Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Svarteborgs socken

Jordeboken

1697 omfattade Swarteborgz Sochn:

83 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 33 x 1, 15 x 1/2, 24 x 1/4 och 10 x 1/8.

Sammanlagt 49 mantal, varav 26 1/4 skatte (44 jbg), 1 3/4 prästebol (3), 8 1/4 krono (17), 2 1/4 kyrko (3) och 10 1/2 utsockne frälse (16).

Dessutom ej mantalssatta: 6 husmän (skatte) och 3 ängar (1 skatte, 1 prästebol och 1 kyrko).

Fotnot: Tose socken uppgick i Svarteborgs kyrkosocken i slutet av 1500-talet, men bestod som jordebokssocken till 1888. Toses gårdar är alltså inte inräknade i ovanstående.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

A B D E F G H J K L M O P R S T V Y Å Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Fotnot: I nedanstående förteckning noteras vilka gårdar som ingick i Tose socken fram till att den införlivades med Svarteborg 1888. En del gårdar hade överförts från Tose redan dessförinnan. För de sistnämda anges vilket år de överfördes, för dem som kvarstod i Tose till 1888 anges endast att de tidigare ingick i Tose.

Aspang


(5 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Aspång

Jordeboksgårdar


1 Skulestad [Store Aspang Nordg. med Skulestad; Aspang och Skulestad]
        (1 mtl)
2 Lille Aspang Nordg.
        (1 mtl)
3 Lille Aspang Sörg.
        (1 mtl)
4 Store Aspang Österg.
        (1 mtl)
5 Store Aspang Västerg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1472 - 2:885/659

Backa


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Backa
        (1/2 mtl)

Bastedalen


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Bastedalen
        (torp)

Berg


(1 1/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Berg
        (1/4 mtl)
2 Berg
        (1 mtl)

Blåsopp


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Blåsopp
        (1/4 mtl)

Bräcke


(1 1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Bräcke
        (1 1/4 mtl)
Båleröd, se Husegärdet och Båleröd

Bäck


(1/2 mtl)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Bäck
        (1/2 mtl)

Bärby


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Bärby Skatteg.
        (1 mtl)
2 Bärby Österg.
        (1 mtl)
3 Bärby Västerg.
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.
Bärby-Hallen, se Hallen

Bön


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Bön
        (1/4 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458

Dalen


(1 mtl)

Namn


Också: Store Dalen eller Stordalen
LM: Stora Dalen

Jordeboksgård


1 Dalen
        (1 mtl)

Dingle


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Östre Dingle
        (1 mtl)
2 Västre Dingle
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Drymelsröd


(1/2 mtl)

Namn


LM: Drommelseröd
JR (EKB): Drommelsröd

Jordeboksgård


1 Drymelsröd
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1456 - 5:801/580

Dryp


(1/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Dryp
        (1/8 mtl)

Dueskår


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Dusgård

Jordeboksgård


1 Dueskår
        (1/4 mtl)

Dyngevall


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Dingvall

Jordeboksgårdar


1 Lille Dyngevall
        (1 mtl)
2 Store Dyngevall
        (1 mtl)
Enerhougen [Enerhogen], se Hallen

Fen


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Fän

Jordeboksgård


1 Fen
        (1/2 mtl)

Fivedal


(3/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Fibendal

Jordeboksgård


1 Fivedal
        (3/4 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Fjäll


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Fjäll
        (1/2 mtl)

Fuskebu


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Fiskebo

Jordeboksgård


1 Fuskebu
        (1/2 mtl)

Fylkesberg


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Folkesberg

Jordeboksgårdar


1 Fylkesberg
        (1 mtl)
2 Fylkesberg
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458

Gaderöd


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gadderöd

Jordeboksgård


1 Gaderöd
        (1/4 mtl)

Gesje


(1 mtl)

Namn


Också: [Gässje]
LM och JR (EKB): Hällevadsholm
Heter officiellt Hällevadsholm fr.o.m. 1899.

Jordeboksgård


1 Gesje
        (1 mtl)
Gregeröd, se Jöröd

Grenås


(1 mtl)

Namn


Också: [Grängås]
LM och JR (EKB): Grinås

Jordeboksgård


1 Grenås
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458

Gungholt


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gunghult

Jordeboksgård


1 Gungholt
        (1/4 mtl)

Haga


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Haga
        (1 mtl)
Haga, se också Skrapeland och Haga

Hageskogen


(1/8 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hagaskog

Jordeboksgård


1 Hageskogen
        (1/8 mtl)

Hallen


(1/4 mtl)

Namn


Också: Bärby-Hallen eller Enerhougen [Enerhogen]

Jordeboksgård


1 Hallen
        (1/4 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Hede


(1/4 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Hee

Jordeboksgård


1 Hede
        (1/4 mtl)
Överf. t. Hoby s:n 1697.

Hede, Nedre


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hede

Jordeboksgård


1 Nedre Hede
        (1 mtl)

Hede, Övre


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hee

Jordeboksgård


1 Övre Hede
        (1/4 mtl)

Heden


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Heden
        (1/4 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Hermansröd


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hermanseröd

Jordeboksgård


1 Hermansröd
        (1/2 mtl)

Holt


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hult

Jordeboksgård


1 Holt
        (1 mtl)

Holteskogen och Hällan


(1 torp)

Namn


Också: Skogen och Hällan samt [Hulteskogen och Hällan]
LM: Hulteskogen; [Hällan: -]
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Holteskogen och Hällan
        (torp)

Hoveröd


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Håveröd

Jordeboksgård


1 Hoveröd
        (1 mtl)

Husegärdet och Båleröd


(1 torp)

Namn


LM: Båleröd; [Husegärdet: -]
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Husegärdet och Båleröd
        (torp)
JB 1881: U. Ramberg.

Hälebu


(1/4 mtl)

Namn


LM: Hälebo
JR (EKB): Hillebo

Jordeboksgård


1 Hälebu
        (1/4 mtl)
Hällan, se Holteskogen och Hällan

Hällevadet


(1/4 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Hällevad

Jordeboksgård


1 Hällevadet
        (1/4 mtl)
Hällevadsholm, se Gesje

Högeskogen


(1 torp)

Namn


LM: Högeskog
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Högeskogen
        (torp)

Hökärr


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Hökärr
        (1/2 mtl)

Julseröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Julseröd
        (1 mtl)

Jöröd


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gregeröd

Jordeboksgård


1 Jöröd
        (1/4 mtl)
Överf. fr. Tose s:n 1697.
Karleholm, se Vassänden

Kasen


(1 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Kasen
        (torp)

Kingelväv


(1/8 mtl)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Kingelväv
        (1/8 mtl)

Klafossen


(1/8 mtl)

Namn


LM: Klavåsen
JR (EKB): Klåvåsen

Jordeboksgård


1 Klafossen
        (1/8 mtl)

Klovene


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Klåvene

Jordeboksgård


1 Klovene
        (1 mtl)

Kolstorp


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Kållstorp

Jordeboksgård


1 Kolstorp
        (1 mtl)

Krappsätt


(1/8 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Krappsätt
        (1/8 mtl)

Kuhagen


(1 torp)

Namn


LM: Kohagen
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Kuhagen
        (torp)
JB 1881: U. Lille Örmjält.

Kyrkeryr


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Kyrkoryr

Jordeboksgård


1 Kyrkeryr
        (1/2 mtl)

Kävestad


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Köpestad

Jordeboksgård


1 Kävestad
        (1/4 mtl)

Langevall


(1 1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Långevall

Jordeboksgård


1 Langevall
        (1 1/4 mtl)

Leråker


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nordre Leråker
        (1 mtl)
2 Söndre Leråker
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Liane


(1/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Liane
        (1/8 mtl)

Logum


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Lågum

Jordeboksgårdar


1 Nordre Logum
        (1 mtl)
2 Söndre Logum
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Lövås och Studerås


(1/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Lövås och Studerås
        (1/8 mtl)

Medbu


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Medbo

Jordeboksgård


1 Medbu
        (1/2 mtl)

Mellby


(1 äng)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Mellby
        (äng)

Mögärde


(1/4 mtl)

Namn


Också [Måvegärdet]
LM: Mogärde

Jordeboksgård


1 Mögärde
        (1/4 mtl)

Mörtorp


(1 äng)

Namn


Också: [Myrtorp]
LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Mörtorp
        (äng)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Orredalen


(1 torp)

Jordeboksgård


1 Orredalen
        (torp)

Pipen


(1 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Pipen
        (torp)
JB 1881: U. Surtene.

Prästegarden


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Prästgård

Jordeboksgård


1 Prästegarden
        (1 mtl)
Pulsevadet, se Tovetjärn och Pulsevadet

Påstien


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Påstigen

Jordeboksgård


1 Påstien
        (1 mtl)
Se också Tovetjärn och Pulsevadet.

Ramberg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Ramberg
        (1 mtl)
Se också Husegärdet och Båleröd.

Rom


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Rom Österg.
        (1 mtl)
2 Rom Mellomg.
        (1 mtl)
3 Rom Västerg.
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Råhed


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Råhed
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Rånäs


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Rånäs
        (1/4 mtl)
Överf. t. Hoby s:n 1697.

Råröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Råröd
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Röd


(1/4 mtl)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Röd
        (1/4 mtl)

Sandvik


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Sandvik
        (1/4 mtl)

Sisselängen


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Sisselängen
        (1/4 mtl)

Skaneröd


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Skåneröd

Jordeboksgård


1 Skaneröd
        (1 mtl)

Skogen


(1/4 mtl och 1 äng)

Jordeboksgårdar


1 Skogen
        (1/4 mtl)
2 Lille-Skogen
        (äng)
JB 1881: N:r 2 u. Foss Prästeg., Foss s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458
Skogen och Hällan, se Holteskogen och Hällan

Skrapeland och Haga


(1 mtl)

Namn


LM: Skrapeland, Övre Haga

Jordeboksgård


1 Skrapeland och Haga
        (1 mtl)
Skulestad, se Aspang

Skärvum


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Skärvhem

Jordeboksgård


1 Skärvum
        (1 mtl)

Sladalen


(1/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Sladalen
        (1/8 mtl)

Slaängen


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Slaängen
        (1/4 mtl)
Överf. fr. Tose s:n 1697.

Spangetorp


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Spångetorp

Jordeboksgård


1 Spangetorp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1472 - 2:885/659

Stackekärr


(3/8 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Store Stackekärr
        (1/4 mtl)
2 Lille Stackekärr
        (1/8 mtl)

Staxäng


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Staxäng
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Stenehed


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Stenehed
        (1/2 mtl)

Steneröd


(1/4 mtl)

Namn


JR (EKB): Stensryr

Jordeboksgård


1 Steneröd
        (1/4 mtl)

Stockebru


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Stockebro

Jordeboksgård


1 Stockebru
        (1/4 mtl)
Stordalen, se Dalen
Studerås, se Lövås och Studerås

Surtene


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Suttene

Jordeboksgård


1 Surtene
        (1/2 mtl)
Se också Pipen.

Svarteborg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Svarteborg
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Svarteborgs s:n)
1330 - 3:158/147
1417 - 3:631/458
1456 - 5:801/580
1457 - 5:809/586
1485 - 5:925/666

Timmerbacka


(1 äng)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Timmerbacka
        (äng)

Torp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Torp
        (1 mtl)

Toröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Toröd
        (1 mtl)

Tosemarken


(1/4 mtl)

Namn


JR (EKB): Tosemark

Jordeboksgård


1 Tosemarken
        (1/4 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Tovetjärn och Pulsevadet


(2 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Tovetjärn och Pulsevadet
        (2 torp)
JB 1881: U. Påstien.

Trehyrnet


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): Trehörnet

Jordeboksgård


1 Trehyrnet
        (torp)

Troneröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Troneröd
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Tuft


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Tyft

Jordeboksgård


1 Tuft
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Vassänden


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Vassändan

Jordeboksgårdar


1 Vassänden
        (1 mtl)
2 Nord-Vassänden [Karleholm]
        (1 mtl)

Välskogen


(1/8 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Välskogen
        (1/8 mtl)

Vässje


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Vässje Nedeg.
        (1 mtl)
2 Övre Vässje
        (1 mtl)

Västersäter


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Västersäter
        (1 mtl)

Ysteby


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Östeby

Jordeboksgård


1 Ysteby
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Tose s:n.

Ån


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Ån
        (1/4 mtl)

Ånneröd


(1/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Ånneröd
        (1/8 mtl)

Ås


(1 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Ås
        (1/2 mtl)
2 Ås
        (1/2 mtl)

Åsteröd


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Österöd

Jordeboksgård


1 Åsteröd
        (1/4 mtl)

Örmjält


(3/4 mtl)

Namn


JR (EKB): Örmält

Jordeboksgårdar


1 Store Örmjält
        (1/2 mtl)
2 Lille Örmjält
        (1/4 mtl)
Se också Kuhagen.
Östeby, se Ysteby
Österöd, se Åsteröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost