Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Svenneby socken

Jordeboken

1697 omfattade Sweneby Sochn:

36 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 29 gårdar x 1 mantal, 3 x 1/2 och 4 x 1/4.

Sammanlagt 31 1/2 mantal, varav 14 skatte (15 jbg), 1 1/4 prästebol (2), 7 1/2 krono (9) och 8 3/4 utsockne frälse (10).

Dessutom ej mantalssatta: 1 ödegård och 1 äng (båda krono).

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 2. Lantmäteriets kartsök; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok; 5. 1697 års jordebok.

B G H K L N O S T U V Y Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Backeskår


1 ödeg (kr) - 1 bruk (1 ödeg)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Backeskår
        1 ödeg (kr) - 1 bruk (1 ödeg)
JB 1697: U. Kärrby.

Buskängen


(1 äng) (kr) - 1 bruk (-)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


- Buskängen
        1 äng (kr) - 1 bruk (-)
Sannolikt = Kärrby n:r 4.

Gulloug


(3/4 mtl) (sk) - 1 bruk (1 mtl)

Namn


LM: Gullov
JR (EKB): Gullön

Jordeboksgård


1 Gulloug
        3/4 mtl (sk) - 1 bruk (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Gunneröd


(1/2 mtl) (sk) - 2 bruk (1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Gunneröd
        1/2 mtl (sk) - 2 bruk (1/2 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Hede


(1/2 mtl) (sk) - 1 bruk (1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hee

Jordeboksgård


1 Hede
        1/2 mtl (sk) - 1 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Houga


(1/4 mtl) (prb) - 1 bruk (1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hoga

Jordeboksgård


1 Houga
        1/4 mtl (prb) - 1 bruk (1/4 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Hougslätt


(1 mtl) (prb) - 2 bruk (1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hogslätt

Jordeboksgård


1 Hougslätt
        1 mtl (prb) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Hunstad


(3/4 mtl) (sk) - 1 bruk (1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hunstad
        3/4 mtl (sk) - 1 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Kanebu


(1/2 mtl) (uts fr) - 1 bruk (1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Kanebo

Jordeboksgård


1 Kanebu
        1/2 mtl (uts fr) - 1 bruk (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Krega


(1 mtl) (uts fr) - 2 bruk (1 mtl)

Namn


JR (EKB): Kräga

Jordeboksgård


1 Krega
        1 mtl (uts fr) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Kvillekärr


(1/2 mtl) (sk) - 1 bruk (1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Kvillekärr
        1/2 mtl (sk) - 1 bruk (1/2 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Kärrby


(1 3/4 mtl) (1 sk, 1/2 uts fr, 1/4 kr) - 4 bruk (2 1/4 mtl och 1 äng)

Namn


LM och JR (EKB): Kärraby

Jordeboksgårdar


1 Lille Kärrby [Huset]
        1/4 mtl (kr) - 1 bruk (1/4 mtl)
2 Store Kärrby Nordg.
        1 mtl (sk) - 2 bruk (1 mtl)
3 Store Kärrby Vremsg.
        1/2 mtl (uts fr) - 1 bruk (1 mtl)
4 Store Kärrby Nordg.
        - (-) - (1 äng)
N:r 4 är (kr) enl. JB 1881; sannolikt = Buskängen.
Se också Backeskår.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Löska


(1 mtl) (kr) - 1 bruk (1 mtl)

Jordeboksgård


1 Löska
        1 mtl (kr) - 1 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Nasseröd


(1 mtl) (uts fr) - 2 bruk (1 mtl)

Jordeboksgård


1 Nasseröd
        1 mtl (uts fr) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Overtun


(2 mtl) (1 sk, 1 uts fr) - 4 bruk (2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Övre Tun

Jordeboksgårdar


1 Overtun Prästeg.
        1 mtl (sk) - 2 bruk (1 mtl)
2 Overtun Vremsg.
        1 mtl (uts fr) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Sandbäck


(1 1/2 mtl) (1 kr, 1/2 uts fr) - 4 bruk (3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nedre Sandbäck
        1/2 mtl (kr) - 1 bruk (1 mtl)
2 Övre Sandbäck
        1/2 mtl (kr) - 1 bruk (1 mtl)
3 Sandbäck Vremsg.
        1/2 mtl (uts fr) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Skogby


2 1/2 mtl (2 kr, 1/2 sk) - 7 bruk (3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Skogby Mellomg.
        1 mtl (kr) - 2 bruk (1 mtl)
2 Skogby Nedeg. [Nordg.]
        1 mtl (kr) - 3 bruk (1 mtl)
3 Skogby Sörg.
        1/2 mtl (sk) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Skärkäll


(1/4 mtl) (uts fr) - 1 bruk (1/4 mtl)

Namn


JR (EKB): Skärkild

Jordeboksgård


1 Skärkäll
        1/4 mtl (uts fr) - 1 bruk (1/4 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Skärperöd Ödegard


(1/4 mtl) (uts fr) - 1 bruk (1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Skärperöd

Jordeboksgård


1 Skärperöd Ödeg.
        1/4 mtl (uts fr) - 1 bruk (1/2 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Slättna


(1 mtl) (uts fr) - 1 bruk (1 mtl)

Namn


JR (EKB): Slättene

Jordeboksgård


1 Slättna
        1 mtl (uts fr) - 1 bruk (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Smedseröd


(1 mtl) (sk) - 2 bruk (1 mtl)

Jordeboksgård


1 Smedseröd
        1 mtl (sk) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Solbräcke


(1/2 mtl) (kr) - 2 bruk (1 mtl)

Jordeboksgård


1 Solbräcke
        1/2 mtl (kr) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Sundal


(1/4 mtl) (kr) - 1 bruk (1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Sundal
        1/4 mtl (kr) - 1 bruk (1/4 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Svenneby


2 3/4 mtl (sk) - 8 bruk (3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Svenneby Mellomg.
        3/4 mtl (sk) - 2 bruk (1 mtl)
2 Svenneby Nordg. [Borgmästareg.]
        1 mtl (sk) - 2 bruk (1 mtl)
3 Svenneby Storeg.
        1 mtl (sk) - 4 bruk (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Svenneby s:n)
1317 - 3:110/107
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Tufta


(1 mtl) (sk) - 2 bruk (1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Tyfta

Jordeboksgård


1 Tufta
        1 mtl (sk) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Tun, se Overtun

Ulekärr


(3/4 mtl) (uts fr) - 2 bruk (1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Ulvekärr

Jordeboksgård


1 Ulekärr
        3/4 mtl (uts fr) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Ulseröd


(3/4 mtl) (kr) - 1 bruk (1 mtl)

Jordeboksgård


1 Ulseröd
        3/4 mtl (kr) - 1 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Valö


(1 mtl) (sk) - 2 bruk (1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Valön

Jordeboksgård


1 Valö
        1 mtl (sk) - 2 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Ytterby


(1 mtl) (sk) - 4 bruk (1 mtl)

Jordeboksgård


1 Ytterby
        1 mtl (sk) - 4 bruk (1 mtl)

Arkiv


Lantmäteriet:
Kartsök (Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Ödegarden [Ödegården], se Skärperöd Ödegard
Övertun, se Overtun
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost