Namn


JR: Stensryr

Jordeboksgård


1 Steneröd
        1/4 mtl sk

Stockebru


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Stockebro

Jordeboksgård


1 Stockebru
        1/4 mtl sk
Stor-Dalen, se Dalen
Studerås, se Lövås och Studerås

Surtene


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Suttene

Jordeboksgård


1 Surtene
        1/2 mtl uts fr
Se också Pipen.

Svarteborg


1 mtl

Jordeboksgård


1 Svarteborg
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Svarteborgs s:n)
1330 - 3:158/147
1417 - 3:631/458
1456 - 5:801/580
1457 - 5:809/586
1485 - 5:925/666

Timmerbacka


1 äng

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Timmerbacka
        1 äng sk

Torp


1 mtl

Jordeboksgård


1 Torp
        1 mtl uts fr

Toröd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Toröd
        1/2 (1) mtl sk

Tosemarken


1/4 mtl

Namn


JR: Tosemark

Jordeboksgård


1 Tosemarken
        1/4 mtl prb
Ingick tidigare i Tose s:n.

Tovetjärn och Pulsevadet


- [2 torp]

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Tovetjärn och Pulsevadet
        - [ej i JB 1697; senare 2 torp]
JB 1881: U. Påstien.
Trampenborg [Trampenberg], se Stackekärr

Trehyrnet


1 husm

Namn


LM, JR, EK: Trehörnet

Jordeboksgård


1 Trehyrnet
        1 husm sk

Troneröd


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Troneröd
        1/2 mtl sk
Ingick tidigare i Tose s:n.

Tuft


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Tyft

Jordeboksgård


1 Tuft
        1/2 mtl kr
Ingick tidigare i Tose s:n.

Vassänden


2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Vassändan

Jordeboksgårdar


1 Vassänden
        1 mtl sk
2 Nord-Vassänden [Karleholm]
        1 mtl uts fr

Välskogen


1/8 mtl

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Välskogen
        1/8 mtl sk

Vässje


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Vässje Nedeg. (Nedre Vässje)
        1 mtl sk
2 Vässje Overg. (Övre Vässje)
        1 mtl uts fr

Västersäter


1 mtl

Jordeboksgård


1 Västersäter
        1 mtl kr

Ysteby


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Östeby

Jordeboksgård


1 Ysteby
        1 mtl kr
Ingick tidigare i Tose s:n.

Ån


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Ån
        1/4 mtl sk

Ånneröd


1/8 (1/4) mtl

Jordeboksgård


1 Ånneröd
        1/8 (1/4) mtl ky

Ås


1 mtl

Jordeboksgårdar


1 Ås
        1/2 mtl kr
2 Ås
        1/2 mtl kr

Åsteröd


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Österöd

Jordeboksgård


1 Åsteröd
        1/4 mtl sk

Örmjält


3/4 mtl

Namn


JR: Örmält

Jordeboksgårdar


1 Store Örmjält
        1/2 mtl uts fr
2 Lille Örmjält
        1/4 mtl uts fr
Se också Kuhagen.
Östeby, se Ysteby
Österöd, se Åsteröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost