Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Svenneby socken

Svenneby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Sweneby Sochn:

36 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 29 gårdar x 1 mantal, 3 x 1/2 och 4 x 1/4.

Sammanlagt 31 1/2 mantal, varav 14 skatte (15 jbg), 1 1/4 prästebol (2), 7 1/2 krono (9) och 8 3/4 utsockne frälse (10).

Dessutom ej mantalssatta: 1 ödegård och 1 äng (båda krono).

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


B G H K L N O R S T U V Y Ö
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Backeskår


1 ödeg

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Backeskår
        1 ödeg kr
U. Kärrby.

Buskängen


1 äng

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Buskängen
        1 äng kr
U. Löska.

Gulloug


3/4 (1) mtl

Namn


LM, EK: Gullov
JR: Gullön

Jordeboksgård


1 Gulloug
        3/4 (1) mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Gunneröd


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Gunneröd
        1/2 mtl sk

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Hede


1/2 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Hee

Jordeboksgård


1 Hede
        1/2 (1) mtl sk

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Houga


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hoga

Jordeboksgård


1 Houga
        1/4 mtl prb

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Hougslätt


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hogslätt

Jordeboksgård


1 Hougslätt
        1 mtl prb

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Hunstad


3/4 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Hunstad
        3/4 (1) mtl sk

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Kanebu


1/2 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Kanebo

Jordeboksgård


1 Kanebu
        1/2 (1) mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Krega


1 mtl

Namn


JR: Kräga

Jordeboksgård


1 Krega
        1 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Kvillekärr


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Kvillekärr
        1/2 mtl sk

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Kärrby


1 3/4 (2 1/4) mtl

Namn


LM, JR, EK: Kärraby

Jordeboksgårdar


1 Lille Kärrby (Huset)
        1/4 mtl kr
2 Kärrby Nordg.
        1 mtl sk
3 Kärrby Vremsg.
        1/2 (1) mtl uts fr
Se också Backeskår och Rörviksängen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Löska


1 mtl

Jordeboksgård


1 Löska
        1 mtl kr
Se också Buskängen.

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Nasseröd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Nasseröd
        1 mtl uts fr

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Overtun


2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Övre Tun

Jordeboksgårdar


1 Overtun Prästeg.
        1 mtl sk
2 Overtun Vremsg.
        1 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Rörviksängen


1 äng

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Rörviksängen
        1 äng kr
U. Rörvik i Kville s:n, men brukas u. Kärrby.

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Sandbäck


1 1/2 (3) mtl

Jordeboksgårdar


1 Nedre Sandbäck
        1/2 (1) mtl kr
2 Övre Sandbäck
        1/2 (1) mtl kr
3 Sandbäck Vremsg.
        1/2 (1) mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Skogby


2 1/2 (3) mtl

Jordeboksgårdar


1 Skogby Mellomg.
        1 mtl kr
2 Skogby Nedeg. (Nordg.)
        1 mtl kr
3 Skogby Sörg.
        1/2 (1) mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Skärkäll


1/4 mtl

Namn


JR: Skärkild

Jordeboksgård


1 Skärkäll
        1/4 mtl uts fr

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Skärperöd Ödegard


1/4 (1/2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Skärperöd

Jordeboksgård


1 Skärperöd Ödeg.
        1/4 (1/2) mtl uts fr

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Slättna


1 mtl

Namn


JR: Slättene

Jordeboksgård


1 Slättna
        1 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Smedseröd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Smedseröd
        1 mtl sk

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Solbräcke


1/2 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Solbräcke
        1/2 (1) mtl kr

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Sundal


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Sundal
        1/4 mtl kr

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Svenneby


2 3/4 (3) mtl

Jordeboksgårdar


1 Svenneby Mellomg.
        3/4 (1) mtl sk
2 Svenneby Nordg. (Borgmästareg.)
        1 mtl sk
3 Svenneby Storeg.
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Svenneby s:n)
1317 - 3:110/107
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Tufta


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Tyfta

Jordeboksgård


1 Tufta
        1 mtl sk

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Tun, se Overtun

Ulekärr


3/4 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Ulvekärr

Jordeboksgård


1 Ulekärr
        3/4 (1) mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Ulseröd


3/4 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Ulseröd
        3/4 (1) mtl kr

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Valö


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Valön

Jordeboksgård


1 Valö
        1 mtl sk

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Ytterby


1 mtl

Jordeboksgård


1 Ytterby
        1 mtl sk

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med flygbild och dagens fastighetsgränser samt möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Ödegarden [Ödegården], se Skärperöd Ödegard
Övertun, se Overtun
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost